16-07-2018 04:46:36
Lær hvordan du udvikler talenterne i din afdeling optimalt og samtidig sikrer, at kompetenceudviklingen spiller sammen med og understøtter din virksomheds strategiske mål og indsatser.

Nye datoer kommer snarest

Formål

På et stadigt mere omskifteligt arbejdsmarked med accelerende digitalisering er der i særlig grad brug for at håndtere læring og talentarbejde systematisk, så det omsættes til innovation og resultater i hverdagen.

I mange virksomheder isoleres talentarbejdet i særlige og omkostningstunge programmer. Kurset vil argumentere for og vise, hvorfor det er afgørende for udbyttet, at talentplejen i stedet er knyttet til de daglige opgaver, så den ikke afkobles talenternes specifikke kompetencer og arbejdsopgaver

Dit udbytte

På kurset får du:

  • Sparring til at udarbejde en konkret handlingsplan med afsæt i en aktuel opgave eller problemstilling
  • Skærpet såvel din egen som dine medarbejderes kompetenceudvikling
  • Indsigt i den nyeste viden om læring og talentudvikling
  • Brugbare værktøjer til at styrke talentarbejdet blandt dine medarbejdere, så det sættes i relation til jeres aktuelle opgaver og forankres i de overordnede strategiske mål
  • Et bredere blik på potentielle talenter og en skarpere evne til at spotte og udvikle dem, herunder behovet for også at tilgodese specialisterne med særlige evner

Din virksomheds udbytte

Efter kurset får din virksomhed en leder, der:

Har en gennemarbejdet plan for sine egne og medarbejdernes udvikling både generelt og i forhold til et konkret projekt
Kan bidrage positivt med viden om, hvordan virksomheden fortsat vil være i stand til at tiltrække og systematisk udvikle talenter, så innovationskapaciteten øges
Har forståelse for, at diversitet i talentudvikling er en forudsætning for udvikling, så viden og svævrere know-how ikke går til spilde
Er på forkant med morgendagens talenter og deres krav til arbejdslivet

På kurset arbejder du med

En konkret problemstilling, du ønsker at få feedback på, så den bliver operationel som udviklingsplan

Talentarbejde og hvordan I metodisk kan forbedre og optimere effekten af talentplejen

Din rolle som leder og dermed den centrale katalysator for talenternes spiring og udvikling

Læreprocesser og hvordan de gøres anvendelige for dig og dine medarbejdere

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere med personaleansvar i private såvel som offentlige virksomheder. Det er udarbejdet til dig, som gerne vil have viden om og værktøjer til at få mest muligt ud af talentmassen i virksomheden.
Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til emnet.
Bindende tilmelding
Forberedelse – maksimér udbyttet og effekten af kurset

Du forbereder en case fra din egen hverdag, som vil blive diskuteret og siden munde ud i en udviklingsplan

luk
close