24-06-2018 05:04:16

Spareiver og miljøhensyn kombineres i Danfoss-projekt

Projektsamarbejde mellem industrigiganten Danfoss og ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet prøver at kombinere sparsommelighed med miljøbevidsthed, når der skal hentes dele hos underleverandører og flyttes færdige varer ud til kunderne.
29. jun. 2015 Af Aalborg Universitet
Aalborg Universitet har etableret et netværk af ”matchmakere”, der kan guide eksterne samarbejdspartnere til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter.
Aalborg Universitet har etableret et netværk af ”matchmakere”, der kan guide eksterne samarbejdspartnere til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter.

25-årige Martin Vestergaard er på vej til at afslutte sin civilingeniøruddannelse i ”Værdikæder og Innovationsledelse” efter praktikophold og specialesamarbejde med Danfoss’ egne logistikeksperter. Han boede i Sønderjylland i efteråret og har siden tilbragt halvdelen af sin tid på virksomheden og resten på universitetet.

Matchmakere

Aalborg Universitet har etableret et netværk af ”matchmakere”, der kan guide eksterne samarbejdspartnere til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter.

Universitetet tilbyder en række samarbejdsmuligheder, som i lige så høj grad henvender sig til små og mellemstore virksomheder som til store. Fx samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, netværksdannelser mellem forskere og praktikere omkring specifikke fagområder, muligheder for at gøre brug af universitetets laboratoriefaciliteter eller mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling. Fællestrækket er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både virksomhed og forsker.

Læs mere om mulighederne og ”matchmakerne” på AAU Matchmaking

Danfoss har de seneste år gennemført et succesfuldt og prisbelønnet spareprogram, hvor der er høvlet et stort trecifret millionbeløb af udgifterne til logistik. Men ambitionerne rækker længere. Målet er at skære yderligere fem-syv procent af det globale logistikbudget hvert år.

- Det spændende for mig har netop været at komme ind og blive del af et stort projekt, hvor jeg har fået lov til at bidrage med analyser på baggrund af metoder og teori fra universitetet. Via min uddannelse har jeg også været med til at sætte et miljømæssigt perspektiv på opgaven og stille besparelser op mod bæredygtighed. Fx ved at se på hvad CO2-aftrykket er per kg gods på forskellige fragtruter, forklarer Martin Vestergaard.

I det hele taget har det været en af hans udfordringer at holde konsekvenserne af forskellige valgmuligheder op mod hinanden:

- Det handler om at banke omkostningerne i bund ved at analysere forskellige flows. Så der er en masse dataindsamling og en masse interessenter, der skal ind over. Hvis vi siger, at vi flytter transporten fra luft til sø for at spare, er vi nødt til at se på, hvordan det påvirker kæden hele vejen rundt. Og se på hvilke tradeoffs der er, og hvilke beslutninger, der så nødvendigvis skal tages, siger Martin Vestergaard.

Nye vinkler på alt

Mads Helledie, som er chef for global logistik i Danfoss Drives, har haft klare forhåndsforventninger til samarbejdet med Martin Vestergaard:

- At vi fik analyseret forskellige idéer til omkostningsbesparelser, og at vi fik startet projekter op til at hente besparelserne. Derudover at vi fik bedre gennemsigtighed i forhold til, hvor vi har de fleste omkostninger på fragt. Martin har fået lavet en del businesscases, og vi har sat flere projekter i gang, fortæller Danfoss Drives-chefen, som selv især har fokus på omkostningsdelen. Miljøperspektivet forfølger Martin Vestergaard sammen med Danfoss’ funktion for Corporate Sustainability.

- Den miljømæssige vinkel på det her logistikprojekt er ny, og hvis nogle af vores omkostningsbesparelser også er en gevinst i forhold til CO2-reduktion, bør vi overveje, hvordan det kan bruges positivt, mener Mads Helledie.

Beskeden fra Danfoss til Martin Vestergaard var fra starten af, at han skulle stille spørgsmål til alt. Det har han prøvet at leve op til:

- Det er noget af det, vi som studerende kan tilbyde. Og de har givet udtryk for, at de gerne ville have en, som ser på området fra nye vinkler og med nye briller. Både ud fra de teorier, jeg har lært, men også stiller spørgsmål af typen ”hvorfor er det, vi ikke gør sådan her?” Og så er vi vant til fra universitetet, at alt skal dokumenteres, når vi skriver en opgave. Det giver en gennemsigtighed i beregningerne, som de har savnet og kan bruge. Det er noget af det, de har været glade for, siger Martin Vestergaard.

Hans bacheloruddannelse var inden for By-, Energi- og Miljøplanlægning, og det har været et bevidst valg at tage bæredygtighedselementet med over i specialet og kombinere det med innovation og global forretning:

- Mange siger, at der nødvendigvis må ske en afvejning mellem forretningshensyn og bæredygtighed, så det ene er på bekostning af det andet. Men mit casestudie og mine udregninger har vist, at de kan understøtte hinanden, når bare man er opmærksom på udfordringen i at sikre kunderne høj pålidelighed. Det handler om at involvere flere lag og led i projekterne. Også i et globalt perspektiv, hvor jeg i Danfoss fx har analyseret flows mellem Brasilien og USA. Det er en større scene, som kræver mere fleksibilitet, og det har været en sjov udfordring.

Fremtidsudsigter

Martin Vestergaard har præsenteret resultaterne af anstrengelserne for chefer og nøglepersoner i Danfoss ved en workshop, som han selv arrangerede. Står det til ham, bliver det dog ikke nødvendigvis det sidste, han har med Danfoss at gøre.

- Jeg håber på at kunne fortsætte i en stilling med noget i samme stil, og jeg synes, Danfoss er en fed virksomhed. Det betyder også noget for mig, at de arbejder på globalt plan, hvor der også er muligheder i udlandet. Så jeg har naturligvis været meget motiveret for at gøre mit bedste i samarbejdet, fordi det er min chance for at vise, hvad jeg kan, fortæller han.

Også fra virksomhedens side bliver der tænkt i mulig rekruttering i forbindelse med samarbejdet med studerende. Mads Helledie, som altså nu har titel af Director for Global Logistics i Danfoss Drives, er selv uddannet i international teknologiledelse fra Aalborg Universitet i 2000. Hans vej ind i virksomheden gik også via en praktikaftale.

- Flere af vores praktikanter er fx efterfølgende kommet ind i vores Post Graduate Programme. Jeg er selv kommet ind på Danfoss via praktikophold i Tyskland. Når jeg laver en praktikaftale, vurderer jeg både ud fra den studerendes erfaringer fra tidligere virksomhedssamarbejder og deres interesse for supply chain. Men jeg vægter deres indstilling, personlighed og drive højere, siger Mads Helledie.

Hvor de studerende kommer fra, er ikke afgørende for ham:

- Men jeg tager det med i en samlet overvejelse, og jeg kender til Aalborg Universitets projektmodel og ingeniørstudiet, hvor der samarbejdes med virksomheder.


Deltag i debatten

luk
close