21-11-2018 21:31:33

Klager over onlinekøb

Sådan kan du klage over onlinekøb af vare eller tjenesteydelse efter EUs regler.

Du skal skrive til klage@ida.dk, hvis du er utilfreds i forbindelse med et onlinekøb af en ydelse hos IDA - eksempelvis adgang til et arrangement eller en vare - efter reglerne for forbrugerbeskyttelse og klageadgang i Den Europæiske Union.

Du kan læse mere på  EUs side til forbrugerne om Onlinetvistbilæggelse - og se hvilke rettigheder og muligheder, som du har, såfremt du ønsker at klage over en nethandel med Ingeniørforeningen, IDA.

Andre klager vedr. IDA

I DA arbejder vi løbende på at forbedre vores service over for medlemmerne. Her kan du læser mere om IDAs klagebehandlingssystem.

luk
close