24-05-2018 23:08:47
Oplever du, at investeringer besluttes uden en solid business case bag? At projekter besluttes uden sikker viden om afkast og effekter? At gevinster kun realiseres i begrænset omfang?

Vælg tid og sted

Hvornår?

1. okt. 2018 - 9.00-17.00
2. okt. 2018 - 9.00-17.00
Tilmeldingsfrist
24. sep. 2018 - 23:59
Arrangementsnummer
327062

Hvor?

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Pris

Deltager, ikke medlem af IDA
kr. 11.500 ekskl. moms
Medlem
kr. 9.500 ekskl. moms

Talrige undersøgelser viser, at du ikke er alene om denne oplevelse. Hverken i den offentlige eller i den private sektor. Men undersøgelser viser også, at business cases og gevinstrealisering er rykket højt op på dagsordenen. Efter en lang periode med store investeringer i digitalisering og innovation trænger væsentlige spørgsmål sig på: Hvor bliver forandringerne af? Hvor bliver gevinsterne af? Hvordan få vi mere værdi og effekt for pengene?

Når der udarbejdes business cases, er det erfaringen, at de ikke giver de ønskede resultater. Business case beskrivelserne er ikke solide og gevinstrealiseringsplanerne er mangelfulde.  Nogle ledere fristes til at bruge business casen til at legitimere en beslutning frem for at afdække muligheder og påpege den optimale løsning.

Målet med dette kursus er, at give dig værktøjer til at få styr på business casen og gevinstrealiseringen. 

Vi vil have fokus på business casens indhold og tilblivelse, videre liv og realisering. Business casens forretningsmæssige sammenhæng, dvs. sammenhæng med forretningsmodel og strategi vil også komme i fokus ligesom interessent afdækning, forandrings- og risiko-håndtering indgår i kurset. Du vil med andre ord blive klædt godt på til at arbejde med business cases i sammenhæng med virksomhedens øvrige problemstillinger og prioriteringer.

Gennem en blanding af undervisning og workshops lærer du over 2 dage at udarbejde en solid business case og gevinstrealiseringsplan. Kurset indeholder ”hands-on” aktiviteter, hvor du får mulighed for ”stykke for stykke” at udvikle en business case i løbet af kurset.

På kurset arbejder du med:

 • Business case – ”fundamentals” – gennemgang af modeller, processer og værktøj
 • Fastlæggelse af gevinster og etablering af gevinstoverblik
 • Estimering af omkostninger og gevinster samt beskrivelse af forudsætninger
 • Gevinstrealisering og planlægning samt opfølgning
 • Business casen og forretningsmodellen samt det strategiske ophæng
 • Forandringsledelse, risikostyring og interessenthåndtering

Den typiske deltager:

Den typiske deltager er program- eller projektleder, linjeleder, medlem af en stabsfunktion, der er involveret i realiseringen af de gevinster, som virksomhedens projekter har til formål at opnå. Kurset er også relevant for medarbejdere, der indgår i styregrupper enten som medlem eller som styregruppeformand.

Dit udbytte:

 • Du opbygger ”hands-on” stykke for stykke et godt beslutningsgrundlag i form af en ”solid business case”. Du får dermed en metode til at strukturere dine business cases.
 • Du udarbejder starten på en gevinstrealiseringsplan
 • Du får kendskab til nyttige styringsdokumenter, der kan anvendes i virksomhedens/organisationens fremtidige governance struktur.
 • Du får en bredere forståelse af business casens organisatoriske forankring, herunder de ansvarsforhold der er nødvendige for at gevinster kommer i hus.
 • Kurset giver dig også et godt grundlag for håndtering af risici, forandringer og interessenter.

Din virksomheds udbytte:

 • Får bedre styr på alle de mange aspekter, der skal håndteres når en business case skal udarbejdes og realiseres. 
 • Får en højere kvalitet i beskrivelsen af økonomien, gevinsterne, risici, forandringer, interessent forventninger, ansvarsforhold og realiseringsplanen, samt den forretningsmodel business casen indgår i.
 • Får værktøj til at prioritere investeringer i forhold til afkast og effekt som en del af en porteføljestyringsmodel.
 • Får et bidrag til en mere transparent governance struktur, der binder projekter og driftsfunktioner bedre sammen, og bidrager til en værdidrevet projekt- og ledelseskultur.
 • Får en større sandsynlighed for at gevinster realiseres når business casen anvendes som et dynamisk styringsdokument frem for et statisk beslutningsdokument.

Oplægsholder:

Martin J. Ernst, 1 Stroke.

Prisen er inklusive:

Før kurset:

 • Læs bogen "Mastering the business case" (IDA sender bogen før kurset)
 • Forbered en business case, som du gerne vil arbejde med på kurset

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00-17.00
 • Fuld forplejning
 • Undervisning
 • Gruppearbejde hvor der udarbejdes en business case og løses forskellige opgaver i tilknytning til business casen. 
 • Deltagerne tager en business case med hjemme fra i en version 0,5

OBS! Bindende tilmelding til kurset.

luk
close