15-08-2018 12:43:02

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Engageret filantropi bag embedded udvikling

Industriens Fond er en erhvervsdrivende fond, som blandt andet har til formål at støtte nyskabende og økonomisk bæredygtige projekter, der kan styrke danserhvervsliv. I forbindelse med Embedded Everywhere konferencen afslutter Industriens Fond sit 4-års ITOSprojekt - Industriel Teknologi Og Software - som ITEK, dansk industri og forskning har omsat til IoT- og embedded udvikling og videndeling.
23. sep. 2015 Af: Rolf Sylvester-Hvid - Redaktør Aktuel Elektronik
Mads Lebech er administrerende direktør for Industriens Fond, der i forbindelse med Embedde Everywhere konferencen afslutter det 4-årige ITOS-projekt til en værdi af 5,5 millioner kroner. Flere danske industrivirksomheder har under ITEKs projektledelse hjulpet hinanden med at udvikle embeddede-/IoT-platforme, som hjælper alle parter – og hele industrien i Danmark – fremad i den teknologiske konkurrence.
Mads Lebech er administrerende direktør for Industriens Fond, der i forbindelse med Embedde Everywhere konferencen afslutter det 4-årige ITOS-projekt til en værdi af 5,5 millioner kroner. Flere danske industrivirksomheder har under ITEKs projektledelse hjulpet hinanden med at udvikle embeddede-/IoT-platforme, som hjælper alle parter – og hele industrien i Danmark – fremad i den teknologiske konkurrence.

Fondsstøtte kan være en løjerlig fisk for teknikere, som måske tænker mere i volt og ampere end kroner og øre. Men en erhvervsdrivende fond kan være en rigtig god ven for både den enkelte tekniske virksomhed og for industrien som sådan. Og for nu at holde fast i fiske-analogien, så beskriver administrerende direktør, Mads Lebech, meget effektivt Industriens Fonds arbejde: En kortsigtet støtteløsning er at give en sulten mand en fisk.

Hvis man derimod giver manden en fiskestang, kan han nok brødføde sig selv. Men hvis man hjælper hans samfund til at bygge en fiskeforædlingsfabrik, så kan sulten omdannes til vækst og industriel fremgang.

- Industriens Fond sidder med en økonomisk pulje på 1,8 milliarder kroner og en Nykredit-aktiepost på 2,9 milliarder kroner. Formuen må gerne vokse, men lige så vigtigt er det at uddele midler til projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Vi optræder derfor som de engagerede filantroper, som vil hjælpe samfundet til fremgang og vækst – ligesom fiskefabrikken, indleder Mads Lebech.

Industriens Fond foretager jævnlige temaindkaldelser omkring forskellige højteknologiske emner, hvor en række af landets erhvervsledere diskuterer, hvilken ny viden, det danske samfund og industrien har brug for.

Der er især fire faktorer, som Industriens Fond fokuserer på, nemlig globalisering/åbenhed, iværksætteri/innovation, viden og kompetencer (herunder uddannelsen af den kvalificerede arbejdskraft). I løbet af et projektforløb handler det om at få råderum parret med risikovillighed og den fornødne tid og tålmodighed til at se tingene udvikle sig.

ITOS skal tænke service og drift ind i produkterne

I forbindelse med den kommende Embedded Everywhere konference har Industriens Fond faktisk investeret en betydelig sum i arrangementet. Det skyldes, at DI/ITEK og Industriens Fond gerne samtidigt med konferencen vil afrunde det meget beslægtede ITOS-projekt, som efter fire år og en investeringspulje på 5,5 millioner kroner nu er ved at være i mål.

- Det er ITEK, der har ledet ITOS-projektet (Industriel Teknologi Og Software), der har haft til formål at oparbejde viden, erfaring og opmærksomhed omkring de muligheder, der ligger i de embeddede systemer. Der er ingen tvivl om, at verden står over for en fremtid, hvor de traditionelle hardware, software og firmware-betragtninger i elektronikprodukter bliver erstattet af en forretningsmodel, hvor virksomhederne skal tænke service og drift ind i produkterne.

Værdien ligger ikke (kun) i de fysiske produkter, men også i at tilbyde kunderne tjenester og ydelser baseret på produkterne og de data, produkterne opsamler, vurderer Mads Lebech.ITOS er set med Industriens Fonds øjne dog kun en lille del af det store arbejde, fonden sætter i gang. Med årlige fondsuddelinger i omegnen af 100 millioner kroner finansierer fonden også projekter som robotteknologi gennem øget automation, hvor der er blevet skabt et benchmark-værktøj, som kan fortælle især mindre firmaer om deres automationsbehov.

Suitable for Growth er et andet projekt, der hjælper danske virksomheder til at adressere nye markeder med andre behov end de danske. Industriens Fond har også finansieret organisationens hus i Kina, hvor de otte danskeuniversiteter er samlet under ét tag og kan samarbejde med kinesisk forskning og udvikling.

Mere umiddelbare er nok projekterne Center for Ejerledede Virksomheder, som skal hjælpe virksomheder igennem generationsskift og Rationel Forenkling, et klassisk projekt, der omformer rationalisering i virksomheder til ren bundlinie. I alt er der faktisk 80 aktive projekter – og herunder selvfølgelig ITOS.

Framework skal hjælpe uden at afsløre kernekompetencer

ITOS-projektet har igennem fire år involveret flere ph.d.-projekter hos virksomheder som GN Resound, Terma og MAN Diesel, hvor Henrik R.Olesen, der er seniorchef for kontrol og monitering i MAN Diesels EELDC-division har været dybt involveret i udviklingsarbejdet inden for de embeddede teknologier.

- Vi har haft en ph.d. på projektet, som har handlet om, hvordan vi kan bruge multinode-netværk i real-time, hvilket er meget relevant for skibsmotorer, der har utallige sensorer placeret til optimering af motordrift og økonomi. I forbindelse med arbejdet har vi haft en større videnudveksling med andre virksomheder om det framework, der omgiver IoT- og embeddede applikationer, uden at vi af den grund afslører kernekompetencerne. Vi har ikke været i kontakt med andre producenter af skibsmotorer, da vi på dansk plan er ret enerådende inden for udvikling af styringer til de helt store 2-takts dieselmotorer, fortæller Henrik R. Olesen.

Samarbejdet mellem virksomheder og studiesteder om selve den embeddede kommunikationsplatform er givende for alle parter i ITOS-projektet, da de mange forskellige applikationer ret beset er en overbygning på de samme teknologiske grundprincipper.

Gennem samarbejdet slipper mange virksomheder for at skulle genopfinde den dybe tallerken, og det bringer hurtigere selv meget forskellige danske industrivirksomheder frem i front af konkurrencen på de embeddede teknologier, hvad der jo er en fordel for hele industrien. Og på den måde arbejder midlerne fra Industriens Fond virkelig effektivt til den embeddede elektronik og hele Danmarks fordel.

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close