11-12-2018 08:08:13

Rådgivende ingeniører har rekordindtjening for fjerde år i træk

Økonomi: Med en overskudsgrad på 7,1% tangerer indtjeningen i de danske rådgivende ingeniørvirksomheder rekordåret 2007. Samtidig er det historisk, at branchen konsistent har holdt en høj indtjening i fire på hinanden følgende år. Omsætningen i branchen nærmer sig 25 mia. kr. og sætter ligeledes ny rekord. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s nye brancheundersøgelse.
7. jul. 2017 Af IDA Universe
Rådgivende ingeniører har rekordindtjening for fjerde år i træk

De danske rådgivende ingeniørvirksomheder oplever igen i år vækst på både top- og bundlinje. I 2016 var FRI-virksomhedernes overskudsgrad (EBIT) på 7,1 %, hvilket er en fremgang fra 7,0 % i 2015. Overskudsgraden tangerer dermed rekordåret 2007. Samtidig er det, med resultatet i 2016 medregnet, første gang at branchen formår at holde en overskudsgrad på over 6% i fire på hinanden følgende år. Ud over den øgede overskudsgrad er også omsætningen gået frem. Fremgangen dækker dog over at der har været en mindre tilbagegang i omsætningen i udenlandske datterselskaber, hvilket dog kompenseres af vækst i Danmark og stigende eksport af rådgiverydelser fra Danmark.

”Årets brancheundersøgelse understreger, at den danske rådgivende ingeniørbranche er grundlæggende sund. Vi kan se at den internationale ekspansion har været sat på pause i 2016, men det kommer efter en kraftig udenlandsk vækst i 2015. Samtidig er eksporten af rådgiverydelser fra Danmark stigende, hvilket er udtryk for at kvaliteten, kompetencerne og prissætningen er internationalt konkurrencedygtig. Den internationale tyngde i branchen er derfor fastholdt. Eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,4 mia. kr. Det svarer til 19 % af den omsætning, der skabes i Danmark. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber på 11,7 mia. kr. i 2015. Samlet kommer næsten 60 % af branchens omsætning fra opgaver i udlandet, ” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.
En af årsagerne til den internationale succes er, at danske rådgivervirksomheder har stærke kompetencer på de områder, hvor der er stor efterspørgsel i udlandet: infrastruktur, byudvikling, energi og miljø. At 2016 bliver et rekordår skyldes, at der samtidig er en mærkbar aktivitet i byggeriet i Danmark.

”Kombinationen af en stærk international profil og et dansk marked hvor vi igen kan mærke klar fremgang i byggeriet er reelt grundlaget for branchens vækst og solide indtjening,” fortæller Henrik Garver.
Der er dog fortsat en række udfordringer: ”Mangel på medarbejdere er centralt, en usikker pipeline for danske infrastrukturprojekter, manglende investeringer i klimatilpasningsløsninger, høje tilbudsomkostninger og uklarhed om hvorvidt de statslige myndigheder ønsker at løse opgaver selv, eller ved hjælp af rådgivere. Eksempelvis på areal- og ekspropriation ved store infrastrukturprojekter. Er nogle af de udfordringer branchen står med i dag,” afslutter Henrik Garver.

Highlights fra FRI’s branchestatistik 2016

Den samlede omsætning for FRI's 312 medlemsvirksomheder var på 24,8 mia. kr. i 2016.
I 2016 fordelte branchens omsætning sig på følgende markedssegmenter:

Omsætning fordelt på sektorer:

  • Byggeri (38%)
  • Anlæg (25%)
  • Miljø (13%)
  • Energi (11%)
  • IT (3%)
  • Management (4%)
  • Produktion, proces og logistik (4%)
  • Andet (2%)

Den samlede overskudsgrad for branchen er steget fra 7,0 % i 2015 til 7,1 % i 2016 (EBIT).

Branchen beskæftigede pr. 1. januar 2017 12.818 ansatte i Danmark og heraf 7.207 ingeniører. Det er mere end 10 % af de erhvervsaktive ingeniører i Danmark. Branchen beskæftiger endvidere godt 13.500 medarbejdere i udlandet.

Eksportomsætningen udgør 2,4 mia. kr. – det svarer til 19 % af den omsætning der skabes i de danske selskaber. Omsætningen i udenlandske datterselskaber var på 11,7 mia. kr. i 2016 – en reduktion på 2,9 % ift. 2015.

Læs mere hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

Job og Karriere

Her kan du se on-demand webinarer om job og karrierre.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close