15-10-2018 17:33:00

Får din chef også tit gode ideer?

Uforudsigelige ledere med mange spontane påfund kan skabe problemer for medarbejdere, der trives med faste strukturer og tydelige opgaver. Men modsætningerne kan mødes til gensidig gavn.
Ajourført den 18. maj. 2017 Af IDA Learning
<p>Karriererådgiver i Ingeniørforeningen IDA, Jeanette Svendsen, giver 3 gode råd til at håndtere en spontan chef.</p>

Karriererådgiver i Ingeniørforeningen IDA, Jeanette Svendsen, giver 3 gode råd til at håndtere en spontan chef.

Bevar motivationen og arbejdsglæden

Tag et kursus i robusthed og få værktøjer til at øge dit gåpåmod, mens du passer på dig selv.

Brug dine styrker og kend dine sårbarheder på arbejdet.

Tilmeld kursus i robusthed

For chefer der sprudler af gode ideer kan være inspirerende og sprede begejstring blandt medarbejderne. Men for nogle medarbejdere kan hvirvelvinden af indfald og forandringer blive en belastning. 

Utryghed og misforståelser

Det drejer sig om medarbejdere, for hvem struktur og forudsigelighed er fundamentet for at kunne præstere i deres job. Når den spontane leder hyppigt skifter retning eller lufter nye idéer i ét væk, skaber det frustration og forvirring, og forskellene i temperamenter og tilgange til arbejdslivet kan munde ud i konflikt og mistrivsel.

”Medarbejderen har brug for planlægning, kurs, for klare mål, fokus og resultater. Nogle gange kan det bunde i misforståelser, hvis lederen blot opsender en prøveballon, og det kan blive tolket som et diktat. Der opstår utryghed i forhold til, hvordan man skal prioritere sine opgaver og hvad der er det rigtige at gøre, for at man er en succes i sit arbejde,” påpeger Jeanette Svendsen,  karrierekonsulent i Ingeniørforeningen, IDA.

Men hun understreger samtidig, at det langtfra behøver at være et uløseligt dilemma. Der findes måder at håndtere problemet på, så både medarbejder og leder kan finde fælles forståelse.  

Fordele ved en impulsiv leder

Pointen er, at den spontane leder tillige indebærer fordele for medarbejderne, som kan komme begge parter til gode. Lederen vil typisk være fleksibel og hurtig til at skifte retning, når situationen gør det nødvendigt. Lederen vil være åben for medarbejdernes forslag til forbedringer og mere smidige processer. For meget planlægning kan gøre arbejdet rigidt, og lederen vil under alle omstændigheder altid have behov for et vist råderum at agere i for at håndtere omskiftelige vilkår.

Når det er sagt, er det altid en ledelsespligt at tydeliggøre for medarbejderne, hvad der forventes af dem, hvad de skal gøre og hvorfor. 

3 gode råd til at håndtere den spontane chef

For medarbejderen handler det derfor om at forstå, hvad man  leve med, hvad man kan leve med, og hvad man realistisk set kan påvirke. Og ikke mindst at få det bedst mulige ud af modsætningsforholdet, hvis man i øvrigt er glad for sine jobfunktioner og sin arbejdsplads, fremhæver Jeanette Svendsen, som peger på følgende tre handlingsmåder: 

1) Hegn dit job ind

Her er det indlysende at bruge MUS til at snakke strategi og fremtid og få klargjort din rolle og dine arbejdsopgaver. Lederen skal hjælpe dig til at forstå, hvad du skal præstere for at udføre dit job tilfredsstillende og være en succes. Det kan give en referenceramme for resten af året, som du kan støtte dig til, når der kommer nye forandringer og får skabt forståelse for dine ønsker.    

2) Spil med og spil lederen bedre

Du kan lytte og spørge ind til bevæggrundene for nye retningsskift og idéer. Det handler om en saglig dialog, hvor du får klarlagt, om der er tale om en uformel brainstorm, eller det faktisk er konkrete planer, som du skal handle på.  

Den spontane leder vil ofte have blinde vinkler for konsekvenserne af de mange forslag, og der kan du hjælpe med at konkretisere. Alle scenarier er sandsynligvis ikke tænkt igennem. Og husk på, at lederen ikke nødvendigvis er dybt forelsket i den nye idé men sandsynligvis er lydhør for dit mod- og medspil, hvis dine argumenter er gode.

3) Sørg for løbende forventningsafstemning

Igen handler det om at fastholde dialogen og om, at du har et rimeligt krav til, at du skal kende rammerne for dit arbejde, så du ved, at du er på rette vej og kan leve op til hvad, der forventes af dig.

”Man kan altså selv gøre meget for at få nogle tålelige spilleregler, som kan ramme den spontane og uforudsigelige ledelsesstil ind. Men virker det ikke, og kan man på ingen måde trives med afbrydelser og retningsskift og uvished, skal man nok se sig om efter et andet arbejde, hvor man kan trives med sin leder, med kulturen og med sine opgaver.”

Afklar dine karriereønsker med en karrieresamtale

Brug IDA, når du vil have hjælp til at udforme din egen karriereplan og vælge karriereretning.

Som medlem af IDA har du mulighed for 1 karrieresamtale hvert halve år. 

Book din karrieresamtale

Syv dårlige grunde til at kvitte jobbet
Syv dårlige grunde til at kvitte jobbet

Du kan overbevise dig selv om, at du bliver nødt til at kvitte jobbet for at opnå dine karrieredrømme. Karriererådgiver i IDA giver dig syv eksempler på dårlige grunde til at kvitte jobbet, og hvo ...

Læs mere
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Læs mere
Bliv klar til MUS-samtalen
Bliv klar til MUS-samtalen

Går du og tænker på din næste medarbejderudviklings-samtale? Og er du i tvivl om, hvordan du bedst forbereder dig til den vigtige samtale, og hvordan du opnår det resultat, som du har sat næsen op ...

Læs mere
Kom til orde: 5 gode råd til den introverte
Kom til orde: 5 gode råd til den introverte

Som introvert kan det være svært at komme til orde, både privat og i faglige sammenhænge, navnligt i nye omgivelser. Karriererådgiver hos IDA, Kenneth Carstensen, giver dig sine bedste råd til at ...

Læs mere
5 gode grunde til at kvitte dit job
5 gode grunde til at kvitte dit job

Der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor tilfreds du er med din jobsituation. Nogle af disse styrer du selv, andre kan du påvirke i samarbejde med chef eller kolleger, mens andre igen e ...

Læs mere

Deltag i debatten

Job & Karriere

luk
close