21-08-2018 09:44:03

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

På vej i fremtiden - disruption i sundhedsvæsnet

Keynote: Janne Vinderslev vil samle op og perspektivere dagens oplæg ved at adressere det afgørende spørgsmål - hvordan får vi så det her til at ske i praksis? - set fra klinikerens - lægens - perspektiv.
På vej i fremtiden - disruption i sundhedsvæsnet

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger er desværre forhindret i at deltage, hvorfor Chefrådgiver Janne Vinderslev er på som taler i stedet.

Jannes pointer er bl.a., at fremtiden er i nutiden, og at der er brug for en national strategi og en retænkning af roller og processer hos alle aktører og institutioner i sundhedsvæsnet - lige fra lægeuddannelsen på universiteterne til styringstækningen i staten og regionerne samt naturligvis lægens rolle og kompetencer - hvis vi skal høste gevinsterne af de relevante teknologiske muligheder og opnå mere sundhed og mindre ulighed, til gavn for patienterne.

Janne Vinderslev, Sundhedspolitisk Chefrådgiver i Yngre Læger

Janne arbejder i Yngre Læger tæt sammen med formand Camilla Rathcke og resten af bestyrelsen om at udvikle og realisere foreningens politiske visioner og mærkesager. I forhold til ny sundhedsteknologi er visionen at være ambitiøs til gavn for den behandlingsmæssige og patientoplevede og samtidig indgyde relevans og realisme ved ibrugtagningen af ny teknologi. Yngre Lægers politiske arbejde tager naturligt udgangspunkt i den hverdag, som yngre læger har på sygehusene og andre dele af sundhedsvæsnet.

 Janne er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har knap 20 års erfaring fra både den offentlige sektor (Finansministeriet, Aarhus Kommune) og private interesseorganisationer (KL, Yngre Læger).     

luk
close