13-12-2018 00:43:59
Kurset stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker dit udviklingspotentiale.

Nye datoer kommer snarest

Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest – nemlig dig som projektleder.

Kurset stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker dit udviklingspotentiale.

Du bliver bevidst om dine stærke og svage sider på baggrund af konkret feedback fra ledere, projektdeltagere og interessenter/kunder.

Kurset gør det klart, hvor du skal sætte ind for at udvikle dig, og det træner dig i et bredt repertoire af ledelsesstile.

På kurset arbejder du med:

 • Din ledelsesadfærd
 • Project Leadership Profile 360° måling
 • 6 Leadership Styles
 • Din egen personlige handlingsplan
 • Forskellige projektledercases

Hvem deltager?

Kurset er for dig, der har erfaring som projektleder og ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de menneskelige samt ledelsesmæssige aspekter ved projektarbejdet.

Det er et videregående projektlederkursus, som kræver, at du:

Dit udbytte:

 • Forstå 6 Leadership Styles (teori og praksis)
 • Forstå din egen ledelsesadfærd på baggrund af din Project Leadership Profile 360° måling
 • Udform din egen personlige handlingsplan
 • Behersk en række ledelsesstile (6 Leadership Styles)
 • Lær at anvende forskellige værktøjer og metoder i din ledelse
 • Styrk din ledelsesadfærd ved træning i konkrete projektledercases
 • Lær at lede styregruppen, projektdeltagerne, interessenterne og dig selv

Din virksomheds udbytte:

 • En kompetent projektleder
 • En projektleder, der er bevidst om sin egen adfærd
 • Projekter med gennemslagskraft i organisationen
 • Effektive forandringsprocesser

6 Leadership Styles:

Under kurset vil vi arbejde med 6 Leadership Styles, som er et refleksionsredskab designet til udvikling af lederes repertoire og selvbevidsthed.

Teoriuniverset tager afsæt i 6 forskellige ledelsesstile og den effekt, de har på organisationer. 6 Leadership Styles er også et blended learning redskab, der kombinerer spil, teorimaterialer, computerbaserede simulationer og interaktive udfordringer.

Som projektleder kan du bruge 6 Leadership Styles som et læringsredskab, der udfordrer dig på dit repertoire af ledelsesstile, dit overblik og på den forskel, du gør som projektleder i din organisation.

Prisen er inklusiv:

FØR KURSET:

 • Project Leadership Profile (PLP) – en 360⁰ måling, der afdækker din adfærd som projektleder
 • Individuel telefonisk feedback på PLP-rapport

SELVE KURSET:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30.
 • Forplejning
 • 6 Leadership Styles rapport
 • 6 Leadership Styles kompendium

EFTER KURSET:

 • Kursusbevis
 • Adgang til 6 Leadership Styles simulator i 1 måned

Praktisk gennemførelse

Ca. 6 uger før selve kurset skal du gennemføre en Project Leadership Profile 360⁰ måling, hvilket foregår ved:

 • Du modtager en mail med et link til Project Leadership Profile 360° måling
 • Du opretter respondenter og gennemfører undersøgelsen i din organisation Her skal du finde mindst 1 og højst 2 chef(er)/sponsor(er), mindst 3 projektgruppedeltagere og evt. nogle interessenter/kunder
 • Du og din respondentgruppe modtager et link med ca. 100 spørgsmål om din adfærd som projektleder. Både du og respondentgruppen besvarer de samme spørgsmål. Resultatet er din 360° måling
 • Du modtager en rapport med din 360° måling, og du får feedback og sparring fra en erfaren underviser før kursusstart
 • På kurset fokuserer og afstemmer vi dine egne ønsker om yderligere læring

Vi behandler besvarelserne fortroligt. For at få optimalt udbytte af undersøgelsen er det vigtigt, at du arbejder seriøst med besvarelserne.

Du kan ikke deltage på kurset, hvis ikke vi inden for tidsfristen modtager besvarelserne i tilstrækkeligt omfang. I dette tilfælde mister du hele kursusafgiften

OBS! Bindende tilmelding til kurset.

Bliv klar til en IPMA-certificering

Gennemfør IDAs projektledelse 1-4

luk
close