15-08-2018 12:41:37

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Særlige vilkår fordrer særlige ledere

Når man som Terma A/S opererer i den internationale forsvars- og rumfartsindustri, har man brug for ledere, der kan skabe teamspirit på tværs af ansvarsområder og landegrænser.
1. dec. 2015 Af IDA Learning
Jens Maaløe, CEO hos Terma A/S
Jens Maaløe, CEO hos Terma A/S

I Terma er kravene til lederne ikke blot at de skal være dygtige til at motivere en gruppe lokale ingeniører i ”badetøfler” men også at de skal kunne skabe samarbejde med internationale partnere, fastslår Jens Maaløe, CEO hos den danske virksomhed Terma A/S, der udvikler løsninger og systemer til rumfart, sikkerhed, flyindustri og forsvar. 

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

"For os er det et succeskriterium at skabe stærke partnerskaber, ligesom vores ledere skal kunne danne netværk og mestre holdspil på tværs af både landegrænser og ansvarsområder."

Terma agerer i et marked, der er præget af betydelig styring og kontrol. Forsvarsindustrien er styret af national beskyttelse og krav om modkøb. Af sikkerhedsmæssige årsager skal al eksport godkendes af myndighederne, hvilket igen forudsætter et velfungerende samarbejde.

Når det gælder udstyr, der kan afvise missiler rettet mod fly, er Terma blandt de førende i verden. Det samme er tilfældet indenfor radarudstyr til blandt andet lufthavne og til kystovervågning, hvor markedsandelen er hele 80 procent.

Indenfor den hjemlige forsvarsindustri indtager Terma en dominerende position med cirka 65 % af markedet. Men som en trods alt mindre spiller på det internationale marked handler det om at være fokuseret og nicheorienteret, forklarer Jens Maaløe, som har varetaget posten som CEO i Terma siden 2003.

At være en ekstremt videnstung virksomhed på et marked med specielle vilkår stiller derfor krav til lederne om at være bevidste om den strategiske retning og besidde styrke til at udstikke kursen. De skal kunne kommunikere entydige roller og ansvar og være vidende om, at de skal lede folk, der på udvalgte felter er dygtigere end dem selv. Ellers har man ansat de forkerte.

"Dertil er det vigtigt, at alle vore ledere lever op til vores mission, vision og værdier. Hvis det, vi foretager os i hverdagen, ikke afspejler vores mission og værdier, har vi et stort problem. Så vil vi ikke være i stand til at tiltrække og fastholde de højtkvalificerede medarbejdere, vi har brug for."

Og med til processen med at sammensætte det optimale lederhold hører ikke blot at rekruttere de rigtige men også at skille sig af med de forkerte, pointerer han.

"Jeg har adskillige gange måttet sige farvel til ellers dygtige folk, og det gør ondt hver gang. Men ingen er uundværlig, og hvis man ikke kan finde ud af at gøre plads til nye idéer, lever man ikke op til vores værdier, og så er der ingen anden udvej." 

Jens Maaløe peger på, at Terma i lighed med dansk industri i øvrigt er dygtige til forskning men mindre dygtige til at generere nye arbejdspladser afledt af forskningen. Terma  forventer alene i år at ansætte 60 nye ingeniører. I den forbindelse er manglen på specialister med de rette kompetencer umiddelbart den største begrænsning for vækst.

COWI: Vores ledere skal skabe rum for kaos
COWI: Vores ledere skal skabe rum for kaos

En omverden i hastig forandring stiller nye krav til ledere på alle niveauer hos COWI. Og når det er nødvendigt, må der hentes viden i koncernen fra unge digitale genier.

Læs mere
Eksponentielle organisationer: en ny forretningsmodel
Eksponentielle organisationer: en ny forretningsmodel

Hvilke konsekvenser får den accelererende teknologiske udvikling for fremtidens organisation? Hvilke organisationer kan følge med op i tempo og hvilke har for stor indre modstand?

Læs mere
De 7 sprog enhver leder bør kende
De 7 sprog enhver leder bør kende

Ledelse der styrker 2015: Måden, du taler på, har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får fra dine medarbejdere. Der findes syv forskellige sprog, du kan bruge i forskellige situationer. Få råd til, hvordan du med forde ...

Læs mere
Ledelse bør udspringe af lyst
Ledelse bør udspringe af lyst

For såvel ledelsen som den unge medarbejder på spring til en lederkarriere er der nogle afgørende overvejelser, man skal gøre sig for at få en vellykket start.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close