21-08-2018 03:49:01

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Spændende lederudfordring som ung, kvinde og ingeniør

32-årige Heidi Sommerset, civilingeniør i industrielt design og R&D Manager i SCAN A/S, har haft fuld drøn på lederkarrieren – og har lidt atypisk kombineret ingeniør-kompetencerne med en gejst for at udvikle mennesker.
24. apr. 2017 Af IDA Learning
<p>Lige nu er Heidi Sommerset – R&D Manager i SCAN A/S – på barsel med sit første barn, men har en ambition om også fremover at fortsætte sin lederkarriere med de spændende udfordringer, som det indebærer.</p>

Lige nu er Heidi Sommerset – R&D Manager i SCAN A/S – på barsel med sit første barn, men har en ambition om også fremover at fortsætte sin lederkarriere med de spændende udfordringer, som det indebærer.

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

32-årige Heidi Sommerset er drevet af at få indflydelse, at være med hvor det sker og hvor beslutningerne tages. Hun kan kombinere ingeniørfærdighederne med en strategisk forståelse for forretning og skabe udvikling og gejst hos de ansatte. Det har hun insisteret på, selvom hun har mødt lidt skepsis som ung kvindelig ingeniørleder.

”Jeg har et behov for at forstå, hvorfor noget sker – og handle på det. Jeg er kreativ og visionær og går meget op i at få folk med på at nå vores mål. Jeg vil have, at alle mine medarbejdere ved, hvad der sker fra start til slut. Jeg kan lide at se, at der sker noget,” siger Heidi Sommerset, der ikke ser sig selv som en typisk ingeniørprofil.

Hun er R&D Manager i SCAN A/S, som udvikler og producerer brændeovne, og vidste allerede som nyuddannet civilingeniør i industrielt design fra Aalborg Universitet, at hun ville kombinere ingeniørfærdighederne med noget forretningsmæssigt og økonomisk og har derfor taget 1. og 2. del af HD Marketing Management.

Og mixet af færdigheder førte hende hurtigt ind i ledelse efter først at være den første ansatte i en nystartet udviklingsorienteret virksomhed S-Light stiftet af en serieiværksætter, til Færch Plast hvor hun efter et år blev leder og skulle bygge et designteam op.

Dialog og medindflydelse

Hendes uddannelse har også handlet om management og kommunikation, og netop dialogen med medarbejderne er hendes byggesten til god ledelse. Hun får energi af at se medarbejderne udvikle sig og nå de mål og resultater, der er besluttet. Hun sætter tid af til det i MUS-samtaler og løbende samtaler, hvor der både tales om driftsopgaver, udvikling og forventninger.

”Jeg ser det at arbejde med mennesker og processer som måden at nå resultater. Hvilket resultat vil du nå frem til? Hvilke mål vil du nå? Hvordan laver vi så en proces, så vi når derhen? Det er inspirerende at få medarbejderne til at løbe i samme retning, fordi vi har identificeret behov og ønsker sammen,” siger Heidi Sommerset om sin ledelsesstil, hvor hun arbejder med medarbejderne som ligeværdige.

”Det klassiske hierarki virker ikke. Det nytter ikke, at jeg som chef siger, at nogen skal gøre et eller andet. Jeg vil have, at medarbejderne skal have lyst til at gøre deres bedste. Det er den måde, man får mennesker med til at nå resultaterne,” konkluderer hun.

Ingeniøren går ned i detaljen

Heidi Sommerset bruger sin ingeniørfærdigheder i sin ledergerning – gerne koblet med elementer fra andre områder og fagligheder. For eksempel har hun ladet sig inspirere af LEAN og en ABC-pengestrømsanalyse, hvor hun har sat medarbejderen og dennes ressourcer i fokus frem for pengestrømme, som analysen oprindelig er udarbejdet til.

For trives medarbejderne ikke, så performer de heller ikke. Derfor er det godt at kunne gå ned i detaljen.

”På den måde kan man fjerne processer og elementer, der ikke giver værdi. Det kan også bruges, hvis medarbejderne er stressede, for så kan sådanne analyser vise, hvad vi kan sortere fra. På den måde frigør vi tid til det, der er spændende og giver værdi,” forklarer hun om, hvordan hun sætter sin uddannelse som ingeniør i spil og tager beslutninger ud fra et faktuelt datagrundlag.

Udfordringer som ung kvinde

Indtil Heidi Sommerset fyldte 30 år, synes hun, at det var en udfordring at både være ung og kvinde i ingeniørverdenen.

”Det at være kvinde, leder og så ung, som jeg var, gjorde, at jeg blev betragtet som ung og grøn. Jeg har kunnet mærke i forskellige ledersammenhænge, at mine input ikke altid har haft samme vægtning som de ældres. Jeg har skullet bevise og argumentere mere. Heldigvis har jeg haft chefer, der ikke har delt samme skepsis og alle har givet en god støtte og opbakning,” siger hun.

Også blandt medarbejdere, har hun oplevet, at de havde en del skepsis, da de hørte, at de skulle have en chef på omkring 30 år, men da de så så hende i aktion, sagde de hurtigt, at hun havde gjort deres skepsis til skamme.

Ingeniørlederens kvindelige DNA

IDA har gennemført en større undersøgelse for at kortlægge ingeniørlederens DNA. Den viser blandt andet:

  • Hver 10. ingeniørleder er kvinde
  • Otte procent af de uddannede kvindelige ingeniører arbejder som ledere, mens det er lidt under syv procent af kvinderne med mellemlange og akademiske uddannelser, der arbejder som ledere.
  • Data tyder på, at kvindelige ingeniører har mindst lige så stor chance for at blive ledere som andre kvinder med et tilsvarende uddannelsesniveau.
Ledelse bør udspringe af lyst
Ledelse bør udspringe af lyst

For såvel ledelsen som den unge medarbejder på spring til en lederkarriere er der nogle afgørende overvejelser, man skal gøre sig for at få en vellykket start.

Læs mere
Ham for bordenden
Ham for bordenden

Grundig forberedelse gennem et par år førte til det første lederjob for Lars Vermund Rasmussen.

Læs mere
Mentor giver ny leder frit og fortroligt rum
Mentor giver ny leder frit og fortroligt rum

Hanne Hostrup Poulsen, afdelingsleder i en udviklingsafdeling i MAN Diesel & Turbo, blev for to et halvt år siden leder for sine kolleger, og efter en intern lederuddannelse trængte hun til en men ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close