21-08-2018 21:15:55

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

Juridiske perspektiver på hospital 4.0

I takt med den øgede brug af digitale løsninger, data, kunstig intelligens m.v. åbner sig en række af nye muligheder og et stort potentiale. Næsten lige så mange muligheder, der er med brug af teknologi, data og digitale løsninger – lige så mange juridiske udfordringer og perspektiver er der forbundet med brugen af ny teknologi. Lovgivningen på dette område ændrer sig ikke eller tilpasser sig i samme hastighed, som udviklingen inden for digital health.
Juridiske perspektiver på hospital 4.0

I oplægget vil Regitze Aalykke Hansen fremhæve nogle af de juridiske opmærksomhedspunkter og perspektiver, man bør have in mente, når man arbejder med anvendelsen af data og nye teknologier inden for sundhedsvæsenet.

Man skal både som bruger, udvikler og formidler af health tech være opmærksom på bl.a. beskyttelse af egne opfindelser og samtidig undgå
at krænke andres immaterielle rettigheder, ligesom man særligt inden for sundhedssektoren skal være bevidst om de persondataretlige
konsekvenser deling af data osv. har. Derudover navigerer aktørerne inden for health tech i et felt, hvor der er komplekse juridiske
forpligtelser, som aktørerne løbende skal leve op til.


Regitze Aalykke Hansen, Advokat, Kammeradvokaten

Regitze bistår offentlige myndigheder og private virksomheder om IPR og forsikrings- og erstatningsretlige forhold. Hun er en del Kammeradvokatens life science-team, der yder rådgivning i forhold til den regulering og kompleksitet, som kendetegner life science branchen, bl.a. patenter, varemærker, konkurrence, licenser, investering og M&A, persondata og corporate compliance. Deres fokus på IPR er også på digital health. 

Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith har generelt et øget digitalt fokus, hvor de arbejder med at udvikle digitale produkter – både for advokater og for deres offentlige og private klienter. 

luk
close