20-11-2017 20:01:20
Styrk dine kompetencer som leder i offentlige organisationer og øg din personlige gennemslagskraft. Lær at navigere sikkert i krydsfeltet mellem politikere, borgere og medarbejdere.

Nye datoer kommer snarest

På kurset stiller vi skarpt på dine vilkår som leder i en offentlig virksomhed. Der stilles store krav til dine evner til at kunne navigere i en stigende kompleksitet mellem borgere, medarbejdere og det politiske system, der ofte trækker i forskellige retninger. Det stiller store krav til din ledelseskapacitet at navigere sikkert og øve indflydelse i forhold til de forskellige interessenter. Du skal besidde en stor personlig gennemslagskraft på den ene side og stor modstandsdygtighed på den anden side.

Det arbejder du med på kurset:
• De organisatoriske og kommunale megatrends, der sætter retning og rammer for dig som leder i offentlige virksomheder
• Lederrollen i de nye og komplekse virkeligheder og hvordan du som leder kan håndtere stigende kompleksitet og usikkerhed
• Ledelse i en verden med øget diversitet og samarbejde i netværk
• Din personlige kommunikation og hvordan du øger din gennemslagskraft
• Kerneopgaven og de tre spændingsfelter: politikere, borgere og medarbejdere
• En coachende og faciliterende tilgang til håndtering af udfordringer
• Feedback som metode til at håndtere kontinuerlige forandringer
• Personlige cases og situationer som genstand for træning

Dit udbytte:
• Indsigt i og viden om lederrollen i komplekse virkeligheder
• Viden om hvordan du bedst udnytter de ressourcer som ligger i din kerneopgave
• Værktøjer, der væsentligt styrker din personlige kommunikation og gennemslagskraft
• Udvikling af dine ledelsesmæssige kerneydelser i relation til forskellige interessenter
• Metoder til at skabe en effektiv feedbackkultur, der styrker dig som leder og skaber en effektiv organisation
• Du bliver bedre til at skabe samarbejde i din organisation og får metoder,  der fremmer  samarbejdet mellem interessenterne
• Du bliver bedre til at lede både opad, nedad og til siden i organisationen
• Diskussion og sparring i et netværk af ligestillede kollegaer

Før kurset:
• Gennemførsel af HBDI profilanalyse. Du får en god forståelse for både dine styrker som leder, men også hvorfra nogle af dine personlige udfordringer stammer fra
• Foranalyse som skal hjælpe dig til at forstå dine udfordringer og til at sikre det størst mulige udbytte på selve kurset

Hvem kan deltage:
Ledere, afdelingschefer og tekniske chefer i offentlige virksomheder og forvaltninger

Undervisere
Henrik Helweg, Konsulenthuset Mannaz
Henrik har mange års erfaring i at undervise og udvikle ledere i såvel private som offentlige organisationer. Henrik har i flere år fungeret som underviser på IDAs kurser og uddannelser for ledere.

Anders Thanning, udviklingschef Kuben management
Anders har mange års erfaring som leder og topleder i offentlige virksomheder. Anders vil indgå som caseperson, hvor han dels fortæller om sine perspektiver på lederrollen i offentlige virksomheder og dels giver svar på og indspark til, hvordan du som leder håndterer konkrete ledelsesmæssige udfordringer.


Sted
Tivoli Hotel & Konferencecenter, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. 

Pris
Medlem af IDA, ekskl. moms 8.500 kr.
Ikke medlem af IDA, ekskl. moms 11.500 kr.

Kurset er over to sammenhængende dage. Middag den første aften er inklusiv i prisen.

Prisen er inklusive:
- Forberedelsesskema
- HBDI-test
 
Selve kurset:
- 2 kursusdage  
- Fuld forplejning
- Logbog til personlige notater
- Netværk
- Kursusmateriale med relevant teori


Efter kurset
- Kursusbevis

luk
close