19-09-2018 09:31:18

Sådan får du brugt din nye viden på jobbet

Kurser og efteruddannelse bliver et hovedløst spild af tid og penge, hvis ikke ledelse og medarbejdere i fællesskab sikrer, at den nye viden og de nye kompetencer omsættes til meningsfuld praksis på kort eller længere sigt, pointerer karriererådgiver Kenneth Carstensen.
11. sep. 2017 Af IDA Learning
<p>IDAs karriererådgiver anbefaler, at du planlægger vidensdeling og refleksion med kolleger, før du tager på kursus eller efteruddannelse.</p>

IDAs karriererådgiver anbefaler, at du planlægger vidensdeling og refleksion med kolleger, før du tager på kursus eller efteruddannelse.

Nogle arbejdspladser mestrer bedre end andre at systematisere medarbejdernes kurser og efteruddannelse, så det giver udbytte for såvel den enkelte som for fællesskabet. Når det ikke fungerer, efterlader det frustration hos medarbejderen, unødig murren hos kollegerne og et tab for virksomheden, fortæller Kenneth Carstensen, karriererådgiver hos IDA.

”For højtuddannede er det helt afgørende, at deres viden holdes ajour og fornyes, så de ikke taber markedsværdi. Her er kontinuerlig efteruddannelse et vigtigt element. Men vi møder desværre medarbejdere, som kommer tilbage fra efteruddannelse eller kurser for blot at konstatere, at deres nye viden ikke finder anvendelse i dagligdagen på arbejdspladsen, ” siger han.

Konsekvensen er, at medarbejderen mister motivation og engagement og muligvis så småt indstiller sig på et jobskifte.

”Det påvirker deres lyst til at dygtiggøre sig yderligere, og samtidig har de kolleger, som vil undre sig over og i værste fald være misundelige over, at man har fået bevilget en attraktiv efteruddannelse, som ikke bliver omsat til gavn for afdelingen og helheden.”

Husk planlægning – før, under og efter kursus

Der kan være flere barrierer for at ny viden ikke afleveres og anvendes, forklarer han. Vaner og rutiner er en af dem, men han understreger, at spildet kan undgås med den nødvendige planlægning og afstemning af forventninger. Det kan medarbejderne selv medvirke til, men det er ikke mindst ledelsens forpligtelse.

”Det handler om at skabe nogle gode principper og rammer både før, under og efter at en eller flere medarbejdere har været på kursus eller efteruddannelse for at alle parter får det optimale udbytte af den investering.  Det kræver en åben kommunikation, hvor det på forhånd er klart hvad formålet er i forhold til mål og strategi, og hvordan medarbejdernes nye viden kan bidrage til opgaveløsningen.”

Før kursus:

Lederen skal være tydelig omkring, hvorfor netop den eller de medarbejdere nu skal undværes en periode, og hvorfor der bliver behov for de kompetencer, de vender hjem med. På samme vis skal medarbejderen, der beder om et kursus eller efteruddannelse på forhånd sætte sig et mål for deltagelsen og kunne argumentere for, hvordan de nye kompetencer vil gavne ikke kun vedkommendes egen udvikling men også være til gavn for fællesskabet.  Man skal finde et fint balanceret tippepunkt mellem egne fordele og gevinsten for helheden. Mange  potentielle ærgrelser kan tages i opløbet ved at være afklarede, have en plan og gerne kommunikere det ud på et møde for teamet eller afdelingen. 

Under kursus:

Når en eller flere medarbejdere må undværes, kan det medføre en ekstra belastning for kollegerne i en periode. Det skal meldes ud i god tid og stå klart, hvorfor det er meningsfuldt i forhold til mål, strategi, mangler, styrker, ressourcer, fremtidige udfordringer og nødvendigheden af at der er behov for ny viden og nye kompetencer til at løse de opgaver. Når du er væk på kursus eller efteruddannelse skal du have skærpet opmærksomhed på, hvad der er relevant og vigtigt at dele og anvende, når du er tilbage på jobbet.

Efter kursus:

Det er vigtigt, at der findes et rum for afrapportering i mere eller mindre formaliseret regi. Den nye viden skal præsenteres for og deles med kollegerne, så der er et fælles rum for refleksion over, hvordan den kan anvendes i forhold til fornyelse af eksempelvis arbejdsgange eller metoder. Hvis viden ikke afleveres og anvendes er det ikke kun en dårlig investering, det er tillige demotiverende for den eller de medarbejdere, der er kommet tilbage med fornyet gejst, og det signalerer til de øvrige, at på denne arbejdsplads kan det være omsonst at tilegne sig nye kompetencer, fordi de får lov at støve til.

Fra viden til praksis

  • Sæt dig et klart mål for, hvad du vil have ud af kurset.
  • Sørg for, at kolleger og leder er indforstået med, hvordan din nye viden skal biddrage til jeres fælles mål.
  • Planlæg med leder og kolleger, hvornår du skal dele din nye viden.
  • Lav en plan sammen med kollegerne for, hvordan I kan bruge den nye viden i dagligdagen.

Brug MUS til at holde dig markedsklar
Brug MUS til at holde dig markedsklar

Områdechef i IDA Peter Leth anbefaler, at du her i starten af året tænker over dine planer for fremtiden, så du kan gå proaktivt til din MUS.

Læs mere
Sådan planlægger du din karriere
Sådan planlægger du din karriere

Det er en god idé at stoppe op, få snuden ud af plovfuren og overveje med dig selv, hvad et godt job er, lyder rådet fra karriererådgiver Morten Esmann.

Læs mere
Videndeling er vores stærkeste værktøj
Videndeling er vores stærkeste værktøj

Det kunne lyde som et eventyr, men den er god nok: Når vi lukker døren til vores hjem og tager på arbejde, fortsætter vores ting derhjemme deres eget liv. Der er naturligvis ikke tale om, at børne ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close