24-05-2018 23:10:23
Kan du udarbejde en milepælsplan? Kan du arbejde aktivt med interessentanalysen? Har du styr på risikoanalysen? Så er du godt på vej til at være en god projektleder.

Vælg tid og sted

Hvornår?

4. sep. 2018 - 09:00-17:00
5. sep. 2018 - 09:00-17:00
6. sep. 2018 - 09:00-16:00
Tilmeldingsfrist
3. sep. 2018 - 23:59
Arrangementsnummer
326920

Hvor?

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Pris

Deltager, ikke medlem af IDA
kr. 16.900 ekskl. moms
Medlem
kr. 13.500 ekskl. moms

Hvornår?

20. nov. 2018 - 09:00-17:00
21. nov. 2018 - 09:00-17:00
22. nov. 2018 - 09:00-16:00
Tilmeldingsfrist
19. nov. 2018 - 23:59
Arrangementsnummer
326922

Hvor?

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Pris

Deltager, ikke medlem af IDA
kr. 16.900 ekskl. moms
Medlem
kr. 13.500 ekskl. moms

Hvis du ved, hvordan og hvornår du skal inddrage værktøjerne rettidigt i projektet - så er du helt sikkert en fremragende projektleder. Vil du imidlertid gerne nærmest pr. refleks kunne inddrage værktøjer og ikke mindst koble dem med hinanden, så læs blot videre - for så kunne IDAs projektleder-kursus være helt oplagt for dig.

Her lærer du de grundlæggende projektledelsesværktøjer som interessentanalysen, risikoanalysen, milepælsplanlægning.

Vi gennemgår projekttrekanten som et grundlæggende værktøj til dig som projektleder i dit samarbejde med styregruppen. Hele forløbet er bygget op som en case, så du kommer på arbejde som projektleder allerede fra starten af kurset. Casen løses i grupper. Men vi arbejder også med dig som projektleder og din rolle som leder af projektet. God projektledelse fordrer også, at du er i stand til at indgå i et samarbejde med andre mennesker, og som projektleder kræver det en grundlæggende psykologisk forståelse for menneskers adfærd, motiver og behov.

Projektlederen er bedre rustet, når man kender sig selv og sine egne reaktionsmønstre, fordi du som leder af et projekt har et ansvar for at kunne skabe et effektivt, respektfuldt og motiverende samarbejde med alle i teamet. På PL1 anvendes DISC-profilen som indgang til dette. Deltagerne får inden kurset lavet en personlig DISC profil.  Udbyttet er bl.a,. at du får en større forståelse for egne adfærdsmønstre, motiver, reaktioner etc. og også, hvordan disse kan blive trigget eller støttet af andre mennesker med samme eller andre profiler. Samtidig får du en større forståelse for hvad, der ligger bag den adfærd du møder hos andre mennesker, og hvordan den kan udgøre en ressource i projektet.

På kurset får du en grundig forståelse af projektlederens værktøjskasse, når vi går i dybden med projektformen som arbejdsredskab. Efter kurset er du i stand til at gennemføre effektive projekter som projektleder på mindre projekter. Du får så at sige fundamentet for projektlederens arbejde arbejdet godt ind under huden.

På kurset arbejder du med:

 • Projektarbejdsformen - hvordan arbejder man i et projekt og hvad kendetegner i det hele taget et projekt?
 • Projektværktøjskassen - få de grundlæggende værktøjer til at planlægge og gennemføre et projekt til tiden og til aftalte ressourcer
 • Metoder til at styre og sikre fremdrift i projektet
 • Udvikling af en business case - hvorfor har projektet en berettigelse og hvad leverer projektet helt præcist
 • Projekttrekanten: at skabe sammenhæng mellem tid, ressourcer og indhold - og forventningsafstem med din styregruppe
 • Målformulering
 • Interessentanalyse
 • Organisering og planlægning af arbejdet
 • Teamsammensætningen - hvordan sammensætter du det bedste team, og hvordan får du teamet til at arbejde bedst sammen.

Hvem deltager?

Kurset er både for dig, der allerede er projektleder, og som ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode, samt for dig der skal lede et projekt for første gang.

Står du overfor et konkret projekt? Har du med succes gennemført adskillige projekter men bruger unødig tid og frustrationer på de samme forhindringer undervejs hver gang? Uanset om du er helt ny projektleder eller om du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på kurset.

Dit udbytte: Efter kurset kan du

 • forstå og anvende de grundlæggende projektmetoder og -værktøjer
 • udnytte de stærke sider hos deltagerne i projektet
 • lægge en realistisk projektplan
 • arbejde proaktivt med projekttrekanten
 • skabe et engageret samarbejde i projektgruppen
 • fremme et godt samarbejde med projektets styregruppe og interessenter
 • forstå ledelsesprocesserne i et projekt
 • være bevidst om din rolle og dit ansvar som projektleder (og ikke mindst hvad der ikke er dit ansvar)

Din virksomheds udbytte:

Med de rette projektledelseskompetencer øges chancen markant for at et projekt gennemføres succesfuldt - dvs. projektet leverer det aftalte, til aftalt tid og ressourcer. Det er derfor vigtigt, at projektlederen er klædt godt på til opgaven.

Efter gennemført kursus kan projektlederen:

 • gennemføre både interne og eksterne projekter med succes
 • give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse
 • organisere et effektivt projektteam
 • lede og motivere på tværs af afdelinger og interesser
 • inddrage og engagere styregrupper og interessenter ud fra en forståelse af deres særlige interesser og udfordringer i projektet 

Prisen inkluderer:

Inden kurset:

 • DISC-test

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30.
 • Forplejning

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Praktisk gennemførelse

Kurset veksler mellem undervisning i projektledelsesteori og case-arbejde i grupper omkring typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Program for forløbet tilsendes på forhånd.

OBS! Tilmelding til kurset er bindende.

Bliv klar til en IPMA-certificering

Gennemfør IDAs projektledelse 1-4

luk
close