24-09-2018 23:49:35

Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer

Klimatilpasning: Vandstanden stiger ved de danske kyster, og kystnære byer skal i højere grad end tidligere forholde sig til risikoen for oversvømmelser og stormflod. Ny guide har samlet gode eksempler på klimatilpasning.
11. okt. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer

Da Universe tidligere på året skrev et tema om klimasikring, var der ét punkt, hvor Danmark ifølge IDAs ekspert på klimatilpasning, Ole Mark, sakker bagud: Kystsikringen.

For selv om vi forholdsvis sikkert ved, at vandstanden i de indre danske farvande er mindst 0,5 meter højere i år 2100, er der brugt betydeligt færre ressourcer på kystsikring end på at forhindre skader fra skybrud. En ny guide fra Realdania sætter fokus på netop kystsikringen, og her kan man se syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer.

“Allerede nu er der behov for, at kommuner langs kysten lægger en strategi for, hvordan man vil gøre byerne robuste til fremtidens klima. Skal man fortsætte med at udvikle nye byområder langs vandet? Bygge højvandsmure og diger? Eller skal man hellere trække fremtidige investeringer længere ind på land? Svaret er langt fra entydigt, og om det giver mest mening at flytte, beskytte eller tilpasse byområder, afhænger af de lokale muligheder og lokale udfordringer,” skriver Realdania i forbindelse med offentliggørelsen af de syv eksempler. 

Løsningerne er hentet i både Danmark og udlandet, og fra så forskellige steder som Lemvig, Korsør, Middelfart, Køge, Hamborg, Rotterdam og Vancouver og eksemplerne er valgt med henblik på at vise spændvidden i tendenser og løsningstyper.

”Vi håber, at de her syv meget forskellige løsninger kan tjene til inspiration. I den ene ende af skalaen har vi eksempler på fysiske løsninger, som beskytter mod oversvømmelser, samtidig med at de tilfører byrummene nye rekreative kvaliteter og bevarer den unikke nærhed og forbindelse til vandet. I den anden og ende af skalaen har vi eksempler fra Vancouver og Rotterdam, der har udviklet redskaber til at planlægge og prioritere, hvor man kan få størst effekt for investeringerne i klimatilpasning,” forklarer projektchef Mikkel Suell Henriques.

Læs publikationen på realdania.dk

Klimatilpasning
Klimatilpasning

 Bygger vi hensigtsmæssigt og fremtidssikret, så vi kan håndtere fremtidens vejrlig? Læs vores tema om klimatilpasning. 

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close