12-12-2018 16:26:32

SBi viser potentialet for energirenoveringer

Energirenovering: SBi har lavet et interaktivt kort over energitilstanden i Danmarks parcelhuse. Kortet viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem.
20. jun. 2016 Af IDA Universe
SBi viser potentialet for energirenoveringer

Nyt interaktivt kort over Danmarks parcelhuse viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem. Det mentale og økonomiske overskud til at energirenovere er større i byerne end på landet, men behovet for at energirenovere er omtrent lige stort begge steder. Det fremgår af en kortlægning af parcelhusenes energitilstand og deres ejeres socioøkonomiske forhold, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har foretaget.

Kommunerne kan målrette indsats

Halvdelen af den danske befolkning bor i parcelhus, og parcelhusejerne udgør en vigtig målgruppe, når kommunerne skal fremme energirenovering. Det er baggrunden for SBi’s kortlægning, der bliver formidlet visuelt i et interaktivt atlas, som kommunerne kan bruge, når de skal fremme energirenovering.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som har finansieret arbejdet med kortlægningen og udviklingen af det interaktive parcelhusatlas. Fra ministeriets side er det formålet med atlasset, at det kan anvendes som led i en byfornyelsesindsats af kommunerne, Med parcelhusatlasset kan kommunerne udvikle strategier for at få parcelhusejere til at energirenovere og udpege områder til særlige byfornyelsesindsatser til energirenovering.

Mange kommuner har igangsat tiltag, der skal motivere parcelhusejerne til at energirenovere.

”Kommunerne oplever, at boligejere er en diffus størrelse. Vi har derfor inddelt parcelhusene i fire kategorier efter energirenoveringspotentiale, så det bliver muligt for kommunerne at målrette indsatsen”, forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra SBi.

”Kommunerne fortæller, at det ofte er parcelhusejere over 60 år, der er mest renoveringsivrige, mens børnefamilierne sjældent har samme ressourcer til ombygninger. Derimod er det ikke nødvendigvis ejere med de mest nedslidte huse og det største energiforbrug, der er mest renoveringsivrige eller lettest at få i tale for kommunen. Det er derfor en udfordring at forstå de forskellige parcelhus-segmenters motiver for energirenovering og skabe incitamenter for dem”, siger professor MSO Kirsten Gram-Hanssen fra SBi.

Fakta om kortlægningen af de danske parcelhuse

SBi’s forskere har inddelt parcelhusene i fire kategorier efter, hvor egnede de er til energirenovering. Kategoriseringen tager udgangspunkt i husenes alder og ejernes socioøkonomiske forhold.

Huse fra før 1980 betragtes som renoveringsegnede. Ejerne anses for at have mentalt og økonomisk overskud til at energirenovere, hvis yngste beboer er under 80 år, husstanden består af et voksent par, og husstandens indkomst ligger over gennemsnittet i kommunen. Ejernes overskud betragtes derimod som begrænset, hvis yngste beboer er over 80 år, eller hvis husstandens indkomst ligger i det laveste kvartil i kommunen.

  • 52 % af parcelhusene betragtes som særligt renoveringsegnede eller renoveringsegnede. Det er ældre parcelhuse, og ejerne har overskud.
  • 26 % af parcelhusene betragtes som renoveringsegnede, men der er udfordringer. Det er ældre parcelhuse, og ejerne har begrænset overskud.
  • 17 % af parcelhusene er nyere og betragtes ikke som renoveringsegnede.

Se parcelhusatlasset på http://arcg.is/1SI50HQ og download rapporten om parcelhusatlasset på www.sbi.dk/parcelhusatlas.

Fokus på øget produktivitet i renovering
Fokus på øget produktivitet i renovering

Byggeri: Renovering i byggeriet skal på dagsordenen, og der skal renoveres mere produktivt, så man får mere for mindre. Eller mere for det samme.

Læs mere
SBi-forskere undersøger erfaringer med indvendig efterisolering
SBi-forskere undersøger erfaringer med indvendig efterisolering

Isolering: RIBuild-projektet leder efter praktiske erfaringer med indvendig efterisolering og ønsker til de kommende guidelines. Du kan give dine input ved at deltage i RIBuilds spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere
Radon i boligen: SBi undersøger materialer til radonsikring
Radon i boligen: SBi undersøger materialer til radonsikring

Radonsikring: Radon er hvert år medvirkende til op mod 300 tilfælde af lungekræft. Statens Byggeforskningsinstitut er gået i gang med at kortlægge effektiviteten af radonsikringsmaterialerne på det danske marked.

Læs mere

Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close