14-11-2018 17:01:52

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Den offentlige leder skal navigere med skiftende kurs i usikkert farvand

Mange interessenter, reformer og konstante forandringer samt et ledelsesmæssigt skift væk fra silotanken til at arbejde tværgående i netværk. Det er blandt de udfordringer, offentlige ledere står overfor, påpeger IDA-underviser Henrik Helweg.
6. jan. 2017 Af IDA Learning
Lederne har igennem de sidste ti år har været gennem så mange forandringer, at de lever på kanten til kaos, mener ledelsesekspert Henrik Helweg.
Lederne har igennem de sidste ti år har været gennem så mange forandringer, at de lever på kanten til kaos, mener ledelsesekspert Henrik Helweg.

Public Leadership – Få succes som offentlig leder

På kurset ’Få succes som offentlig leder’ bliver der stillet skarpt på vilkårene for offentlige ledere og til kravene om at kunne begå sig i en stadigt stigende kompleksitet mellem borgerne, det politiske system, direktionerne og medarbejdere.  Interessenter, der ofte trækker i hver sin retning.

Det kræver en personlig gennemslagskraft og modtandsdygtighed.

Læs mere

Offentlige ledere skal kunne navigere sikkert i det flerdobbelte krydsfelt mellem borgere, politikere, direktører og medarbejdere. Det kræver personlig gennemslagskraft og modstandsdygtighed. Udfordringerne står nærmest i kø. En særlig udfordring er, at der hele tiden gennemføres reformer.

Når der hele tiden gennemføres reformer, lægges et stort pres på organisationen. Det kræver meget af ledere og medarbejdere, at der er så stor politisk bevågenhed – både fra politikere, borgere og medierne.

”Det lægger et pres på lederne, der igennem de sidste ti år har været gennem så mange forandringer, at de lever på kanten til kaos, hvor det kan være svært at leve op til alle målkrav,” siger ledelsesekspert Henrik Helweg, der har mange års erfaring i at undervise og udvikle ledere i både offentlige og private organisationer – og underviser på IDAs kurser og uddannelser for ledere.

Pres mellem reformer og innovation

De mange reformer og forandringspresset gør, at offentlige ledere hele tiden skal være enormt innovative. De skal gå fra mere til bedre – og hele tiden levere noget i højere kvalitet.

”Det bliver mere og mere vigtigt at finde ind til de overordnede kerneopgaver, som den enkelte offentlige virksomhed er sat i verden for at løse, mens kerneydelserne ændrer sig hele tiden,” siger Henrik Helweg og fortsætter:

”Vi bevæger os fra at levere service til medborgerskab. De forpligtelser, der før lå i det offentlige, er i stigende grad rykket hen mod borgerne, der har et medansvar. Det ser vi i forhold til ældre og til digitaliseringen. Borgerne bliver inddraget i løsningen af opgaver – og det kræver, at de offentlige ledere er innovative,” forklarer Henrik Helweg.

Ledelsesmæssigt skift fra silo til tværgående netværk

Vi ser også en virkelighed med øget diversitet og tværgående samarbejde i netværk. I gamle dage blev der arbejdet mere silo-orienteret, mens der i dag arbejdes med netværk og klynger.

”Det er et ledelsesmæssigt skift, fordi lederne skal forholde sig til diversiteten – vi bliver mere og mere forskellige i et multietnisk samfund, hvor der skal arbejdes på tværs mellem mange faggrupper, traditioner og kulturer,” fastslår Henrik Helweg.

Større behov for selvledelse

I takt med at omverdenen bliver mere og mere kompleks, er der større og større behov for, at de offentlige ledere kan lede sig selv. Opskriften er at møde verden med mere enkelthed, når den bliver mere og mere kompliceret og komplekst.

”Vi får en større og større mængde info, skal løse flere opgaver på kortere tid, får flere og flere interaktioner og kortere tid til at tale om det, så det kræver meget at fastholde fokus, have opmærksomhed de rigtige steder og få prioriteret, så man ikke brænder ud som offentlig leder,” konstaterer Henrik Helweg.

Det handler om at lære at styre sig selv. At kende sine egne virkemidler, at kunne øve indflydelse på sine opgivelser. At øge sin gennemslagskraft.

”Det handler ikke om at løbe hurtigere og om at blive mere robust, men om at håndtere bedre samarbejde og indføre enklere arbejdsmetoder. Mange offentlige ledere føler et voldsomt pres i hverdagen, fordi der er så mange krav, de skal lave op til. Derfor skal de lære at arbejde smartere – de skal ikke bare løbe hurtigere,” siger Henrik Helweg.

Politik ingen absolut størrelse

Et andet særligt tegn ved at agere i en politisk organisation er, at politik ikke er en absolut størrelse. Der er mange og skiftende politiske perspektiver – og det er blevet sværere at forstå og kende det politiske landskab.

”Derfor handler det om at finde ud af, hvem er jeg. Hvor er mine styrker og mine udfordringer? Hvordan kan jeg øve indflydelse på hele menageriet?,” siger Henrik Helweg, der i IDA-regi underviser offentlige ledere.

Krav til offentlige ledere:  Vær ærlig!
Krav til offentlige ledere: Vær ærlig!

Det er vigtigt som offentlig leder ikke at skjule noget. Vær ærlig og fortæl tingene, som de er, fastslår civilingeniør og udviklingschef i Kuben Management, Anders Thanning, der har haft en lang ...

Læs mere
Kommunikation er et must for ledere
Kommunikation er et must for ledere

Teknologiledere er udfordrede på de kommunikative kompetencer. Det viser rapporten ’Ingeniørlederens DNA’, som Teknologisk Institut har gennemført for IDA. Seniorrådgiver i Rhetorica giver et bud ...

Læs mere
Ledelse på kanten af kaos
Ledelse på kanten af kaos

For ledere i dag er en voksende kompleksitet et grundvilkår, som de kun kan håndtere, hvis de har grundig indsigt i egne styrker og svagheder og er i stand til at forstå medarbejderes forskellighe ...

Læs mere
Lær kunsten at rose dine medarbejdere!
Lær kunsten at rose dine medarbejdere!

Lederen evne til at rose medarbejderne betyder meget for medarbejderens tilfredshed og arbejdsglæde på jobbet. Som leder skal du lære kunsten af give komplimenter, påpeger karriererådgiver i IDA M ...

Læs mere
Ledelse bør udspringe af lyst
Ledelse bør udspringe af lyst

For såvel ledelsen som den unge medarbejder på spring til en lederkarriere er der nogle afgørende overvejelser, man skal gøre sig for at få en vellykket start.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close