20-07-2018 07:01:56

Bæredygtighedskaravanen skydes igang i oktober 2018 ved IDA-huset i København og slutter ved FN-byen i 2019. 

I september 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal være opfyldte i 2030.

Nu, to år efter vedtagelsen ved blot 16% af den danske befolkning, at bæredygtighedsmålene eksisterer. Mange beslutninger – både nationalt og ude i regioner, kommuner og virksomheder træffes stadigt ud fra kortsigtede eller snævre hensyn, der ikke er bæredygtige i længden, eller som ikke samtænkes med andre hensyn. Som ét resultat sakker Danmark langsomt bagud på flere områder, hvor landet tidligere har været ledende.

Ingeniører har særlige forudsætninger for, i samarbejde med andre, at bringe nye løsninger i spil, som er nødvendige for at indfri målene.

De løsninger vil IDAs Bæredygtighedskaravane forsøge at finde ved at besøge dem, som sidder med brikkerne til puslespillet. Det gør vi ved at besøge ca. 100 arbejdspladser i hele landet, hvor IDA-medlemmer arbejder i praksis med at nå målene. 

Karavanen arrangerer ligeledes værksteder, så I som virksomhed får en endnu større værktøjskasse til at arbejde med verdensmålene. 

Bæredygtighedskaravanen skydes igang i oktober 2018 ved IDA-huset i København og slutter ved FN-byen i 2019. 

luk
close