15-11-2018 01:16:04

Danmarks største konference om og for ledere og projektledere. Den 29. november 2018 mødes ledere og projektledere fra hele landet til en hel dag med fokus på ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Tilmeld dig nu.

7 gode råd til din business case

Fra regneark til ledelsesværktøj - business casen er i stigende grad grundlaget for store investeringsbeslutninger i både den private og den offentlige sektor. Alligevel kan det være svært for organisationerne at få gevinsterne i hus.
19. okt. 2017 Af Ledelse der styrker

Få styr på din business case og gevinstrealisering

Får bedre styr på alle de mange aspekter, der skal håndteres når en business case skal udarbejdes og realiseres på IDAs kursus.

Læs mere og tilmeld

Mange virksomheder gør i dag brug af en business case, når de skal træffe beslutninger om fremtidige investeringer. En god business case giver ledelsen et godt overblik over en forretningsidé og den gevinst, de kan opnå ved en investering. Alligevel oplever mange, at gevinsterne udebliver.

Ifølge seniorkonsulent i 1stroke, Jimmy Kevin Pedersen, er det en udfordring at udarbejde en solid business case, og en endnu større udfordring at realisere dens gevinster.

”Når det er svært for virksomhederne at få gevinsterne i hus, skyldes det ofte problemer med gevinststyringen, men i mange tilfælde opstår problemet allerede, når business casen skrives,” siger Jimmy Kevin Pedersen. 

”Desværre er der rigtig mange eksempler på, at business casen ikke følges helt til dørs. Den lægges alt for tidligt i mølposen og muligheden for, at den kan fungere som et dynamisk styrings- og ledelsesværktøj forsvinder. Gevinsterne forsvinder simpelthen op i den blå luft, når lederskabet er ufokuseret,”påpeger Jimmy Kevin Pedersen.

”Hvis man bruger business casen som et dynamisk ledelsesværktøj, kan man få et overblik over, hvordan det går med at implementere forandringerne, holde øje med om gevinsterne realiseres som forventet eller om man skal implementere anderledes og måske tilføre flere og andre ressourcer til projektet. Man tjekker forudsætningerne, både dem man selv har styr på, og de der gælder på markedet, eksempelvis priser og efterspørgsel”.

Succes med business casen handler om ledelse

Brugen af business cases og gevinstrealisering skal ses som en ledelsesdisciplin, der både har tekniske og forretningsmæssige perspektiver og som man ikke overlader til nyeste og yngste medarbejder i organisationen.

”Selv meget kreative og innovative virksomheders investeringer skal kunne begrundes med business cases og i sidste ende give et økonomisk afkast. Det samme gælder offentlige virksomheder, der har budgetforbedringer, effektivitet og service som sine væsentligste gevinsttyper,” fastslår Jimmy Kevin Pedersen.

En velunderbygget business case inddrager blandt andet analyse af ikke-økonomiske gevinster, som kunde- eller borgertilfredshed, den inddrager interessenter, risici og de forandringer, der følger af en given investering.

”Når man forsømmer at anvende sin business case som ledelsesværktøj kan konsekvensen være, at man ikke får fulgt op og gennemført de nødvendige forandringer, håndteret interessenterne og risiciene. Dermed er der en stor risiko for, at gevinsterne aldrig realiseres selvom man har afholdt de fleste af udgifterne til investeringerne,” fortæller Jimmy Kevin Pedersen.

Det er med andre ord nødvendigt, at lederne tager opgaven på sig, hvis virksomheden skal opnå gevinstrealisering. Hvis ingen har det ledelsesmæssige ansvar for en business case, kan det blive en dyr form for pligtforsømmelse og spild af ressourcer.

Nogle af problemerne skyldes tilrettelæggelsen af arbejdet med business casen. Den leder, der skal stå i spidsen for business casen og gevinstrealiseringen, skal forstå organisationen og forretningen, kende behovene og tage ansvar for at levere gevinsterne.

”Lederen skal kunne håndtere interessenter, f.eks. samarbejdspartnere, kunder, ledelseskollegaer, bestyrelse og eventuelt samarbejdsudvalg. Og personen skal sikre, at forretningen er fuldstændig på linje med projektorganisationen, så projektet og dermed business casen leverer det, der er brug for i forretningen” siger Jimmy Kevin Pedersen.

Syv gode råd til din business case og ledelse

Jimmy Kevin har syv gode råd til business casen og ledelsen af arbejdet både med business case og gevinstrealisering:

  1. Beslut helhjertet i virksomheden at være værdidrevet med business casen som centralt omdrejningspunkt for alle væsentlige investeringer.
  2. Sæt standarder for format og indhold i beskrivelsen af business casen og gevinstrealiseringen, så business casen både bliver et beslutningsdokument og et styrings- og ledelsesværktøj.
  3. Prioritér kvaliteten af beskrivelsen af økonomi, gevinster, risici, forandringer, interessenters forventninger, ansvarsforhold og realiseringsplan. Beskrivelsen skal opdateres, når der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne.
  4. Sørg for at få en bred organisatorisk forankring og opbakning fra topledelsen. Topledelse, linjeledelse og projektledelse skal alle stå inde for indholdet, så alle parter føler sig forpligtigede.
  5. Brug business casen som beslutningsdokument, når I skal prioritere investeringer i forhold til afkast og effekt, så I begynder med de projekter, der forventes at give det højeste afkast og den største effekt.
  6. Tag højde for ændrede forretningsgange, jobbeskrivelser og ny teknologi mv. i forhold til gevinstrealiseringen. Business casen skal iagttage de menneskelige forhold og sammen med god kommunikation og forandringsledelse, sikre fælles forståelse i hele virksomheden.
  7. Husk at kommunikere business casen ud til resten af virksomheden. Som styringsværktøj skal business casen være dynamisk og konstant kunne opdateres – og deles med andre.
Kun 17 procent af projektledere er certificeret
Kun 17 procent af projektledere er certificeret

Flere end fire ud af fem medlemmer projektledere er ikke certificeret i projektledelse. Ærgerligt, at der er ikke er flere, der får papir på deres kvalifikationer, mener Juliane Marie Neiiendam, f ...

Læs mere
Chefer er blinde for projekternes strategiske potentiale
Chefer er blinde for projekternes strategiske potentiale

Ledelse der styrker 2017: Projektledelse fylder forsvindende lidt i bevidstheden hos den øverste ledelse, konkluderer Antonio Nieto-Rodriquez, forsker og international ekspert i projektledelse. Konsekvensen er spild af res ...

Læs mere
Den perfekte projektleder…
Den perfekte projektleder…

…findes ikke. Forskellige projekter fordrer forskellige kompetencer, der til tider kan være ganske komplekse.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close