24-09-2018 23:48:46

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Glem talerskrækken: Ordene skal komme ud som musik

At skulle tale foran en forsamling kan fylde ledere med nervøsitet og skræk. Vigtige forandringer i en organisation kan stå og falde med lederens formidling af afgørende budskaber. Men nervøsiteten kan overvindes, og de fleste vil kunne lære at tale direkte uden papir eller Power Points som krykker.
25. nov. 2015 Af IDA Learning
Anders Stahlschmidt er uddannet journalist og rådgiver i Lumholdt & Stahlschmidt Kommunikation. Han giver her sine bedste råd fra hans nye bog
Anders Stahlschmidt er uddannet journalist og rådgiver i Lumholdt & Stahlschmidt Kommunikation. Han giver her sine bedste råd fra hans nye bog "Lyt mens du taler."

For alle ledere er taler til en større eller mindre forsamling en uomgængelig del af hvervet. Indholdet kan variere i alvorsgrad og formalitet, men tilbage bliver, at de skal stille sig op foran en forsamling og tale med stor overbevisning og troværdighed.

Faglig formidling for specialister

Bliv bedre til at få dit budskab klart og tydeligt frem uden at gå på kompromis med din højt specialiserede faglighed. 

Læs mere og tilmeld dig her

Dén opgave falder ikke alle ledere lige nemt, og mange forfalder derfor til at læne sig opad en kanonade af Power Point slides som gardering, hvis de skulle miste fodfæste undervejs.

Men med øvelse og gode råd kan de fleste lære at tale uden manuskript og lytte sig frem, mens de taler. Det giver talen og lederen det nødvendige nærvær, der får lytterne til at spidse øren og rette opmærksomheden mod indholdet, understreger Anders Stahlschmidt, uddannet journalist og rådgiver i Lumholdt & Stahlschmidt Kommunikation. 

”Hver enkelt skal føle, at der tales direkte til ham eller hende. Og selv om det er forståeligt, at man kan falde for fristelsen til at skrive alt ned, vil man som regel miste kontakten til tilhørerne. Skriftsproget er stringent, mens det mundtlige sprog er løsere og mere elastisk. Dermed bliver det også mere nærværende og levende i øjeblikket.”

Også i forbindelse med en tale er forberedelsen af vital betydning. Man skal først og fremmest gøre sig klart, hvad temaet er, så tilhørerne ikke er i tvivl om rammen. Dernæst skal man beslutte sig for én hovedpointe, der skal illustreres med eksempler.

Når det er på plads, skal man overveje om ikke budskabet kan formidles uden brug af hjælpemidler. Power Point anvendes ofte til at fortælle præcis det samme som ordene i munden hos lederen, og det skaber et ”kognitivt overload,” når man skal læse og høre det samme. 

”De fleste kan lære at tale direkte til folk uden brug af manuskript, hvilket virker langt mere autentisk og overbevisende. Man skal vænne sig til at lytte til sig selv, mens man taler, og det kræver øvelse. Når man mestrer det, vil man opleve, at ordene kommer ud som musik. Forudsætningen er at man kan mærke sig selv når man kommer ind i rummet. Man skal selv føle, at dét her er vigtigt. Men man skal samtidig holde sig for øje, at finere er det jo heller ikke at stå her. Det er vigtigt men ikke ophøjet,” siger han.

For enhver taler kan og vil der ske fejl undervejs. Klappen kan gå ned. Man husker pludselig ikke, hvordan man kommer videre. Her gælder det om så vidt muligt at bevare roen og erindre en væsentlig detalje:

Tilhørerne ved ikke, at taleren er gået i sort. De ved ikke, at det ikke er en tænkepause. Og folk kan som regel godt kan lide pauser. De har også brug for at fordøje informationerne undervejs, og når kontakten er etableret, vil den ikke blive tabt på gulvet som følge af en pause.

”Når man står foran en forsamling og skal tale til dem, skal man kunne glemme sig selv i den forstand, at man ikke retter sin opmærksomhed mod, hvem jeg er, men mod hvad jeg skal her. Jeg skal fortælle nogen noget. Den gode tale lykkes i krydsfeltet mellem, at jeg er her, og jeg vil noget med jer.”

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

Teamlederen skal kende teamets kultur for at skabe forandring
Teamlederen skal kende teamets kultur for at skabe forandring

Et teams kommunikationsmønstre er den afgørende faktor for teamets effektivitet og succes.

Læs mere
Ham for bordenden
Ham for bordenden

Grundig forberedelse gennem et par år førte til det første lederjob for Lars Vermund Rasmussen.

Læs mere
De 7 sprog enhver leder bør kende
De 7 sprog enhver leder bør kende

Ledelse der styrker 2015: Måden, du taler på, har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får fra dine medarbejdere. Der findes syv forskellige sprog, du kan bruge i forskellige situationer. Få råd til, hvordan du med forde ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close