15-11-2018 05:30:12

Er din virksomhed innovativ og bæredygtig? EUs miljøpriser uddeles igen i 2018 til de mest miljøbevidste virksomheder i Europa. Formålet er at fremme innovative og bæredygtige tiltag på miljøområdet. Tilmelding forlænget til senest d. 10. februar 2018.

Pris for bæredygtige produkter & services

Prisen gives for udvikling af et nyt produkt eller en ny service, som i tilblivelse eller anvendelse i væsentligt omfang bidrager til bæredygtig udvikling
11. nov. 2015 Af Pernille Dolin

Sådan indstiller du til en pris

Tilmeldingsformularen skal senest 10. december 2017 være sendt elektronisk til miljoepris@ida.dk – eller være indleveret til et dansk postkontor adresseret til:

Ingeniørforeningen
Att.: Charlotte Faber
Kalvebod Brygge 31 - 33
1780 København V
Mrk. “Miljøpriser”

Kvittering for modtagelse af indsendte forslag fremsendes snarest efter modtagelsen. Indsendte forslag returneres ikke, med mindre dette specifikt angives som et ønske.

Hensigten med prisen er at opmuntre til miljøovervejelser tidligst muligt i produktudviklingen af nye forbrugsprodukter eller servicesystemer. Det kan dreje sig om nyudviklede, miljøvenlige produkter eller produktudvikling af allerede kendte produkter, der markant forbedrer produktets livscyklus-profil – i alle faser (materialevalg, produktion, distribution, forbrug og bortskaffelse). Produktet eller processen skal efterspørges og må kunne dokumentere bedre ressourceøkonomi end traditionelle produkter, herunder minimering eller genbrug af affaldsstrømme og øget livskvalitet. Et bæredygtigt produkt inddrager endvidere hensyn til arbejdsmiljø sociale perspektiver.

Udfyld indstillingen til prisen for bæredygtige produkter og services her


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

luk
close