21-08-2018 15:42:35

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Manglende efteruddannelse giver mest utilfredse ledere

Det har betydning for lederes tilfredshed i jobbet, om de er blevet opkvalificeret i deres rolle som ledere eller ej. Ingeniørledere vil gerne have værktøjer til lederrollen, viser IDA Lederpanel 2016.
12. jan. 2017 Af IDA Learning

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

Ingeniører, scient.er og it-uddannede, der er ledere, er mest tilfredse, hvis de bliver opkvalificeret i lederrollen. Dem uden lederuddannelse savner ofte ledelsesværktøjer til at håndtere udfordringerne i lederrollen. Det viser IDA Lederpanel 2016.

Der er en større andel, der er utilfredse eller meget utilfredse med lederrollen blandt de ledere, der ikke har modtaget nogen form for opkvalificering – det er otte procent – end blandt den samlede gruppe af ledere, hvor to procent er utilfredse.

”Det er en reel udfordring, at mange ikke har en formel lederuddannelse, har taget kurser eller læst ledelse på deres uddannelse. De føler ofte, at de mangler værktøjer til at håndtere ledelsesudfordringen – og det giver naturligt nok utilfredshed,” siger chefudvikler i IDA Vibeke Ahlmann.

Savner et ledelsessprog

Undersøgelsen viser også, at lederne især interesserer sig for kompetenceudvikling inden for blødere ledelsesfag som motivation af medarbejdere, personlig kommunikation og gennemslagskraft, strategisk tæft, forandringsledelse, konflikthåndtering og medarbejderledelse.

Den manglende opkvalificering kan få lederne til at føle sig utilstrækkelige, fordi de er usikre på, hvordan de skal gribe udfordringen an.

”Vores erfaring fra andre undersøgelser er også, at især nye ledere savner værktøjer og erfaringsudveksling om eksempelvis MUS-samtaler og forandringsledelse. De vil gerne have dybere kendskab til sig selv om ledere. De savner et sprog at tale ledelse ud fra. Det gælder selvfølgelig især nye ledere. Derfor er det vigtigt at få noget uddannelse i lederrollen, så man føler sig klædt på,” påpeger Vibeke Ahlmann.

Formel uddannelse klæder lederne på

En formel lederuddannelse kan netop klæde ledere på til at kende sproget, metodikker og værktøjer.

”Vi ved, at højtuddannede med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund er gode til deres faglighed, og har nemt ved management, strukturer, tal og logistik, men de vil gerne være bedre til de blødere områder, som for eksempel at blive dygtige til at motivere medarbejderne og kommunikere med gennemslagskraft,” siger Vibeke Ahlmann.

IDA oplever derfor også ledere – også på teamniveau – der er overrasket over, hvor meget selve lederrollen fylder i hverdagen.

”For at blive en dygtig og effektiv leder, er det vigtigt, at due er afklaret i lederrollen og har et egentligt ledelsessprog. Men det bunder som nævnt ofte i, at de ikke selv er afklaret i deres lederrolle. Derfor er en formel lederuddannelse vigtig, så de får nogle værktøjer, som de kan prøve af i virkeligheden,” siger Vibeke Ahlmann.

På IDAs lederkurser bliver medlemmerne personlighedstestet, så de finder frem til deres egne naturlige styrker og præferencer.

”Det giver lederne en føling med, hvor de skal styrke sig for at blive bedre i lederrollen. Selvindsigt er afgørende for at blive en god leder,” fastslår Vibeke Ahlmann.

Figur 2.1: 
Har du modtaget opkvalificering, siden du blev leder?

 Har du modtaget opkvalificering, siden du blev leder?

Figur 2.2:
Tilfredshed med lederrollen blandt de, der ikke har modtaget opkvalificering

Tilfredshed med lederrollen blandt de der ikke har modtaget opkvalificering


Deltag i debatten

luk
close