16-11-2018 10:59:43

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Kend din ledelsesstil

Ledelse der styrker 2015: Jungs typologi er den mest udbredte forståelsesmodel i verden, når det gælder ledertræning. Fagbogsforfatter Preben Grønkjær forklarer, hvordan Jungs typeteori kan kobles med fire kategorier af ledelsesopgaver, og hvordan denne firdeling kan hjælpe til refleksion over, hvilke ledelsesdiscipliner der falder lettest for bestemte typer, og hvilke der kræver særlig opmærksomhed.
9. okt. 2015 Af Ledelse der styrker

Preben Grønkjær har skrevet bogen: Kend din ledelsesstil, hvor han kobler den schweiziske psykiater C.G. Jungs typeteori om fire kognitive funktioner: sansning, intuition, tænkning og følelse sammen med en model for fire kategorier af ledelse: driftsledelse, strategisk ledelse, faglig ledelse og personaleledelse.

Se vores udbud af lederkurser

Se vores udbud af lederkurser

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed - og dermed styrker dine forudsætninger for at skabe resultater med succes. Læs mere om IDAs lederkurser og tilmeld dig.

Alle mennesker anvender de overstående fire funktioner, sansning, intuition, tænkning og følelse, men der er en tendens til, at man bruger en af dem oftere end de andre tre. Hvis man bruger den funktion, som man foretrækker, for ensidigt, kan man kaldes en "type", og så opstår der dermed sanse-, intuitions-, tænke- og føletyper.

Preben Grønkjær mener, at i det daglige ledelsesarbejde blander de fire kategorier sig sammen – og skal blande sig sammen, hvis ens ledelse skal være effektiv.

"Det er svært at definere grænserne mellem de fire ledelsesområder, men firdelingen kan hjælpe til refleksion over, hvilke ledelsesdiscipliner der falder lettest for bestemte typer, og hvilke der kræver særlig opmærksomhed," forklarer han.

Driftsledelse og sansetyper

Begrebet "driftsledelse" betegner opgaver i forbindelse med praktisk håndtering af arbejdstilrettelæggelse og detailstyring af produktionsprocesser og administrative procedurer.

Sansetyper har generelt ledelsesopgaver som indsatsområde. Sansetyperne kan fx sige, at det vigtigste er at få den daglige drift til at fungere, og derefter kan man begynde at beskæftige sig med udvikling og overordnede strategier.

"Driftsledelse kræver, at sansefunktionen er i fokus, hvad enten man har præference for den eller ej. Man anvender den til at registrere kendsgerninger og forholde sig til konkrete data – helt ned i detaljerne," forklarer Preben Grønkjær.

Hvis man er en sansetype, så tager man udgangspunkt i de faktuelle vilkår for ens virksomhed, og aktiviteter, som man sætter i værk, skal være realistiske.

"I bedste fald holder man dermed opgaven forankret i realiteternes verden. I værste fald opfatter man ting for konkret og går glip af den store sammenhæng, hvilket kan fjerne fokus fra arbejdets overordnede sigte. Hvis det er tilfældet, kan man komme i konflikt med medarbejdere, der opfatter én som alt for jordbunden og idéforladt," siger han.

Preben Grønkjær forklarer, at ens største udviklingsmæssige udfordring derfor ligger i at bevæge sig fra ren driftsledelse til det strategiske niveau og begynde at se de enkelte delopgaver i deres overordnede sammenhænge. Mange sansetyper har naturligvis været igennem en sådan proces, selvom processen ofte har været besværlig og irriterende.

Strategisk ledelse og intuitionstyper

Der findes mange forskellige forståelser af, hvad "strategisk ledelse" er, og Preben Grønkjær har også sin egen forståelse.

"Jeg ser det som arbejdet med langsigtede ideer og visioner for udvikling af ens virksomhed. Der er meget, der peger i retning af, at strategisk ledelse bliver en stadig vigtigere ledelsesdisciplin på grund af de ustandselige krav om forandringer," siger han.

Strategisk ledelse appellerer umiddelbart til intuitionstyper, mens sansetyper som regel må overvinde sig selv for at håndtere denne opgave. Det er i øvrigt et generelt problem for ledere – uanset deres typologiske præferencer – at skabe rum og tid til at dyrke det strategiske. De bliver let grebet af "brandslukning", dvs. praktiske og personalemæssige problemer, der skal løses her og nu.

"Som intuitionstype vil man mene, at det vigtigste er at have en klar vision for fremtiden – derefter kan man gå i gang med at organisere den daglige drift. Andre kan få det indtryk, at man ikke rigtig er nærværende, fordi man hele tiden tjekker situationen for nye muligheder og perspektiver," forklarer Preben Grønkjær.

Den store udfordring for intuitionstyper er at udvikle sansefunktionen i et sådant omfang, at man får en realistisk forståelse af, hvilke ideer der er praktisk gennemførlige. Med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse har man den fordel, at man gennem sit studium og efterfølgende faglige arbejde har fået trænet sansefunktionen godt og grundigt.

Faglig ledelse og tænketyper

"Faglig ledelse" kan relateres til arbejdet med at udvikle, sikre og optimere kvaliteten af sine medarbejderes faglige indsats. Opgaven indeholder udarbejdelse af instrukser, retningslinjer, dokumentation, kvalitetssikringsmetoder og andre tiltag, der kan fremme en stadig faglig udvikling og vidensdeling i virksomheden.

Preben Grønkjær mener, at en stor del af indsatsen handler om at sikre koordination og sammenhæng mellem de forskellige fagligheder, der er repræsenteret i medarbejdergruppen.

"Faglig ledelse forudsætter, at tænkefunktionen spiller en central rolle. Med den vurderer man fakta og ideer samt analyserer konsekvenserne af dem ud fra logiske præmisser. Når man er en tænketype, går det forholdsvis ubesværet, hvorimod man som føletype som regel må tage sig mere sammen til dette. Men alle ledere – uanset typologiske præferencer – har fået opdyrket tænkningen på deres vej gennem uddannelsessystemet," siger han.

Som tænketype lægger man vægt på argumentation og dokumentation. Hvis man f.eks. ikke synes, at folks argumenter hænger logisk sammen, så påpeger man nok dette på en kontant og direkte måde.

"Risikoen ved dette er, at man kan virke unødigt brutal og hensynsløs i forhold til andre. Specielt på føletyper, og så mister man deres opbakning. Tænketypens ledelsesstil har derfor brug for at blive tempereret ved hjælp af følelsesværdier, såsom omsorg, empati og humor. Hvis det lykkes, vil man højst sandsynligt opdage, at man får et meget bredere følgeskab til sin faglige ledelse," forklarer Preben Grønkjær.

Personaleledelse og føletyper

Forståelsen af ordet "personaleledelse" har ændret sig de senere år. Tidligere var det mange steder et spørgsmål om at udbetale løn til tiden og lignende praktiske ting, som man i dag mere ser som en del af driftsledelsen. Nu handler personaleledelse i højere grad om at motivere og skabe nogle gunstige rammer for medarbejderne.

"Følefunktionen er uundværlig for etablering af en god stemning på arbejdspladsen. Man bruger den til indlevelse og til at vurdere, om noget er acceptabelt eller uacceptabelt, godt eller dårligt, behageligt eller ubehageligt – og den er rationel. Føletyper er altså lige så rationelle som tænketyper – de to typers rationalitet er bare forskellig," siger Preben Grønkjær.

Preben Grønkjær forklarer, at man som føletype i sin ledelsesstil vil lægge vægt på venlighed, tryghed, fælles forståelse osv., fordi det er vigtigt for trivsel, motivation og produktivitet. Man kan dog komme til at lægge for megen vægt på konsensus.

"Hvis man nemlig vil have, at alle skal være enige om alting, kan det føre til handlingslammelse, fordi man bruger alt for megen tid og energi på at undgå problemer og konflikter. Mange føletyper har dog gennem deres uddannelse og erhvervsmæssige erfaring fået integreret tænkefunktionen i så høj en grad, at de undgår denne faldgrube," siger han.

Hvad enten man har præference for det eller ej, så kræver personaleledelse, at følefunktionen er en central del. Det sker automatisk for føletyper, mens tænketyper er nødt til at arbejde mere bevidst for at aktivere den.

Perspektiver

Hvis man kan se, at typologien er et nyttigt refleksions- og udviklingsværktøj, kan man arbejde med den på forskellige måder. For eksempel har mange ledere taget en individuel indikator såsom Jungiansk Type Indeks (JTI), Myers-Briggs Type Indikator (MBTI), PeopleTools, Insights e.l.

Der er også adskillige virksomheder, der arbejder med typologi til daglig og ofte med start på en temadag eller workshop ved f.eks. med inddragelse af Teamkompasset eller andre teamværktøjer, der bygger på Jungs typologi.

Erfaringen er, at typologien bl.a. kan fjerne problemer fra det personlige domæne, der er meget sårbart og flytte dem over til det mere ”typiske”, hvor man kan se mere humoristisk på ellers konfliktskabende modsætninger.

Specialiseringens paradoks for de digitale indfødte
Specialiseringens paradoks for de digitale indfødte

Ledelse der styrker 2015: I disse år bevæger en særlig generation af mennesker og medarbejdere sig ind i voksenlivet og ud på arbejdsmarkedet: De digitale indfødte. Fordommene om og forventningerne til dem er mange.

Læs mere
De 7 sprog enhver leder bør kende
De 7 sprog enhver leder bør kende

Ledelse der styrker 2015: Måden, du taler på, har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får fra dine medarbejdere. Der findes syv forskellige sprog, du kan bruge i forskellige situationer. Få råd til, hvordan du med forde ...

Læs mere
For at lede andre, skal du først lede efter dig selv
For at lede andre, skal du først lede efter dig selv

Ledelse der styrker 2015: Længsel efter konstans, kontinuitet og ansvarlighed, som tidens selvhjælps- og ledelseslitteratur bærer præg af, er inspireret af Søren Kierkegaards syn på selvet. Lektor og forfatter Pia Søltoft ...

Læs mere
Ledelse af innovation kræver psykologiske principper
Ledelse af innovation kræver psykologiske principper

Ledelse der styrker 2015: Hvis man skal have innovation til at fungere i organisationer, så kommer man ikke uden om, hvordan mennesker fungerer i sociale omgivelser. Erhvervspsykolog Thea Mikkelsen giver tre psykologiske p ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close