19-08-2018 21:54:12

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Develco

Develco er et uafhængigt udviklingshus som tilbyder ydelser inden for produktudvikling, konsulentservice og produktion.
Develco

Develco udvikler produkter baseret på elektronik og embedded software. Kunderne er primært industrikunder med eget produktprogram.

Develco arbejder med mange forskellige brancher og flere af de nyeste teknologier indenfor trådløs kommunikation og Internet of Things. Såsom Bluetooth Low Energy, Zigbee, Z-Way, WiFi og proprietære løsninger.

Det er højeste prioritet for os, at det enkelte produkt bliver udviklet i overensstemmelse med markedsbehov og baseret på den rigtige teknologi.

Ydelser

Vi kan påtage os ansvaret for dele af værdikæden eller for udvikling af et komplet produkt, lige fra idefase over design og udvikling og helt frem til masseproduktion.

Konsulentservice

Develco kan også fungere som supplement til din virksomheds udviklingsafdeling.

Design & udvikling

Develcos udviklingscenter i Århus består af en fast stab af erfarne projektledere og højt specialiserede ingeniører. Hertil kommer et stort netværk af faste samarbejdspartnere og specialister, så vi til enhver tid kan stille med det stærkeste hold til en given opgave.

Design for manufacturing

Baseret på dyb procesviden om elektronikproduktion kan vi effektivt varetage New Products Introduction (NPI). Tidligt i projektforløbet afsættes ressourcer til at sikre at produktet udvikles under hensynstagen til den efterfølgende produktion. Derfor inddrages producenten tidligt i udviklingsfasen, så designet optimeres til både produktions- og testudstyr.

Prototyper

Develco har eget prototypeværksted, så vi hurtigt kan frembringe modeller, verificere koncepter og få afprøvet designs.

Produktionshåndtering

Develco varetager gerne den efterfølgende håndtering af 0-serie, indkøring og løbende produktion hos den valgte leverandør af Electronic Manufacturing Service (EMS). Develco tilbyder endvidere at sikre et optimalt produktvedligehold i hele produktets levetid.

Baggrund

Develco har 26 års erfaring og er både ISO 14001 og ISO 9001 certificeret, samt medlem af UN Global Compact.

Website: develco.dk

Develco på Embedded Everywhere:

 

luk
close