21-08-2018 03:49:13

Danmarks største konference om og for ledere og projektledere. Den 29. november 2018 mødes ledere og projektledere fra hele landet til en hel dag med fokus på ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Tilmeld dig nu.

Ledelse opad - sådan bliver dit projekt en succes

Ledelse der styrker 2017: Det gnidningsfrie projekt er en utopi, men mange konflikter kan fanges i opløbet, hvis samlivet mellem projektejer, styregruppe og projektleder baseres på rettidig orientering, tillid og forståelse for de forskellige roller og interesser, fremhæver John Ryding Olsson.
11. sep. 2017 Af IDA Learning

Komplikationer i form af forsinkelser og uenigheder om ressourcer er intet særsyn i forbindelse med eksekvering af projekter. Selvom projektet altid er sat i søen med et formål og en gevinst for øje, som alle interessenter burde bakke helhjertet op, indtil det i værste fald ikke giver mening at fortsætte projektet.

Når det alligevel ikke er så enkelt endda, skal årsagen ofte findes i samarbejdet mellem projektleder og projektejer/styregruppe, forklarer konsulent og forfatter John Ryding Olsson, som i en årrække har arbejdet med at organisere projekter samt været coach for og trænet mange projektledere.

”Jeg ser ofte, at det især er ledelse opad, der volder projektlederne vanskeligheder. De oplever frustrationer over, at styregruppen og ejeren ikke viser det engagement, de håber på og ikke har den indsigt og det perspektiv, som projektlederen selv har. Og nogle gange klapper de så hælene sammen i stedet for at udfordre opad og være tydelige i deres kommunikation.”

En central forudsætning for et vellykket projekt er et tæt tillidsforhold mellem ejer og projektleder. Sidstnævnte skal se både ejer og styregruppe som en ressource, der kan bruges til at hjælpe med at fjerne sten fra vejen. Det kræver rettidig orientering, da ubehagelige overraskelser sætter dem i forlegenhed og hvis først tilliden skrider, kan det ende med tidskrævende kontrol og dokumentationskrav.

”Nogle projektledere tøver med at fortælle det videre, når der sker ændringer i projektet. De har en idé om, at ejer og styregruppe forventer, at de selv tager hånd om eventuelle besværligheder. Så går der måske en måned eller mere, før alle informationer kommer på bordet. Det er helt afgørende, at projektejer øjeblikket bliver informeret ved betydningsfulde ændringer. De skal kunne regne med, at projektlederen, også når vedkommende er i tvivl, giver dem alle oplysninger, ” siger han. 

Projektledere skal kende til ejerens mål

For projektlederen er det vigtigt, at man altid har tænkt over og tilbyder forslag til handlinger og mulige løsninger. Man risikerer at få et svar, man ikke ønsker, hvis ejer og styregruppe bliver inddraget uden at projektlederen fremlægger forslag. Rettidig involvering vil forstærke ejers og styregruppes følelse af medejerskab og mindske risikoen for at de modarbejder projektet i forhold til tildeling af mandskab og ressourcer.

10 dogmeregler til projektlederen om at lede opad

  • Forstå din projektejer og skab tillid
  • Hold hvad du lover, overraskelser er ikke en mulighed
  • Kom med løsninger og undgå uværdige beklagelser
  • Spild ikke projektejers tid med uvæsentlige ting
  • Betragt projektejer og styregruppemedlemmer som en ressource
  • Opbyg relationer til ledelsen, udvid dit netværk og råderum
  • Foretag løbende evaluering af ledelsesindsatsen sammen med projektejer
  • Husk alt er til forhandling og dit første bud skal være højt
  • Forbered dine forhandlinger og tænk vind-vind
  • Undgå konfliktoptrappende adfærd

”Projektlederen skal forstå ejerens og styregruppens vilkår, hvad de bliver målt på og hvad der er vigtigt for dem. De tænker i strategi og forretning, og dét sprog skal projektlederen forstå. Og der må man gerne spørge og vise nysgerrighed. Til gengæld skal projektejeren være en aktiv medspiller og give projektlederen den fornødne viden, så denne også forstår, hvis der opstår modstridende interesser mellem de ledere, der afgiver ressourcer til projektet,” siger han og uddyber:

”Når man orienterer ejerne/styregruppen, skal man ikke være bange for at virke for banal. Projektledere overraskes nogle gange over, at de andre ikke ved det samme som en selv, der vier hele sin tid på projektet. Man skal præsentere status så fuldstændigt som muligt og gerne holde den oprindelige gevinst for øje, så små problemer ikke skygger for proportionerne. Endelig skal man have for øje, at de ofte går fra det ene møde til det andet og følger mange andre projekter.”

John Ryding Olsson er uddannet ingeniør og HD. Han udvikler i dag e-læring om projektledelse efter 20 år som partner i Implement Consulting Group. Han er forfatter til bøgerne ”Power i projekter og portefølje” samt ”Projektlederskab – effekt til tiden.” John Ryding Olsson fortæller om projektlederskab på konferencen Ledelse der styrker 2017, der afholdes december i IDA-huset.

 Sådan tænder du gnisten i dine medarbejdere
Sådan tænder du gnisten i dine medarbejdere

Ledelse der styrker 2017: Sørger du for at skabe de rigtige rammer for dine medarbejdere, så de kan være passionerede og energiske omkring deres arbejde? Det kræver, at du lytter, taler, undersøger og afprøver, hvad der få ...

Læs mere
Forfattere: Mange ledere er bange for at gøre det rigtige
Forfattere: Mange ledere er bange for at gøre det rigtige

Du har brug for mod som leder - ikke et omfattende bagkatalog af ledelsesteori. Sådan lyder budskabet fra erhvervspsykologerne Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby.

Læs mere
Pas på med at forelske dig i dine projekter
Pas på med at forelske dig i dine projekter

At skulle stoppe et projekt i utide kan være en nødvendig men svær beslutning, ikke mindst for projektlederen, som har investeret et stort personligt engagement.

Læs mere
Hver femte projektleder er ikke klædt på til jobbet
Hver femte projektleder er ikke klædt på til jobbet

Krydspres og evnen til at lede på flere niveauer er en del af jobbet som projektleder. Men hver femte projektleder har aldrig fået efteruddannelse og er ikke klædt på til at navigere i dette farva ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close