20-07-2018 02:30:59

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDA Tele

IDA Tele er aktivt indenfor telekommunikations- og informationsteknologiområdet med hovedvægt på de tekniske aspekter

I IDA Tele arbejder vi for at øge kendskabet til den teknologiske udvikling, at fremme det nationale og internationale samarbejde på området og at udbrede kendskabet til teleteknikkens samfundsmæssige betydning.

Den danske Telepris

Den danske Telepris:

  • Virksomheds/Person Pris
  • Studerende Pris

Begge priser er på 15.000 kr.

Læs mere om priserne

Vi holder ca. 6-8 arrangementer om året. Emnerne er typisk udvikling og anvendelse af ny teknologi og lovgivning inden for det teletekniske område.

Selskabet blev etableret i 1979 og tæller i dag ca. 2.200 medlemmer; bl.a. ingeniører, markedsfolk, jurister og økonomer.

Har du et forslag til et kommende arrangement, er du velkommen til at skrive til vores netværkskoordinator, Henriette Rimmer Caspersen (hrc@ida.dk).

Vedtægter for IDA Tele

Kommende arrangementer
fra IDA Tele

24 okt.
Den danske telepris 2018
  • onsdag d. 24. oktober kl. 11:00
luk
close