21-08-2018 15:43:03

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

Dataindsamling til nationale registre; ny kilder, krav og muligheder

Taler: Patientrapporterede oplysninger, nye nationale registre, persondataforordning og ny analyseplatforme giver ny muligheder for og krav til anvendelse af data i den danske sundhedssektor.
Dataindsamling til nationale registre; ny kilder, krav og muligheder

I de kommende år vil vi se udbredelse af Patientrapporterede oplysninger (PRO), nyt Landspatientregister, sygehusmedicinregister og laboratoriedata, og muligvis også data fra primærsektoren. Disse data giver ny muligheder for analyser, hvor man ikke blot monitorerer aktivitet og kvalitet, men også prognostisering for den enkelte patient. Data vil kunne bruges til at skabe et mere informeret grundlag for beslutninger både i forhold til den enkelte, men også i forhold til sundhedsvæsenets tilbud og organisering.

Karen Marie Lyng

Karen Marie Lyng er uddannet speciallæge i kirurgi, men har også en PhD i Computer Science. De seneste 20 år har hun arbejdet med sundhedsinformatik, primært som et grundlag for at forbedre patientbehandling. Hun haft stillinger som sektionsleder i CIMT i region Hovedstaden, Kvalitetschef på Ringsted, Næstved Slagelse sygehus, og siden 2015 som afdelingschef for Datakvalitet og Indhold (DAKI)i Sundhedsdatastyrelsen.

www.sundhedsdatastyrelsen.dk og www.prodanmark.dk

luk
close