16-11-2018 11:14:38

Danmarks største konference om og for ledere og projektledere. Den 29. november 2018 mødes ledere og projektledere fra hele landet til en hel dag med fokus på ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Tilmeld dig nu.

Hvordan øger virksomheder deres innovationsevne?

Ledelse der styrker 2017: Selvom innovation er en integreret del af de fleste virksomheders strategi, mangler der ofte et klart syn på, hvordan man arbejder systematisk på at udvikle innovationsprocesserne i organisationen. En opstartsvirksomhed på DTU har haft succes med en ny tilgang til at forbedre virksomheders innovationsevne.
17. okt. 2017 Af Ledelse der styrker

Innovation er en nødvendighed i alle virksomheder, det er de fleste ledere enige i. Men hvordan man skal innovere, er til diskussion. En undersøgelse udført af PA Consulting i år viste, at det kun er 24% af virksomhederne, der har defineret de egenskaber og aktiviteter, de skal bruge for at være innovative. Den samme observation har de gjort sig på DTU, hvor de forsker i innovation- og produktudviklingsprocesser, fortæller Tim McAloone, professor på DTU og en af grundlæggerne af opstartsvirksomheden, essensus.

”De fleste virksomheder mangler en systematisk måde at følge og udvikle deres innovationsprocesser på. Der er en tendens til at fokusere på nye teknologier og de store disruptive innovationer i stedet for den daglige ”trinvis” innovation”, siger Tim McAloone.

Der er ingen garanti for, at alt det arbejde og alle de ressourcer, som en virksomhed lægger i innovation, vil resultere i et innovativt og profitskabende produkt. Der findes mange eksempler på succesfulde produkter, som er et resultat af tilfældige, ikke planlagte processer – men alt andet lige, så øger gode innovationsprocesser sandsynligheden for bedre produkter. Selvom innovation er en integreret del af de fleste virksomheders strategi, mangler der ofte et klart syn på, hvordan man udvikler og leder innovationsprocesser. Dette er ærgerligt, da man ofte kommer til at spilde tid og penge på forskellige innovationsinitiativer, der aldrig bliver forankret i virksomheden.

”Faktisk kan en virksomheds tidligere innovationer være en sovepude og forhindring for nye succeshistorier. Man forventer at man bare kan gøre de samme ting for at innovere næste gang”, fortæller Tim McAloone.

Innovationsprocesser skal forankres i virksomheden 

Den eneste sikre måde at udvikle innovationsevnen på, er at arbejde kontinuerligt med innovationsprocessen. Frem for at kaste sig over innovation på en ad hoc-facon gennem pilotprojekter, skal virksomheder starte med at identificere de praksisser, som er vigtige for deres innovationsstrategi og begynde at måle deres kompetenceniveau for netop de praksisser. De kunne eksempelvis måle på, hvor god virksomheden er til at identificere trends og teknologier på markedet, er det noget, der er sket én gang for fem år siden, eller sker det jævnligt? Og bliver der fulgt op på den information, der er blevet samlet? Hvordan bliver det udnyttet af organisationen?

Skab plads til innovation

Hør mere fra Tim McAloone og Adrian Tan til Ledelse der styrker 2017, hvor de holder oplægget ’Sådan skaber du plads til innovation’.

Læs mere og tilmeld dig her

Spin-out virksomheden, essensus, har fundet nøglen til at forankre innovationsevnen i den tredobbelte bundlinje: forretningsinnovation, socialinnovation og miljøinnovation.

Sammen med seniorforskeren Daniela Pigosso, har Tim McAloone udviklet en modenhedsmodel (’maturity model’ på engelsk), der kortlægger virksomheders kompetenceniveau i forhold til innovation. Ved at evaluere en virksomheds modenhedsprofil i forhold til de praksisser, som har betydning for innovation, får ledere en bedre forståelse for virksomhedens aktuelle styrker og forbedringsmuligheder. På basis af evalueringen kan ledelsen og medarbejderne så udvikle en klar og konkret plan for styrkelse af virksomhedens processer og forbedre deres innovationsevne.

Maturity-tilgangen er baseret på en best practice-model kendt inden for softwareudvikling. Nu anvendes den til innovationsprocesser og er et resultat af mere end ti års forskning på DTU. Mange har vist interesse for tilgangen, hvilket fik Tim McAloone og Daniela Pigosso til at starte konsulentvirksomheden, essensus, som hjælper virksomheder med at udvikle deres produktudviklings- og innovationsprocesser. Selvom fokus for essensus hovedsageligt er på virksomheders evner inden for bæredygtighed, kan maturity-tilgangen bruges af alle typer virksomheder.

Grundfos fik en klar køreplan for bedre bæredygtighed

I Danmark har virksomheder som Grundfos, LEGO og Coloplast gjort brug af maturity-modellen til at fremme den systematiske integration af miljø og sociale hensyn i virksomheden og forbedre deres innovationspotentiale. I udlandet har virksomheder som Philips, Steelcase og Tecumseh travlt med at implementere tilgangen, for at skabe mere plads til deres innovationsaktiviteter. Den nye tilgang har vist sig at være en effektiv måde at engagere medarbejdere og støtte ledelsen i strategiske beslutninger omkring innovation og bæredygtighed.

"På Grundfos var der en generel opfattelse af, at vi allerede arbejdede systematisk med bæredygtighed, men modenhedsmodellen viste, at dette ikke var tilfældet. Diagnosen hjalp os til at identificere de områder, hvor der var behov for at arbejde mere med at nå vores mål, samt danne en realistisk køreplan for vejen frem", siger Anna Pattis, Senior Sustainable Product Specialist i Grundfos.

Maturity-tilgangen kort forklaret

Maturity-tilgangen skaber plads til innovation i virksomheden ved at sætte de fundamentelle aktiviteter i system, herunder compliance, indsamling og analyse af produktdata og risikoledelse. Tilgangen giver virksomheden en ambitiøs, men realistisk, proces som effektiviserer det daglige produktudviklingsarbejde.

Figur 1: Øget modenhed af virksomhedens processer skaber mere plads til innovation ved at effektivisere de fundamentale dagligdagsaktiviteter.

Maturity-tilgangen skaber et fællessprog for innovation, hvor topledelsen, mellemledere og andre medarbejder kan tale samme sprog i forhold til, hvilke aktiviteter og processer der er vigtige for virksomhedens innovationsevne. På denne måde bliver det klart for alle, hvilke prioriteter der er, så virksomhedens innovationsevne hele tiden forbedres og forankres i virksomhedens almindelige processer.

Maturity-tilgangen bliver også brugt til at følge udviklingen af virksomhedens innovationsevne i forhold til strategien, hvilket ellers kan være svært med eksisterende performancemålinger af innovation, da de fokuserer på resultater frem for selve processen. Idéen er, at innovation ikke er noget som kun lykkes en gang i mellem, men det er en evne som kontinuert forbedres.

Novozymes kamp for at  forudse det ukendte
Novozymes kamp for at forudse det ukendte

Ledelse der styrker 2016: CEO Peder Holk Nielsen står i spidsen for Novozymes, som har gennemlevet flere bølger af transformerende teknologi og leveret slagkraftig innovation til kunderne. Der kræver både langsigtede strat ...

Læs mere
 Sådan tænder du gnisten i dine medarbejdere
Sådan tænder du gnisten i dine medarbejdere

Ledelse der styrker 2017: Sørger du for at skabe de rigtige rammer for dine medarbejdere, så de kan være passionerede og energiske omkring deres arbejde? Det kræver, at du lytter, taler, undersøger og afprøver, hvad der få ...

Læs mere
Ledelse opad - sådan bliver dit projekt en succes
Ledelse opad - sådan bliver dit projekt en succes

Ledelse der styrker 2017: Det gnidningsfrie projekt er en utopi, men mange konflikter kan fanges i opløbet, hvis samlivet mellem projektejer, styregruppe og projektleder baseres på rettidig orientering, tillid og forståels ...

Læs mere
Lederskab skal man gøre sig fortjent til
Lederskab skal man gøre sig fortjent til

Ledelse der styrker 2017: Et ægte lederskab engagerer, bevæger og begejstrer medarbejdere og omgivelser. Det indeholder en kerne af personlig autenticitet med alle de menneskelige facetter, det indebærer, samtidig med at l ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close