19-09-2018 03:47:11

Fremtidens bredbånd: Hvad vil ministeren på området?

Tele: I april 2016 satte IDA spot på telebranchen ved konferencen Tele2016. IDA Universe fik lov at stille energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt en række spørgsmål om hans syn på tele-området i 2016.
6. apr. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Fremtidens bredbånd: Hvad vil ministeren på området?

Hvordan sikrer vi i Danmark, at bredbånd og mobildækning skaber vækst og velfærd? Hvordan skal en ny telepolitik og et moderniseret teleforlig se ud? Og hvordan sikrer vi fortsatte investeringer i den digitale infrastruktur? 

Det blev diskuteret til årets store konference i telebranchen, Tele2016 i april 2016, og vi fik energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt til at svare på en række spørgsmål. 

Oplægget har fået navnet ”En fremtidssikret telepolitik for hele Danmark. 
Hvorfor er det vigtigt for et land som Danmark at have en fremtidssikret telepolitik?

”Regeringen er optaget af, at udbygningen af bredbånds – og mobildækningen fortsætter, så alle danskere får adgang til en tidssvarende og velfungerende digital infrastruktur ikke kun i dag, men også således at infrastrukturen kan imødekomme behovene efter højere hastigheder fremover. Gode, stabile og forudsigelige rammer er en forudsætning for selskabernes fortsatte investeringer.

Udgangs¬punktet er, at det skal ske ved en markedsdrevet udvikling, hvor de nødvendige investeringer foretages af telebranchen. En velfungerende digital infrastruktur er væsentlig for, at et land som Danmark fortsat kan klare sig i den globale konkurrence. Virksomheder har brug for en ordentlig bredbåndsforbindelse til at drive forretningen optimalt. Børn og unge er ofte afhængige af en god digital infrastruktur for at kunne følge deres uddannelse.”

Diskussionen om Danmarks digitale infrastruktur er ofte kommet til at handle om at sørge for mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. Hos Alexandra Instituttet peger man på, at hver sjette danske husstand eller virksomhedsadresse ikke har adgang til højeste download- og uploadhastigheder, og at især yderområderne risikerer at blive hægtet af den digitale udvikling.

Er ministeren enig i, at det har en betydning i forhold til til- og fraflytning fra landdistrikterne, om den digitale infrastruktur er veludviklet eller ej? Og hvis han er enig, hvordan sikrer vi så, at hele landet får adgang til en god dækning?

”Ja, god mobil- og bredbåndsdækning er væsentlig for udviklingen i yderområderne. Derfor arbejder regeringen på at styrke mobildækning og udrulning af bredbånd de steder, hvor det ikke er rentabelt for kommercielle virksomheder at udrulle inden for den nærmeste fremtid.

Vi har fx afsat 200 mio. kr. til en bredbåndspulje, målrettet områder med dårlig dækning. Vi har også udvidet BoligJob-ordningen, så den også omfatter bredbånd. Og vi stiller ambitiøse dækningskrav ved de kommende frekvensauktioner.”

Spørgsmål 3 ligger lidt i forlængelse af spørgsmål 2. I Danmark er der tradition for, at udbygningen af den digitale infrastruktur primært ligger hos teleselskaberne. Men ifølge Teleindustriens direktør, Jakob Willer, er omsætningen her så faldende, at det er uforeneligt med fortsatte milliardinvesteringer (Teleindustrien: Faldende salg er en spøgelsesbilist på den digitale motorvej)

Er ministeren enig i, at det er en udfordring? Og hvad kan vi i så fald gøre for at sikre fortsatte investeringer i den digitale infrastruktur? 

Det er rigtigt, at der har været tendens til fald i omsætningen på de traditionelle teleaktiviteter, mens udviklingen i omsætningen inden for nye aktivitetsområder, fx kabel-tv, har været mere stabil. Regeringen er meget opmærksom på, at branchen skal have gode, stabile og forudsigelige rammer for at investere i den fortsatte udbygning. Det er bl.a. derfor, vi undersøger mulighederne for, at teleselskaber kan opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur.

Det nuværende teleforlig er fra 1999 og dermed det ældste endnu eksisterende politiske forlig. 17 år er lang tid, når der er tale om et af de områder, der flytter sig mest i disse år, og så vidt jeg kan læse mig frem til, ønsker flere partier at modernisere forliget.

Mener ministeren, at det er ved at være tid til at modernisere forliget?

Selvfølgelig har den telepolitiske dagsorden ændret sig siden 1999, og både branchen og samfundet, står over for nye udfordringer her 17 år senere. Jeg er åben over for, at vi drøfter de fremadrettede rammer for telepolitikken. Jeg kan dog ikke komme med en tidsplan nu og her.

Hvis svaret er ja:

Hvordan skal en ny telepolitik og et moderniseret teleforlig så se ud, hvis det står til ministeren? 

”Lad os tage den diskussion, når det bliver aktuelt. Men jeg kan sige, at regeringen altid er lydhør for de input, der kommer fra aktørerne på området. Der er dog to principper i teleforliget, som vi ikke må svække. Det er for det første princippet om markedsbaseret udbygning og for det andet princippet om teknologineutralitet. ”

I juli gik en række store spillere fra dansk erhvervsliv sammen og formulerede visionspapiret: ”Det mest digitale land i verden - Visioner til den nye regering fra erhvervslivet”. Her står der blandt andet: Hvor Danmark traditionelt har været en af de førende nationer inden for digitaliseringen, glider vi lige så stille ned ad de internationale ranglister. World Economic Forum har for nylig offentliggjort en rapport, som viser, at Danmark er faldet til en 15. plads ud af 143 lande, når det gælder itparathed og evnen til at omsætte fordelene ved it til økonomisk vækst. I 2009 var Danmark placeret som nummer 1.

Hvorfor er Danmark faldet?
Og vigtigere: Hvordan vender vi den udvikling?

”Jeg accepterer ikke uden videre præmissen om, at Danmark glider ned af ranglisterne. Andre undersøgelser viser et andet billede end den, du refererer. Således ligger Danmark på en samlet førsteplads i Europa-Kommissionens sammenligning af den digitale status i 2015. Tilsvarende har Den Internationale Telekommunikations Union i sin opgørelse om IT-parathed fra 2014 placeret Danmark som nr. 1.

Men når det er sagt, så ser regeringen en velfungerende digital infrastruktur som afgørende både for, at Danmark fortsat kan befinde sig i toppen af den digitale superliga og klare sig i den internationale konkurrence. For det er der, Danmark hører hjemme. De initiativer, vi har taget indtil nu, demonstrerer at regeringen prioriterer it- og telepolitikken højt.”

IDA har i november 2016 offentliggjort rapporten 'Bredbånd mod 2025', som viser, at behovet for bedre netforbindelser i mange danske husstande har overhalet de nuværende politiske målsætninger på området. Læs mere om rapporten her

Se også Ingeniørens temaside om bredbånd her


Deltag i debatten

luk
close