21-08-2018 02:39:54

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Studerende og virksomheder i tæt samarbejde skal skabe vækst

Virksomheder åbner i stigende grad op for omverdenen, når de skal udvikle nye produkter og services. Denne form for innovation kaldes for ”åben innovation”. Ofte har virksomheder ikke al den viden selv, som der er behov for. Og ofte bliver idéer bedst, når man suger viden udefra og sætter fokus på tværfaglighed.
15. sep. 2015 Af: Krestine Mougaard - Business Developer, DTU Skylap og Mark Riis, Head of Innovation, DTU Compute

Særligt blandt de studerende på landets universiteter og andre uddannelsesinstitutioner findes en betydelig ressource af idéer og engagement, som dansk erhvervsliv i langt højere grad bør udnytte til at skabe innovation.

Derfor har DTU i samarbejde med IT-virksomhederne KMD og IBM udviklet initiativet Open innovation X (Oi-X), der skal bringe studerende og virksomheder tættere sammen og som søsættes i kommende efterårssemester.

Kernen i initiativet er, at virksomheder medbringer konkrete problemstillinger ind i undervisningslokalet, som løses i samarbejde med de studerende. Det kan være udvikling af en ny app, der skal udvikles, så virksomheden kan levere nye services til nye kundebehov. Et patent, der skal omsættes til produktudvikling. Eller det kan være udvikling af ny teknologi til at effektivisere produktionen. På den måde får de studerende mulighed for at afprøve deres teoretiske kunnen i praksis i et tæt samarbejde med virksomheder.

Samtidig får virksomhederne – ud over konkrete innovative løsninger – direkte adgang til de studerende og dermed også muligheden for at spotte de bedste talenter, de kan ansætte.

 Oi-X udspringer af behovet for innovation inden for IT. Det er ikke helt tilfældigt. IT spiller i stigende grad en afgørende rolle for erhvervslivets konkurrenceevne. Det gælder f.eks. områder som Big data og Internet of Things, hvor store datamængder opsamles og udnyttes til at skabe nye løsninger og forretningsmæssig værdi. Eksempelvis inden for energi, produktion, smart city eller sundhed.

Initiativet vil i første omgang involvere DTU Compute, der er DTU’s institut for computervidenskab og anvendt matematik. Og det vil være forankret i DTU Skylab, som er DTU’s hub for studenterinnovation. Hensigten er dog med tiden at udbrede initiativet til andre dele af DTU og til andre uddannelsesinstitutioner. Det vil sikre de bedst mulige forudsætninger for tværfaglighed.

Oi-X er for alle studerende på videregående uddannelser og for alle virksomheder. Målet er, at initiativet om en årrække skal involvere op mod 50 virksomhedspartnere og 1.000 studerende og skal generere et par hundrede konkrete innovative projektideer.

Oi-X organiseres som en konkurrence, der kører to gange årligt, hvor de bedste innovative idéer udpeges og kåres med attraktive pengepræmier. Præmierne sponsoreres af de deltagende virksomheder. Men pengene er ikke den eneste gulerod for de studerende.

 De studerende får nemlig mulighed for at opsamle uddannelsespoint, de såkaldte ECTSpoint, for at være med. Og ikke mindst indeholder initiativet en mulighed for, at virksomhederne gennem sponsorater og tilbud kan bringe de studerendes projekter videre til enten implementering i virksomheden eller etablering af start-up virksomheder.

Dermed er Oi-X også et accelerator-program, der skal bringe idéer fra de studerende til kommercielle løsninger og dermed bidrage til samfundsmæssig vækst og beskæftigelse.

Mød dem på deres stand på Embedded Everywhere konferencen.

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close