24-05-2018 23:11:28
Styrk din organisation og dine medarbejderes robusthed og øg både trivslen og resultaterne.

Nye datoer kommer snarest

FORMÅL

I en stadig mere foranderlig og kompleks verden bliver robusthed en af fremtidens vigtigste kompetencer.
Du bliver klædt på, så du kan opbygge din egen såvel som dine medarbejderes modstandskraft. Det er vigtigt for både dig og din arbejdsplads. Med de rigtige værktøjer, kan modgang være noget, der gør jer stærkere.
Du lærer, hvordan du og dine medarbejdere kan præstere under pres – vel at mærke uden at knække nakken på det. Hertil bruger vi velafprøvede redskaber og værktøjer blandt andet test af resiliens, overblik over risikofaktorer og beskyttende faktorer, optimisme samt ABCD-analysen til præcis tænkning mm.

DIT UDBYTTE
På kurset får du:

 • Dokumenteret viden og større selvindsigt i forhold til dine egne og dine medarbejderes styrker og sårbarheder
 • Konkrete værktøjer, tips og tricks til at forbedre din egen og andres modstandskraft – både mentalt, socialt og via de organisatoriske rammer
 • Kompetence til at overføre det lærte til dit arbejde
 • Inspiration til, hvor du kan lære mere

DIN VIRKSOMHEDS UDBYTTE

Efter kurset får din virksomhed en leder, der:

 • forebygger stress og udmatning via arbejdet med robusthed
 • skaber optimisme, motivation og som kan hjælpe medarbejderne med at analysere situationen fleksibelt og præcist
 • bedre udnytter sine egne og andres styrker og samtidig passer på sig selv og medarbejderne
 • skaber bedre organisatoriske rammer for trivsel og præstationer
 • vokser med modgang og får ansatte tilbage og op i gear efter eventuelle sygemeldinger

PÅ KURSET ARBEJDER DU MED

 • Forebyggelse og hvordan du kan passe på dig selv og dine medarbejdere, når I oplever pres og stress
 • Psykologiske redskaber til at arbejde med at se mulighederne, motivation af teams, fleksibel og præcis analyse af vanskelige situationer mv.
 • Sociale relationer og hvordan de fungerer som stødpuder
 • Indsigt i egne og medarbejdernes styrker og svagheder, og hvordan I bedst spiller hinanden stærke
 • Organisatoriske rammer med klare krav og forventninger, som støtter jer, når I har allermest brug for det
 • At komme ud på den anden side - vækst i kraft af modgang

HVEM DELTAGER?
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere med personaleansvar i private såvel som offentlige virksomheder. Det er udarbejdet til dig, som gerne vil have viden og værktøjer til at styrke din egen og dine medarbejderes robusthed, præstationsevne og trivsel – og derigennem undgå stress og udmatning.
Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til emnet.

BINDENDE TILMELDING!

luk
close