11-12-2018 14:48:22

Renovering fortsat på dagsordenen

Det tværfaglige branchepartnerskab ’Renovering på dagsordenen’ har eksisteret i seks år og går nu ind i sin næste fase. Med et økonomisk boost fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond får partnerskabet et solidt fundament for at udvikle nye initiativer. Samtidig fortsætter parterne støtten til RENOVER prisen frem til 2020.
9. maj. 2017 Af IDA Universe

Renovering fortsat på dagsordenen

Meget er sket, siden Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen i 2011 tog initiativ til at samle en række af byggeriets toneangivende organisationer og virksomheder i branchepartnerskabet ’Renovering på dagsordenen’. Ambitionen var at få renovering på den brede dagsorden – både i offentligheden, blandt politikerne og i branchen generelt. 

”Spoler man tiden seks år tilbage, var der ikke meget fokus på renovering. Men vi er virkelig lykkedes med at få renovering på dagsordenen. I både bygherreorganisationer, byggeriets virksomheder, blandt leverandører og på uddannelserne er der kommet en erkendelse af, at renovering af den eksisterende bygningsmasse er en helt nødvendig disciplin, som vi skal passe på og kvalificere,” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, der har projektledelsen i partnerskabet. 

Når Realdania nu går ind i samarbejdet om ”Renovering på dagsordenen” skal det ses som led i en større, sammenhængende indsats. Realdania og GI har også allerede et tæt samarbejde om RENOVER prisen. 

Lars Axelsen, der er administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond, er enig i, at der stadig er behov for at styrke renoveringsdagsordenen i Danmark.   

”Der er stadig store samfunds- og branchemæssige udfordringer med bygningsmassen i Danmark, som kræver analyser, innovation og initiativer, der kan bidrage til at sætte de rigtige emner på dagsordenen – og skabe den nødvendige udvikling. Derfor er der i høj grad stadig behov for det arbejde, som vi foreløbigt er lykkedes rigtig godt med i Renovering på dagsordenen. Og endelig er der en risiko for, at branchen glemmer udfordringerne ved renovering, når nybyggerier får større vægt,” siger Lars Axelsen. 

RENOVER prisen fortsætter de næste tre år

Realdania og GI har også valgt at fortsætte med den brancherettede RENOVER prisen, som de sammen etablerede i 2011 for at sætte ekstra fokus på renovering i Danmark ved at bringe de gode og efterlignelsesværdige renoveringseksempler frem i lyset. 

RENOVER prisen er ved siden af den årlige prisuddeling omdrejningspunkt for en række faglige gå-hjem-møder, formidling af best practice-løsninger og i det hele taget en central platform for branchens debat om værdien af gode renoveringsløsninger.

IDA er en del af Renovering på dagsordenen. Blandt andet blogger formand Thomas Damkjær Petersen. Du kan læse hans indlæg her: http://www.renoveringpaadagsordenen.dk/?s=damkj%C3%A6r

IDA Byg
IDA Byg

IDA Byg er et fagteknisk selskab med godt 5.000 medlemmer inden for alle typer af bygge- og anlægsaktiviteter.

Læs mere
IDA Bygningsfysik
IDA Bygningsfysik

Vi arbejder tværfagligt for at udbrede kendskabet til bygningsfysiske forhold i alle led inden for byggeriet lige fra forskning til udførelse.

Læs mere

Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close