19-08-2018 21:53:37

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

Datadrevet infektionsovervågning i Sundhedsvæsenet

Taler: HAIR er et overvågningssystem for forekomst af sygehusinfektioner på patientniveau, som beror på ”datamining” (genbrug af data i sundhedsvæsenets it-systemer) og automatiserede algoritmer.
Datadrevet infektionsovervågning i Sundhedsvæsenet

HAIR giver sygehuspersonale mulighed for løbende at se hvilke patienter, som under indlæggelse på sygehus udvikler infektion enten sygehuserhvervet eller medbragt (samfundserhvervet). Vigtig viden til læring om årsag og generel forebyggelse af infektion hos indlagte patienter.

Næste trin er et modul til patientindividuel forudsigelse allerede ved indlæggelsen af risiko for erhvervelse af en sygehusinfektion m.h.p. specifikke forebyggelsestiltag.

Jens Kjølseth Møller, Ledende overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologi

Speciallæge og Dr.med. i klinisk mikrobiologi. Ansat fra 2009 som Ledende overlæge og Professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Mangeårigt arbejde med forskning og udvikling af laboratoriediagnostik og it-systemer til Sundhedsvæsenet inden for mikrobiologi og infektionshygiejne (MADS, HAIR og LIVA). 

www.kmavejle.dk

luk
close