19-08-2018 21:54:19

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Online og real-time bakteriemålinger til at kvalitetssikre vandkvalitet.

Taler: Gustav Skands vil fortælle om sin virksomhed SBT Aqua, der er en spin-out virksomhed fra DTU, som udvikler en revolutionær online og real-time bakteriesensor til vandsektoren.
26. okt. 2016 Af: Embedded Everywhere
Gustav Skands Chief Executive Officer, Co-founder
Gustav Skands Chief Executive Officer, Co-founder

I dag foretages alt mikrobiologisk kontrol hos drikkevandsselskaberne ved manuelle prøvninger, hvilket har en responstid på flere dage, og af økonomiske hensyn ikke kan foretages mere end f.eks. hver anden uge.

SBT Aquas kommende produkt, BactoFlow, er en sensor, som installeres permanent flere steder i forsyningsnettet, og måler bakterieniveauet i vandet 24/7. I tilfælde af en forurening vil sensorerne give en varsling, så forsyningsselskaberne kan reagere rettidigt, hvilket i sidste muliggør at stoppe forureningen, inden den når forbrugerne.

Gustav Skands, Chief Executive Officer, Co-founder

Gustav Skands (27), CEO, er uddannet civilingeniør inden for fysik og nanotekonologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Sideløbende med studiet har Gustav desuden arbejdet som studentermedhjælper i DTUs højteknologiske renrumsfaciliteter, og på et senere tidspunkt som Business Analyst hos et ledelseskonsulenthus.

Gustav er opvokset i en familie, hvor der altid har været drevet egen virksomhed, dog primært produktionsvirksomhed. I SBT Aqua har Gustav været drivkraften bag den organisatoriske udvikling, idet han har stået for strategiformulering, anskaffelse af finansiering/funding, projektledelse, investor- og samarbejdsrelationer samt leverandørstyring.

luk
close