20-08-2018 08:25:11

Hospital 4.0 er en revolution og opbrud med det danske sundheds- og hospitalsvæsen, og det sker lige nu. Se eller gense, hvad der skete på Driving Health Tech konferencerne i 2016 og 2017 og glæd dig til 2019, hvor vi gentager succesen.

Demokratisering af sundhedsvæsenet via nye teknologier

Taler: Lektor Stefan Rahr Wagner fortæller om, hvordan nye teknologier i fremtiden vil give borgere og patienter mulighed for selv at kunne diagnosticere, behandle og medicinere sygdomme.
Demokratisering af sundhedsvæsenet via nye teknologier

Via en kombination af eksisterende og nye teknologier herunder smartphones, tablets, internet og cloud, kombineret med en række nye sensorteknologier og avancerede beslutningsstøttealgorimter, er vi godt på vej til at få flere og bedre data om patienters tilstand og gøres os uafhængige af læger og andet sundhedspersonale. Kombineret med open source, open data og en bølge af standardisering og prisfald indenfor sundhedsteknologi er dette godt på vej til at føre til en demokratisering af sundhedsvæsnet som vi kender det. Kort fortalt går vi en fremtid i møde, hvor patienter og borgere i langt højere grad end tidligere vil være i stand til at tage ansvar for egen sygdom, først i forhold til tidlig opsporing af egen og pårørendes sygdom, og på sigt selvbehandling og selvmedicinering, hvor sundhedspersonalets rolle reduceres til rådgivere.

Stefan Rahr Wagner, Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet/ Aarhus University Department of Engineering

Hjemmeside: www.pure.au.dk

luk
close