13-12-2018 00:46:35

Nu kan alle bladre i 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie, som rummes i ti ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2006 og som tilsammen udgør "ingeniørernes Danmarkskhistorie".  Brug gerne materiale og video på egne websites. Søg i arkivet her.

Vidste du det?

Ingeniørenes Danmarkshistorie rummer en uendelig række af beretninger om teknologiens udvikling. den er skrevet af for de ingeniører, som udviklede den.

Du vidste formentlig ikke, at Nakskov har æren af at være den første danske by, der tillod brugen af de nymodens vandklosetter allerede i 1883.

Eller at den første automobil herhjemme blev importeret i 1896 og havde et forbrug pr. time af benzin, smørelse m.v. på ca. 50 øre, mens farten med de fire gear var henholdsvis 7, 10, 15 og 20 kilometer i timen.

At mulighederne for ‘telegrafering uden tråd’ var dagens sensation allerede i 1900, hvor man dog ikke kunne vide, hvad det skulle udvikle sig til.

At det første projekt til en broforbindelse over Storstrømmen er fra 1909 – en svingbro, der dog i 1937 var blevet ændret til den højbro, der nu er udtjent.

At en civilingeniør i gennemsnit i 1943 tjente 1.707 kr. om året. Eller at man samme år havde store problemer med tørvegravningen på Sjælland.

At man i Holland i 1947 eksperimenterede med eldrevne traktorer i landbruget – efter luftledningsprincippet!

Eller at den første byplan for Vestamager blev offentliggjort i Ingeniøren allerede i 1948 og i øvrigt stadig debatteres…

Gå selv på opdagelse i ingeniørernes og teknologiens historie.

Sådan bruger du Ingeniørernes Danmarkshistorie

Materialet er til alle med interesse for nyere danmarkshistorie.

 Bag projektet står Mediehuset Ingeniøren og Ingeniørforeingen, IDA.

luk
close