21-08-2018 15:43:21

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

Internet of Things - Fra et forskerperspektiv

Taler: IoT enheder er fyldt med løfter fra producenternes side – hvilket især kan give lidt udfordringer hvis vores heldbred afhænger af et korrekt resultat. Hør John Hansen, lektor på Aalborg Universitet, fortælle om hvad vi særligt skal være opmærksomme på.
Internet of Things - Fra et forskerperspektiv

Der er ikke mange der betvivler at IoT løsninger vil ændre vores sundhedsvæsen inden for en overskuelig fremtid. Én stor udfordring er dog at producentens løfter og IoT enhedernes reelle specifikationer ikke altid når hinanden. Når vi så i stigende grad vil lade patienterne stå for data-genereringen kan der opstå en række dilemmaer udover selve data-validiteten. Hvem ejer data og under hvilke betingelser kan data tilgås? Hvilken sikkerhed har vi for at enhederne måler det vi tror de måler og hvor stor en datasikkerheden egentlig, når det kommer til stykket?

John Hansen, Aalborg Universitet

John Hansen er lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, hvor han arbejder med embedded hardware og software med særlig fokus på anvendelsen inden for sundhedsdiagnostik og telemonitoring. 

luk
close