23-06-2018 09:53:19
EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at nye og skærpede krav skal efterleves og dokumenteres. Er din virksomhed klar til opgaven?

Nye datoer kommer snarest

Bliv klar til EU's persondataforordning 

På kurset vil Tor Valstrøm give dig en praktisk indføring i, hvordan din virksomhed kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Kurset er delt op i 3 moduler, dels for at klæde deltagerne på til overordnet forståelse af persondataforordningen og kravene, dels for at klæde deltagerne på til det compliance arbejde, der skal gennemføres i virksomheden,

Kurset giver dig giver dig introduktion til persondataforordningen og et overblik over de mange krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. Du bliver præsenteret for en række metoder og redskaber til at kortlægge persondatabehandlingen, sikre god datasikkerhed og dokumentere compliance samt en plan for hvordan persondataforordningen implementeres i praksis.

Hvem deltager:

Kurset er for dig som arbejder med virksomhedens persondata, som behandler personoplysninger og/eller har ansvaret for at planlægge og implementere persondataforordningen og som ønsker at få hjælp til at gribe arbejdsopgaven rigtig an.

Du kan f.eks. arbejde med IT- og informationssikkerhed, projektledelse, ledelse, kunderegistreringer, HR, compliance, jura, marketing, intern revision mv.  Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Det kræver ikke nogen forudsætninger for at deltage på kurset.

Program:

PROGRAM:

GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARET

 • Grundlæggende persondataret
 • Centrale definitioner
 • Grundlæggende rettigheder og håndtering af henvendelser fra den registrerede Datatilsynets rolle (vejledning og sanktioner)
 • Samspil med anden lovgivning (bl.a. markedsføringsloven)
 • Den danske implementering af forordningen (Databeskyttelsesloven)
 • Ny lovgivning på vej (EU forordning der afløser ePrivacy direktivet)
 • Hvornår skal man have en DPO (Databeskyttelsesrådgiver) og hvem må være DPO
 • Krav til DPOens involvering (organisationen)

 COMPLIANCE & INFORMATIONSSIKKERHED

 • Kortlægningen af organisationens behandling af personoplysninger
  • Gennemsigtighed / Oplysningspligt
  • Udtrykkelige formål
  • Dataminimering
  • Datakvalitet
  • Periode for opbevaring
  • Behandlingssikkerhed
  • Hjemmel til behandlingen
  • Dataansvarlig / Databehandler / Fælles dataansvarlige
 • Internationale overførsler af personoplysninger
 • Håndtering af risikovurderinger og konsekvensanalyse
 • Overvejelser omkring organisatorisk og teknisk sikkerhed
  • Privacy by design
  • Privacy by default
  • Samspillet med ISO 27001

 IMPLEMENTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN

 • Intern kommunikation
 • Håndtering af databrud
  • Overvågning og kontroller
  • Anmeldelse til datatilsynet
  • Underretningspligt
  • Dokumentation
 • Projektplan


Det får du ud af at deltage på kurset:

 • Overblik over reglerne i persondataforordningen
 • Overblik over kravene til behandling af personoplysninger
 • Håndgribelig action plan for hvordan din organisation griber opgaven an
 • Skabelon til databehandler aftale 

Underviser:

På kurset underviser Tor Valstrøm, som er outsourcet DPO for Ingeniørforeningen, Mediehuset, Forbrugsforeningen, Popermo Forsikring, ETU Forsikring og Privathospitalet Mølholm. Tor har siden 2007 arbejdet i ind- og udland på projekter for bl.a. Shell, Maersk såvel som militære og statslige institutioner. I dag arbejder Tor ofte med bestyrelser, direktioner, juridisk afdelinger, governance, risk og compliance såvel som IT afdelinger på at styrke organisationers informations sikkerhed.

Certificeringer: Microsoft MCSE, CISSP, ISO 27001 LI m.fl.


Prisen inkluderer:

Selve kurset:

 • En kursusdag
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Skabelon til databehandler aftale

OBS! Bindende tilmelding til kurset.

luk
close