17-10-2018 16:22:56

Syv skarpe om sundhedsdata

Ifølge Senior Software Architect, Torben Haagh, er den helt store udfordring i dag er, at vi tilgår sundhedsdata via forskellige systemer og standarder. Sundhedsvæsnet bruger forskellige systemer, som ikke kan tale sammen, hvilket skaber forvirring og ekstra arbejde.
7. jul. 2015 Af Alexandra Instituttet

Interview med Senior Software Architect, Torben Haagh:

Hvad er udfordringen med den måde, vi gemmer og bruger sundhedsdata på i dag?

Den helt store udfordring i dag er, at vi tilgår sundhedsdata via forskellige systemer og standarder. Praktiserende læger, hospitalerne og plejerne i kommunerne bruger forskellige systemer, som ikke kan tale sammen. Det skaber forvirring og ekstra arbejde, fordi de forskellige institutioner kun har den information, som aktivt er sendt til dem. Det kan i værste fald også resultere i alvorlige fejl, fordi man ikke har den nødvendige information. Én af mine kollegaer har for eksempel haft en kritisk oplevelse. Hans svigermor er lungetransplanteret, og hun var tæt på at bliver fejlmedicineret, fordi den pågældende læge ikke kunne se, hun var transplanteret, og at hun derfor ikke måtte få den pågældende behandling.

Hvad er målet med jeres projekt?

Målet med telemed.nu er at kigge på alle aspekter inden for telemedicin. Det inkluderer studier af brugerne af telemedicin, udvikling af organisatoriske og økonomiske modeller til håndtering af telemedicin og udvikling af en teknisk infrastruktur som understøtter telemedicin. I den tekniske infrastruktur er målet at skabe et sikkert og centraliseret datalager, så alle kan tilgå det på den rigtige måde. Vi bruger internationale standarder, som er udviklet i forvejen, så alle i hele verden kan være med. Vi prøver at skabe et økosystem, hvor vi tilbyder komponenter i open source og faciliterer og sætter struktur på data. I sidste ende for at hjælpe både leverandørerne og aftagerne. Erfaringerne med dette i det telemedicinske domæne kan på sigt bruges i alle andre aspekter af sundhed.

Hvor langt er vi med deling af sundhedsdata i Danmark?

Danmark er langt fremme med at sætte strøm på. Men det er baseret på forskellige nationale standarder. Det er desværre dyrt at udvikle og vedligeholde proprietære standarder, og det er mere besværligt at bringe internationale leverandører på banen, og nationale leverandører kan ikke så nemt bringe deres løsninger baseret på de nationale standarder til udlandet. Ved at bruge internationale standarder kan vi opnå større fleksibilitet for både leverandører og aftagerer.

Hvorfor er det vigtigt med fælles systemer og internationale standarder?

Det er for eksempel afsindig vigtigt, at vi alle bruger samme måleenheder. Det betyder jo, at vi alle taler ud fra samme udgangspunkt, og når man har med patienter og liv at gøre, kan selv de mindste diskrepanser være meget afgørende.

Kan du komme med et eksempel?

Uden for sundhedssektoren havde vi for eksempel Mars Climate Orbitor. Den crashede, fordi der blev brugt og udregnet data ud fra forskellige måleenheder, så der var både sømil og almindelig mil i spil. Det er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke taler samme sprog.

Hvorfor er big data og sundhedssektoren et godt match?

Big data er jo et buzzword, som der bliver lagt forskellige betydninger i. Jeg ser, at vores arbejde er interessant i forhold til big data, fordi vi skaber muligheden for at have et centralt lager med maskinlæsbart indhold. Så bliver det rigtigt interessant, hvis man kobler det med andre data, f.eks. metrologiske eller demografiske data, og anvender big data algoritmer på det. Det kunne for eksempel være, at man på den måde kunne være med til at opspore begyndende kritiske sygdomme.

Hvad er farerne, hvis sundhedsdata bliver mere tilgængelige?

Det er klart, at borgernes data skal beskyttes, og der skal sikkerhedselementer rundt omkring. Det er stadig borgeren, der ejer data, og som skal give sit samtykke til at andre må kigge på dem. De hverken bliver eller skal blive offentligt tilgængelige, men så længe sikkerhedsaspektet bliver overholdt, ser jeg kun fordele ved at skabe et centraliseret lager til sundhedsdata.

Hele artiklen kan også læses på Alexandra Instituttets hjemmeside.


Deltag i debatten

Læs også

luk
close