19-08-2018 21:54:21

Danmarks største konference om og for ledere og projektledere. Den 29. november 2018 mødes ledere og projektledere fra hele landet til en hel dag med fokus på ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Tilmeld dig nu.

Chefer er blinde for projekternes strategiske potentiale

Ledelse der styrker 2017: Projektledelse fylder forsvindende lidt i bevidstheden hos den øverste ledelse, konkluderer Antonio Nieto-Rodriquez, forsker og international ekspert i projektledelse. Konsekvensen er spild af ressourcer, manglende effektivitet og tab af markedsandele.
20. sep. 2017 Af Ledelse der styrker

For Antonio Nieto-Rodriquez voksede paradokset, desto dybere han undersøgte det. På trods af, at strategisk udnyttelse af projekter i hans øjne er hovednøglen til vækst og fremgang, stod det klart for ham, at projekter enten blev ignoreret eller nød ganske beskeden opmærksomhed fra topledelsens side i mange større virksomheder.

Det hang blandt andet sammen med, at projektledelse blev anset for en overvejende teknisk disciplin, et felt for ingeniører og it-eksperter. Det påvirkede topledelsens syn på projekter i en uheldig retning.

”Topledelsen manglede en grundlæggende forståelse af, hvordan de forbandt de enkelte projekter med virksomhedens overordnede strategi. De tillagde ikke udviklingen af projektkompetencer nogen nævneværdig betydning. De manglede en systematisk proces og organisering, hvor de mange nye projektforslag kunne undergå diskussion, prioritering og beslutning, før de blev sat i værk. Og endelig undlod de i vis udstrækning at overvåge projekternes udvikling undervejs,” forklarer han. 

Antonio Nieto-Rodriquez satte sig for at undersøge og forstå årsagerne til, at så mange overså vigtigheden af projektledelse som kernen i at føre den overordnede strategi ud i livet. Det ledte til en vifte af mulige forklaringer, hvoraf han hæfter sig ved følgende med forbehold for, at der er brancher, der betydeligt forstår værdien af projektledelse bedre end andre:

Mød Antonio Nieto-Rodriquez

Antonio Nieto-Rodriquez gæster København til december, hvor han er en af hovedtalerne til Ledelse der styrker 2017.

Læs mere

”De fleste topledere har aldrig modtaget undervisning i projektledelse, da langt hovedparten af de toneangivende business-skoler ikke har projektledelse som en del af deres MBA-uddannelser. I de vigtigste ledelsesmagasiner er projektledelse fraværende og desuden har projektledelse aldrig været et ”fancy” emne eller noget, der var forbundet med prestige. De store ledelsesguruer som Taylor, Drucker og Porter beskæftiger sig ikke med projektledelse, og så retter ledere som regel deres opmærksomhed mod mere ansete emner som strategi, marketing, innovation og senest digitalisering.”

Hvorfor er opmærksomhed om projektledelse så vigtigt for en organisation?

”Man kan opdele organisationer i to dimensioner. Den ene er den daglige drift fokuseret på effektivitet og kortsigtede gevinster. Den anden er forandring, projekter der ændrer virksomheden og er forudsætningen for at tilføre værdi på længere sigt. Tidligere kunne man opnå succes med effektivitet i den daglige drift, men i dag vil få organisationer overleve, medmindre de er i stand til at forandre sig hurtigt og hyppigt, hvilket hovedsageligt sker via projekter. Det er derfor vitalt i omskiftelige tider at mestre projektledelse.”

Hvilke konsekvenser har det, såfremt topledere fortsat ikke tillægger projektledelse afgørende betydning?

”Der sker som regel det, at antallet af projekter vokser. Det er let at lancere nye projekter, når der ikke er nogen kontrol. Bemærk, at ofte har man end ikke overblik over antallet af igangværende projekter. Mængden af fejlslagne projekter vil vokse. Nylig forskning anslår, at omkring 20 procent af ressourcerne går til spilde. I et længere perspektiv vil organisationen have vanskeligt ved at overleve, som det skete med Kodak, Swiss Air, Kuoni og Blackberry.”

Ser du nogen tegn på ændringer i tilgangen til projektledelse i de organisationer, du er i kontakt med?

”Ja, der sker forbedringer. Det seneste år er der sket en signifikant stigning i antallet af business-skoler, der har projektledelse på programmet.  Og alene her i år har jeg været inviteret ud for at undervise i og forbedre eksekveringskompetencer hos ledelsen i 17 internationale virksomheder. Vi ser organisationer, der investerer i et stærkt netværk af projektledere til at gennemføre de vigtigste strategiske indsatser.”

Og hvad ser du som den største gevinst ved den udvikling?

”Det giver den øverste ledelse muligheden for at etablere et fuldt overblik over organisationens projekter, og hvad de hver især skal bidrage med i forhold til de strategiske mål. De kan gribe ind i tide og annullere projekter, når forudsætningerne ændrer sig. Og endelig er det at lede strategiske projekter en fortræffelig måde at identificere fremtidige ledere. Ser vi længere ud i fremtiden, bliver projektledelse uden tvivl en kernekompetence i vore samfund.”

Antonio Nieto-Rodriquez er blandt hovedtalerne til konferencen Ledelse der styrker 2017, som afholdes den 7. december i IDA-huset i København. Han er forfatter til flere bøger om projektledelse, herunder den anerkendte ”The Focused Organization.” Antonio Nieto-Rodriquez har en MBA fra London Business School og underviser jævnligt på uddannelsesinstitutioner ligesom han skriver til en række internationale magasiner.  

Ledelse opad - sådan bliver dit projekt en succes
Ledelse opad - sådan bliver dit projekt en succes

Ledelse der styrker 2017: Det gnidningsfrie projekt er en utopi, men mange konflikter kan fanges i opløbet, hvis samlivet mellem projektejer, styregruppe og projektleder baseres på rettidig orientering, tillid og forståels ...

Læs mere
At gøre en forskel er den stærkeste motivation
At gøre en forskel er den stærkeste motivation

Ledelse der styrker 2017: Subhanu Saxena har opnået global gennemslagskraft med et budskab om, at virksomheder og deres topledere bør have større formål end blot bundlinjen.

Læs mere
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress

Mange ledere er usikre, når det gælder opgaven om at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. De mangler viden om, hvad stress er, og har ofte ikke de værktøjer, der kræves. Der er stort po ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close