10-12-2018 05:34:33

Tang skal dyrkes i stor skala og bruges til fødevarer og hudcremer

Mens landbrugsjorden er ved at være fyldt, er der gode muligheder for at dyrke flere afgrøder i havene. Mange arter tang er meget næringsholdige, og flere af algernes bioaktive stoffer kan med fordel benyttes i forbindelse med fremstilling af fødevarer og kosmetik.
9. feb. 2016 Af Teknologisk Institut
Det samlede budget for projekt ligger på 24 millioner kr.  og varighed af projektet skal tage 4,5 år.
Det samlede budget for projekt ligger på 24 millioner kr. og varighed af projektet skal tage 4,5 år.

Reb på reb fulde af tangplanter under havoverfladen er et velkendt syn især i Østen, men dyrkningen af tang er endnu på et beskedent niveau i Danmark og resten af Europa.

I et projekt finansieret af Innovationsfonden er det målet at dyrke tang i form af brunalger i danske og færøske farvande. Brunalgerne indeholder forskellige stoffer såsom antioxidanter, protein, polysakkarider og mineraler, som kan benyttes inden for produktion af funktionelle ingredienser i foder, fødevarer og hudcremer. Eksempelvis har sukkermolekylet laminarin vist sig at have aniti-tumor, anti-koagolative, anti-inflamatoriske og anti-koagulerende virkning.

- Det handler om at bruge algerne til foder, fødevareingredienser og hudcremer. Stofferne i algerne skal raffineres til den renhedsgrad, der måtte være behov for, siger Anne-Belinda Bjerre, adjungeret professor på Aalborg Universitet og seniorkonsulent på Teknologisk Institut, og tilføjer:

- I andre tilfælde kan det være en fordel at høste algerne til foder eller fødevarer direkte ude på snorene i havet, når indholdsstofferne er størst, og forsøge at undgå en raffineringsproces. Derfor har vi stor opmærksomhed på sæsonudviklingen af algernes bioaktive stoffer, så naturen også kan raffinere det for os.

Alger har ingen rødder. I samme øjeblik en algecelle møder et fast legeme, limer den sig fast. I øjeblikket arbejder man med at dyrke alger på andet end reb. Eksempelvis 2D-tekstiler der ligner lagner i metermål, hvor man kan dyrke på begge sider af lagenet og opnå en stor produktion.

- Landbrugs – og fødevaresektoren har topprioritet for regeringen, fordi vi her har unikke kompetencer og viden, og fordi landbrugs- og fødevaresektoren skaber arbejdspladser i hele Danmark. Vi ønsker at løfte forskningen inden for området, og det gør vi bl.a. ved at prioritere midler til Innovationsfonden. Det betyder, at spændende projekter som dette, der sætter fokus på tang som en uudnyttet ressource, kan realiseres og potentielt skabe nye arbejdspladser i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen. 

MAB4 er et projekt med et konsortium af nationale og internationale alge- og bioraffineringseksperter fra universiteter, GTS-institutter, små og mellemstore virksomheder samt relevante industrielle slutbrugere. Resultaterne fra MAB4 vil være retningsgivende for interessenter fra industrien og fremtidig dyrkning af tang.

Samfundspotentiale:

Tang er en relativt ny råvare i denne del af verden. Projektet sigter imod at dyrke tang og udvinde dets kemiske stoffer til produktion af foder, fødevareingredienser og hudcremer på en klimarigtig måde. Dermed kan det også afhjælpe behovet for landbrugsjord, hvor der dårligt er plads til at dyrke flere afgrøder.

Artiklen er oprindeligt bragt på Teknologisk Institut. 


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close