15-10-2018 17:52:10

Tænk arbejdsmiljøet ind som en strategisk ressource

Ligesom byggesektoren automatisk tænker et sikkert arbejdsmiljø ind i planlægningen, bør der gøres det samme med det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhederne ville spare meget på at undgå dårligt psykisk arbejdsmiljø, mistrivsel og stress.
20. jan. 2017 Af Annika Ipsen
Det psykiske arbejdsmiljø bør tænkes ind i planlægningen på linje med bygninger, bemanding, budgetter, årsplaner m.m., mener Thomas Bregnegaard, chefkonsulent hos IDA.
Det psykiske arbejdsmiljø bør tænkes ind i planlægningen på linje med bygninger, bemanding, budgetter, årsplaner m.m., mener Thomas Bregnegaard, chefkonsulent hos IDA.

Faldsikring af stilladset eller en sikkerhedsafskærmning ved båndsaven er en selvfølge, når entreprenører i byggeindustrien tilrettelægger arbejdet på de store byggepladser. På samme måde bør det psykiske arbejdsmiljø tænkes ind i planlægningen på linje med bygninger, bemanding, budgetter, årsplaner, produktion og virksomhedens drift.

Budskabet kommer fra chefkonsulent Thomas Bregnegaard, der i IDAs afdeling for juridisk rådgivning og arbejdsmarked beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Virksomheden bør tænke det psykiske arbejdsmiljø ind, fordi medarbejderne performer bedst i et godt arbejdsmiljø – og det kan ses på bundlinjen.

IDA's indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

IDA har en række tiltag for at sikre det psykiske arbejdsmiljø i kampen for gå fra stress til trivsel for IDA-medlemmer i både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser udover den daglige medlemsrådgivning af både jurister og karriererådgivere i IDA:

  • Stress- og trivselsvejlederuddannelse for ledere og medarbejdere i staten i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet
  • Stressmap, et dialogspil, som kan bruges på arbejdspladserne af tillidsfolk, HR-konsulenter, medarbejdere og klubbestyrelser
  • SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne i samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet
  • Et bedre psykisk arbejdsmiljø – tilbud om ekspertrådgivning og inspiration i regionerne i samarbejde med Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
  • Statslig rådgiverorgan på vej i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og CFU
  • Uddannelse for tillidsrepræsentanter om Trivsel på arbejdspladsen
  • Hotline hos TeamArbejdsliv for tillidsvalgte om det strategiske arbejde med stress og trivsel

”Man venter jo ikke på, at nogen falder ned fra stilladset, før man sikrer det. Sådan bør man også tænke med det psykiske arbejdsmiljø. Det skal indtænkes i en helhedstankegang, så det psykiske arbejdsmiljø tænkes ind i projekthåndbøger, årsplaner og personalehåndbøgerne, så det bliver set på som en strategisk ressource, der betaler sig på bundlinjen,” siger han.

Lederne vil gerne

Sammen med Akademikerne, AC, har IDA undersøgt 28.000 akademikeres psykiske arbejdsmiljø i 2015 indenfor stress, mobning, det psykiske arbejdsmiljø, sygefravær, balancen mellem arbejde og privatliv, forandringer på arbejdspladsen såsom afskedigelser, ansættelsesstop, omorganisering af arbejdet og stillinger, der er nedlagt. Og undersøgelserne viser, at lederne rent faktisk godt vil tænke i helheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

”95 ud af 100 ledere ser arbejdsmiljøet som en vigtig ledelsesopgave. Problemet er bare, at det psykiske arbejdsmiljø ofte tages hånd om af en ekstern konsulent – og det ofte er knopskydninger, som drukner i nye ledelsesstrukturer i fusioner, sammenlægninger og nedskæringsrunder,” konkluderer Thomas Bregnegaard.

God leder lig med godt arbejdsmiljø

Undersøgelserne viser tydeligt, at det psykiske arbejdsmiljø afhænger af lederne – både hvad deres indstilling er til opgaven, og hvor godt de er klædt på til den. Lederne ser det som en langt større udfordring at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske arbejdsmiljø – og mange af lederne føler sig ikke klædt på til opgaven.

”I IDA ser vi helt klar et potentiale i at få uddannet lederne i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Det skal være operationelle kurser i, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan bruges som en strategisk ressource,” siger Thomas Bregnegaard.

Arbejdsgiverne har handlemuligheder og kan forhindre store videnstab og økonomiske tab ved lange sygedomsperioder ved stress og sygemeldinger og løn under opsigelsesvarsler ved at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Sygefravær og stress

Undersøgelserne viser også, at der er en tydelig sammenhæng mellem sygefravær og stress og medarbejdernes forhold til lederne. Gode ledere mindsker både sygdom og stress.

Over halvdelen af IDA’s medlemmer synes, at de har en god nærmeste leder, i alt 53 procent. 31 procent svarer, at det i nogen grad er tilfældet, mens 15 procent kun i lav eller meget lav grad eller slet ikke synes, at de har en god nærmeste leder. Og kun tre procent af de ingeniører, der har en god nærmeste leder, oplever i meget høj eller høj grad stress i hverdagen.

”Dem, der trives på jobbet har 3,3 sygedage, mens dem, der ikke trives har 16,6 sygedage. Det er altså en god økonomisk investering at sørge for et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives,” siger Thomas Bregnegaard.

33 procent af de ingeniører, der i lav, meget lav grad eller slet ikke har et godt arbejdsmiljø, svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad er stressede i hverdagen.

Man skal ikke møde syg op

Undersøgelserne viser også, at dem, der er stressede og har mange fraværsdage, møder syge på arbejde, fordi de er ude af kontakt med sig selv. IDA’s medlemmer har i gennemsnit 3,3 såkaldte sygenærværsdage. Men de medlemmer, der angiver at være stressede i meget høj grad har i gennemsnit 13,6 sygenærværsdage. De møder altså op, når de har ret til at blive hjemme, og hvis det drejer sig om influenza, ender de med at smitte kollegaerne.

”Helt kategorisk mener IDA selvfølgelig ikke, at man skal møde syg op på sit arbejde. Det er udtryk for en kultur, hvor det er svært at fremstå som sårbar – og så er det noget selverkendelsesmæssigt for den enkelte. De møder op på arbejde, i stedet for at sygemelde sig og tage snakken med chefen,” siger Thomas Bregnegaard.

Derfor handler det om for virksomheden og lederne at skabe nogle trygge rammer, så de ansatte tør sygemelde sig – uden at frygte, at de mister jobbet.

”Det er vigtigt med en kultur, hvor du som ansat tør sige, at du er sårbar lige nu,” siger han.

Produktivitet, faglig kvalitet og stress

IDA’s medlemmer vurderer i gennemsnit deres produktivitet til 8,2 på en skala op til ti på The workability Index, som er udviklet af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut. Analysen viser en tydelig sammenhæng mellem stress og produktivitet. For IDA’s medlemmer, der i meget høj grad er stressede i hverdagen, vurderer i gennemsnit deres produktivitet til at være 5,9 procent, mens dem, der kun føler sig lidt stressede eller slet ikke vurderer deres egen produktivitet til 8,6.

”Det er altså en produktivitet, der er 45,8 procent højere for de mindst stressede af IDA’s medlemmer. Det viser, at virksomhederne kan hente store gevinster ved at nedbringe stress blandt ingeniørerne. For jo mere stressede IDA-medlemmerne er, jo mere kaos oplever de i deres indre, og så får man ikke meget meningsfuldt arbejde for hånden,” fastslår Thomas Bregnegaard.

Undersøgelsen viser også, at det at kunne udføre sit arbejde i en forsvarlig kvalitet har stor betydning for stressniveauet.

”Hvis IDA-medlemmer oplever, at de ikke kan levere den nødvendige kvalitet – og skal levere noget, de ikke er stolte af – så mister de meningsfuldheden. Og skal de gå på kompromis med kvaliteten, bliver de stressede,” konkluderer Thomas Bregnegaard på baggrund af undersøgelserne.

Fasthold med godt arbejdsmiljø!

Thomas Bregnegaard mener, at med en ledighed på kun 1,5 procent og for nogle specialer endnu lavere, er det lettere for IDA-medlemmerne at skaffe sig nye jobmuligheder.

”Derfor må virksomhederne se på sygefravær, stress, produktivitet og faglig kvalitet for at tiltrække IDA-medlemmerne. De virksomheder der ikke tænker forebyggende på det psykiske arbejdsmiljø, mærker det på bundlinjen. De skal netop tænke at et godt psykisk arbejdsmiljø er nøglen til at fastholde de dygtigste medarbejdere,” konkluderer Thomas Bregnegaard.

Der er en række undersøgelser af IDA’s medlemmers psykiske arbejdsmiljø. Du kan se dem her.

Læs mere om IDA's tilbud omkring psykisk arbejdsmiljø.


Deltag i debatten

Job & Karriere

Nyeste job fra Jobfinder

luk
close