27-05-2018 01:27:57

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDA Education

IDA Education er et tværfagligt mødested for uddannelsesinteresserede. Her samles kolleger, her skabes faglige og venskabelige kontakter, her mødes man for at skabe fornyelse og debat

Vores arbejdsområde er de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i bredeste forstand. Det vil sige ingeniøruddannelserne, andre tekniske uddannelser, gymnasier og HF, HTX, intern virksomhedsuddannelse, uddannelsespolitik, informationsteknologi, eksport af uddannelse, m.m.

IDA Education afholder hvert år en lang række arrangementer under emnerne: Pædagogik og didaktiv, IT, e-learning og fjernundervisning, Internationalisering, Det tekniske uddannelsessystem, Human Resource-udvikling.

Medlemmerne i IDA Education er personer med et pædagogisk virke eller en interesse i opbygningen af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Vedtægter for IDA Education

luk
close