23-09-2018 09:03:59

Flotte dimittendlønninger for IDA-medlemmer

Igen i år er der pæne startlønninger for IDA-medlemmerne – både på det private og offentlige arbejdsmarked – viser IDA Lønstatistik 2016.
14. dec. 2016 Af: Annika Ipsen

Startlønnen for IDAs medlemmer ligger rimeligt stabilt med mindre stigninger. Startlønnen som diplomingeniør i en privat ansættelse får 36.382 kroner om måneden i bruttoløn i år mod 36.349 sidste år. Civilingeniørerne på det private arbejdsmarked har haft en lidt større stigning fra 37.343 kroner om måneden i 2015 til 37.628, mens cand. scient’erne har haft et uforklarligt fald fra 39.379 til 37.058.

Det matcher nogenlunde den vejledende minimumsløn for nyuddannede ingeniører og scient’er som IDA fastsætter. Den bliver fastsat med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af de privatansatte, plus den forventede prisudvikling for det kommende år på 1,4 procent.

Fra 1. januar 2017 er de anbefalede minimumslønninger for civilingeniører, cand.scient’er, cand.IT og øvrige medlemmer med lange uddannelser 38.200 kroner om måneden. Diplomingeniører, bachelorer og medlemmer med en mellemlang uddannelse bør have en minimumsløn på 36.900 om måneden.

Lavest løn i rådgiverbranchen

Der er lidt forskel på lønningerne i forskellige brancher for nyuddannede IDA-medlemmer. Rådgiverbranchen ligger lavest med 35.845 kroner om måneden i bruttoløn. Højest ligger Råstof Indvinding med 40.009 kroner om måneden efterfulgt af Fødevare/Kemi/Plast/Træ/Medicinal industrien med 39.456 kroner om måneden.

Grunden til at rådgiverbranchen ligger lavest er, at de rådgivende ingeniørfirmaer typisk honorerer IDA-medlemmernes merarbejde i form af afspadsering eller udbetaling i modsætning til mange andre brancher, hvor IDA-medlemmerne typisk ansættes på jobløn, det vil sige uden ret til honorering af merarbejde. Derfor er månedslønnen i rådgiverbranchen lavere end i andre brancher.

De offentlige lønninger

De offentlige lønninger er også steget siden 2015. Startlønnen for offentlig ansatte i landets kommuner er steget pænt til 33.120 kroner om måneden mod 32.137 i 2015. I regionerne er startlønnen gået fra 32.092 kroner om måneden i 2015 til 32.800 i 2016, mens statens lønninger et steget fra 33.749 kroner om måneden sidste år til 34.023 i år.

Arbejdstid som andre

Dimittendernes arbejdstid er 40,6 timer om ugen. Det matcher de 40,7 timer som ikke-chefer har i lønstatistikken, altså ingeniører, akademikere, konsulenter, specialister og chefkonsulenter. Det er først når man bliver projektleder eller chef, at arbejdstiden ifølge statistikkerne stiger.

Det er positivt, at nyuddannede ikke arbejder længere tid end andre – man kunne godt antage, at de på grund af usikkerhed om hvorvidt egne præstationer lever op til kravene fra arbejdsgiver, og fordi de generelt er længere om at løse opgaverne, arbejdede længere tid end de burde.

Jobløn, goder og klausuler

59 procent af de nyuddannede er ansat på jobløn, altså fast løn uden ret til afspadsering for overarbejde. For alle IDA-medlemmer er tallet 65 procent.

IDAs Lønstatistik 2016 viser også, at både ledere og medlemmer, der ikke er ledere får mindre i løn, hvis de får honorering for overarbejde.

De hyppigst betalte personalegoder for nyuddannede er frugt, kaffe og te, som 77 procent får, 55 procent får mobil, 54 procent sundhedsforsikring, 44 procent er omfattet af en frokostordning, 33 procent får betalt internet og 25 procent får mulighed for at dyrke wellness og fitness i deres ansættelse.

Sundhedsforsikringen ligger markant lavere end IDA-gennemsnittet på 72 procent.

12 procent af de nyuddannede har klausuler, som kan begrænse de ansattes mulighed for frit at skifte job. Det stemmer godt overens med alle IDA-medlemmer. Hvis virksomheden har valgt at anvende klausuler for helt særligt betroede medarbejdere, så gælder det typisk også nyuddannede IDA-medlemmer, der hurtigt får viden om produkter og strategier – og derfor betragtes som helt særligt betroede medarbejdere.

luk
close