19-07-2018 17:29:51
Kan du få dit team til at samarbejde? Lær at lede dit projektteam ud fra de enkelte projektdeltagere og få projektet godt fra start.

Vælg tid og sted

Hvornår?

30. okt. 2018 - 9.00-17.00
31. okt. 2018 - 9.00-17.00
1. nov. 2018 - 9.00-17.00
Tilmeldingsfrist
29. okt. 2018 - 23:59
Arrangementsnummer
326921

Hvor?

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Pris

Deltager, ikke medlem af IDA
kr. 16.900 ekskl. moms
Medlem
kr. 13.500 ekskl. moms

En del af nøglen til at få åbnet op for ledelsesopgaven er at tage udgangspunkt i dine projektdeltagere. For de skal ledes forskelligt alt efter, hvem de er som mennesker. Og denne del er svær.

For der er stor forskel på, hvordan du skal arbejde med dine projektdeltagere, når du skal give dem feedback. For hvordan kan du bedst fortælle en projektdeltager, at det, vedkommende leverer i projektet, ikke lever op til dine forventninger og de krav, der er i projektet? Det er en følsom opgave at skulle give feedback – særligt når feedbacken er negativ. Skal du fokusere på den konkrete indsats, sige tingene ligeud som de er, eller tage en lidt mere uformel tilgang? 

Ledelse af projektteamet

På dette kursus arbejder vi med din ledelse af projektteamet: Hvordan arbejder de forskellige profiler sammen i projektet og hvilke krav stiller det til din rolle som projektleder. Du får redskaber til at håndtere forskellige personlighedsprofiler, så du kan lede projektdeltagerne på den bedste måde. Vi arbejder ud fra DiSC-profilen på hele kurset. Den er bygget op om 4 forskellige profiler. Har du ikke tidligere taget en DiSC-profil, skal du udfylde den inden kursets start. Vi sender en test til dig, når vi har modtaget din tilmelding.

Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at håndtere projektgruppen især i projektets opstartsfase, så I kommer godt fra start. Jo bedre du som projektleder får styr på projektteamet før start, jo bedre er forudsætningerne for, at projektet kan lykkes.

På kurset træner og reflekterer vi over konkrete metoder til teamudvikling og projektplanlægning. Alt sammen med fokus på din ledelse af gruppen og samarbejdet i teamet.

Vi anbefaler, at kursusdeltageren har gennemgået Projektledelse 1: Få et godt fundament eller lignende. Det betyder, at kursister skal have styr på de grundlæggende projektleder-værktøjer for at få det mest optimale ud af kurset.

På kurset arbejder du med:

 • Projektets startfase
 • Projektlederens værktøjskasse
 • Projektplanlægning
 • Teamudvikling
 • Engagement og motivation
 • Gruppedynamik
 • Innovativ idéudvikling

Den typiske deltager:

Du får mest ud af kurset, hvis du i forvejen har erfaring med projektledelse.

Kurset er specielt velegnet for deltagere, der står over for planlægning af et projekt eller en ny hovedfase i et større projekt. Du er typisk projektleder, projektadministrator, delprojektleder eller projektkoordinator.

Dit udbytte:

 • Etablér den effektive projektgruppe
 • Lær at give konstruktiv feedback
 • Bliv den gode facilitator af projektgruppen
 • Sæt gang i innovativ idéudvikling
 • Skab motivation, engagement og humor i projektteamet
 • Relatér projektlederens værktøjer til den aktuelle situation
 • Udfør distanceledelse

Din virksomheds udbytte:

 • En projektleder, der kan forbedre opstart af projekter i organisationen
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
 • Hurtigere gennemførelse af projekter
 • Gode kreative løsninger

Prisen er inklusiv:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30.
 • Forplejning
 • Kursusbevis

Praktisk gennemførelse

På kurset bliver du og de andre deltagere delt op i grupper, som planlægger og gennemfører hver jeres opstartsseminar. Sammen beslutter I, hvordan processen skal forløbe, og hvilke værktøjer I ønsker at anvende. Disse valg afhænger af den valgte projektopgave og din projektgruppes sammensætning.

Denne aktive projektstart kan du lade dig inspirere af til dine fremtidige projekters begyndelse, ved faseopstart, ved temposkift, eller hvis dit projekt skal tilbage på sporet igen.

Leg og kreativitet

På kurset er der fokus på teamudvikling, da dette giver et projekt en flyvende start. Her arbejder du med udfordringerne i at skabe engagement og fællesskab omkring en opgaveløsning.
Der er bl.a. fokus på at tænke kreativt og inddrage leg som supplement i etableringsfasen, da dette fremmer en gruppes udvikling og får sat en god tone fra start.

OBS! Bindende tilmelding til kurset.

Bliv klar til en IPMA-certificering

Gennemfør IDAs projektledelse 1-4

luk
close