18-10-2018 07:31:43

Seks faktorer, der er vigtige at få med, når man opkobler velfærdsteknologi i hjemmet

Hvordan kommer infrastrukturen på plads? Hvem oplærer brugeren i at bruge det telemedicinske udstyr og hvordan sikrer man sig, at brugeren tager målingerne på den rigtige måde? Udrulning af en telemedicinsk platform er en stor udfordring og det kræver en organisatorisk ændring at håndtere sådan en tværsektoriel opgave i det offentlige. Den involverer typisk både praktiserende læge, sygehuse, kommuner og flere andre aktører, der skal arbejde sammen.
12. jan. 2016 Af Alexandra Instituttet

Her er et bud på nogle af de overvejelser man skal tænke over, inden man sætter et telemedicinsk forløb i gang.

1. Hvordan kommer infrastrukturen på plads?

Man bør overveje, hvem der leverer udstyret og vedligeholder det. Får borgeren udstyret af lægen, eller skal der findes en løsning eller et samarbejde med et privat firma, der tager sig af udleveringen? Hvem skifter batterier på udstyret? Er det borgerens eget ansvar? Hvad gør borgeren, hvis udstyret går i stykker?

2. Instruktion og support

Hvem og hvordan oplærer brugeren til at bruge udstyret? Og hvordan lærer de, hvad de skal gøre, når der er en måling, der afviger fra deres normal-målinger? Det kan fx. være et infektionstal, der er steget. Skal brugeren ringe til alarmcentralen eller sin egen læge?  Eller skal der være et callcenter, der tager sig af det? Der er mange løsningsmodeller på det, og det er vigtigt, at man tager stilling til det og informerer borgerne, så de forstår, hvordan de skal reagere.

3. Validering af data

Det handler om, hvordan sundhedspersonalet sikrer sig, at det er den rigtige person, der har taget målingen. Er målingen taget på den rigtige måde? Har personen siddet stille, da de tog blodtrykket, eller har personen gået rundt i stuen?

Der har været eksempler på borgere, der har købt et måleapparat nede i supermarkedet, og som så ikke får samme målinger som med det officielle udstyr. Det er et problem, hvis de kommer til at stole på det billige apparat og ikke på det måleapparat, de har fået udleveret. Ud over at de uheldigvis måske fejlmelder det officielle måleapparat, selv om det ikke er det, der måler forkert, er det rigtig uheldigt, hvis de indsender data fra deres eget apparat, og ikke fra det, de har fået udleveret.

Bliv medlem af IDA Sundhedsteknologi

Interesserer du dig for sundheds- og velfærdsteknologi?

Så blev medlem af IDA Sundhedsteknologi, som belyser hele spektret inden for velfærdsteknologi gennem forskellige typer af arrangementer.

IDA Sundhedsteknologi ser på mulighederne for optimal udnyttelse af ressourcer samt implementering af teknologi i fremtidens velfærdssamfund, og hvilke etiske spørgsmål ny teknologi medfører.

Tilmeld dig IDA Sundhedsteknologi.

 

4. Forbindelse mellem lokal og central opsamling

Man skal også overveje, hvordan man får data fra borgeren til det centrale opsamlingspunkt, der er den server, hvor borgernes data bliver opsamlet. Det kan være en udfordring i områder, hvor der ikke er mobildækning. Nogle steder har man løst det ved, at dem, der kommer ud med udstyret har flere SIM-kort med, så man er sikker på, at det kort, de tager i brug, virker hjemme ved brugeren.

5. Hardware- og software-versioner

Man kan komme ud for, at der er en type måleapparater, der ikke kommunikerer med en bestemt serie af tablets. Det er derfor vigtigt at holde styr på, hvad for noget hardware og software, der bruges, så man kan teste om nyt udstyr eller versioner,  faktisk virker med det, der bruges i marken

Hvis man opdager en fejl på et måleapparat,  er det også vigtigt at kunne gå tilbage og se, hvilke målinger, der stammer fra apparatet. Vi fandt fx en fejl med en integration i OpenTele, der sendte forkerte værdier, hvis man havde en puls over 127. Det er vigtigt at kunne se, om en måling er indrapporteret fra en software-version med fejlen eller ej.

Man skal være klar over risikoen over at have mange forskellige hardware- og software-versioner kørende i praksis. Der er måske tre forskellige typer af tablets, der hver har to softwareversioner, der kommunikerer med to udgaver af et måleapparat. Hvis man skal teste alle kombinationerne, har man pludselig tolv kombinationer, der skal testes af. Det er derfor vigtigt at teste de steder, hvor ens erfaring siger, at der kan være problemer.  Når vi snakker “bring your own device”, så kan det virkelig eksplodere.

6. Hvorfor vælge Open Source?

Det sidste punkt har ikke noget med tilkobling af udstyr at gøre. Det er mere en opfordring til at vælge Open Source. Det giver en fleksibilitet, så man ikke låser sig fast til én leverandør. Det giver mulighed for, at små leverandører kan komme ind og arbejde med koden. De store firmaer har typisk råd til at lave deres egen løsning med målere og opsamling af data. Men hvis du sidder som lille leverandør, er det en meget stejl investering at komme i gang med.

En åben kode-infrastruktur er lige så vigtig, altså det med at have en kørende platform med en backend, der kan opsamle data. Det betyder, at det lille firma eller en gruppe studerende kan lave en specialisering af klienten til et specifikt formål eller eksperiment og stadig bruge resten af systemet i den originale form.

Artiklen er oprindelig bragt på Alexandra Instituttets hjemmeside


Deltag i debatten

Sundhedsteknologi - Nyheder og arrangementer

luk
close