21-08-2018 21:17:39

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Bestyrelsesarbejde giver værdifuld indsigt i strategisk prioritering

Regional direktør i Vestas Thomas Benjamin Tackie ser mange muligheder for at bruge bestyrelseserfaring til at blive en skarpere og mere beslutningsdygtig leder.
9. sep. 2016 Af IDA Learning
Bestyrelsesarbejdet skærper din forståelse for beslutningerne bag virksomhedens strategiske tiltag, siger regional direktør i Vestas Thomas Benjamin Tackie.
Bestyrelsesarbejdet skærper din forståelse for beslutningerne bag virksomhedens strategiske tiltag, siger regional direktør i Vestas Thomas Benjamin Tackie.

IDA bestyrelsesuddannelse

Ønsker du at starte en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem? Få kompetencerne til at indgå i en bestyrelse. Lær dine rettigheder, pligter og ansvar at kende.

Læs mere og tilmeld dig

For en leder med ambitioner kan der være adskillige gavnlige erfaringer forbundet med bestyrelsesarbejde, vurderer Thomas Benjamin Tackie, 40 år og regional direktør i Vestas med ansvar for kvalitet og sikkerhed i Nordeuropa.

Man får skærpet sin forståelse for beslutningerne bag virksomhedens strategiske tiltag. Når man i det daglige har blikket rettet mod driften og næste kvartalsmål, har man i sagens natur ikke det langsigtede strategiske udsyn, som bestyrelsesbeslutninger ofte baserer sig på.

"Det er dels en anden tidshorisont, når man tænker tre til fem år frem. Og så er det lærerigt at få indsigt i beslutningsgrundlaget for de større strategiske overvejelser ud fra den viden, der er tilgængelig. Vi har de her forudsætninger, vi kender mulighederne og faremomenterne, og så vælger vi at gå en bestemt vej, selvom vi muligvis ikke har den fulde klarhed. Og den beslutning, står vi inde for," forklarer han.

Thomas Benjamin Tackie er uddannet bygningsingeniør. Han har siddet i bestyrelsen for Dong Energy som medarbejderrepræsentant og sidder desuden i bestyrelsen i et mindre el-firma, hvor han repræsenterer halvdelen af ejerkredsen. I fjor gennemførte han tillige en bestyrelsesuddannelse i regi af Ingeniørforeningen IDA.

"Når man sidder så tæt på beslutningerne, får man et klart billede af tidslinjer og procestrin i en bestemt udvikling. For at nå vores mål, skal de forudsætninger være opfyldt i en given rækkefølge. Det har gavnet mig i mit eget job, hvor jeg har styrket min evne til at tænke i længere perspektiver, ”skifte linse” og justere efter behov."

Især i større virksomheder kan budskaber og kommunikation have en tendens til at udvandes på deres vej op eller ned gennem ledelseslagene. Sidder man med i bestyrelsen, er det en anden situation, påpeger han.

"I bestyrelsen får man den fulde indsigt i virksomhedens reelle økonomiske virkelighed og i tilgift en ufiltreret adgang til at præsentere sine forslag og argumenter direkte til den øverste ledelse. Man er i øjenhøjde med direktionen og kan være med til at presse tingene i en bestemt retning. Man har mulighed for at baske lidt med vingerne og vise, at man har noget at byde ind med." 

Der findes ingen enkel recept på, hvordan man som eksempelvis yngre leder med bestyrelsesaspirationer griber det an. Man kan som i andre sammenhænge anvende sit netværk til at lufte sin interesse, og så kan man øve sig ved at engagere sig i bestyrelsesarbejde i eksempelvis en sportsforening eller en grundejerforening. Skønt der er store forskelle på professionelle og frivillige bestyrelser, er der elementer i arbejdet, der går igen på tværs af niveauerne, påpeger Thomas Benjamin Tackie.

En yderligere gevinst ved at indgå i en bestyrelse er mødet med vidt forskellige temperamenter og tankegange. Nogle vil have et glorværdigt CV, andre ikke. Nogle vil have udstrakt risikovillighed, andre i mindre grad.

"Man vil møde forskellige personligheder, og det er ikke sådan, at nogle er bedre end andre. Nogle kan man lære af, afhængig af, hvem man selv er. Personligt har jeg fået både værktøjer i forhold til procestrin og formalia, men jeg har også fået en vis robusthed. Nogle gange kan det være turbulent, men mødet stoppes ikke, fordi der bliver råbt højt eller fældet en tåre. I sidste ende har man ansvar for at træffe beslutninger."

Professionel bestyrelse blev en øjenåbner
Professionel bestyrelse blev en øjenåbner

Tanken om en professionel bestyrelse kan virke skræmmende, når man er vant til at bestemme det hele selv. Dog ikke for JO Informatiks ejerleder, Jesper Olsen, der ser mange fordele i det.

Læs mere
IDA Bestyrelsesuddannelse

Ønsker du at starte en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem? Få kompetencerne til at indgå i en bestyrelse. Lær dine rettigheder, pligter og ansvar at kende.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close