10-12-2018 23:18:11

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Resultater tæller, adfærd er afgørende

Ledelse der styrker 2015: Man får ingen lang lederkarriere hos Lockheed Martin, hvis man ikke bidrager positivt til bundlinjen. Hermed er den hellige grav imidlertid ikke velforvaret. Personlig integritet og respektfuld adfærd er nok blødere parametre, men lederne bliver målt benhårdt på disse og med samme konsekvens, hvis de svigter.
13. jan. 2016 Af IDA Learning
Wendell G. Rakovsky, Vice President i Human Ressources hos Lockheed Martin fortalte de 500 deltagere på årets største lederkonference Ledelse der styrker 2015 om Full spectrum leadership hos Lockheed Martin.
Wendell G. Rakovsky, Vice President i Human Ressources hos Lockheed Martin fortalte de 500 deltagere på årets største lederkonference Ledelse der styrker 2015 om Full spectrum leadership hos Lockheed Martin.

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

Ledere hos den amerikanske våbenproducent Lockheed Martin skal levere resultater til forretningen, og de bliver målt og vejet derefter.

Men lederprogrammet Full Spectrum Leaders, som fastlægger de principper, ledere i virksomheden skal efterleve, lægger i lige så høj grad vægt på ledernes adfærd bedømt efter en mere etisk målestok, fortæller Wendell G. Rakovsky, Vice President i Human Ressources hos Lockheed Martin.

Med 100.000 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er ingeniører, er Lockheed Martin ikke alene en dominerende global aktør indenfor sikkerheds- og luftfartsindustrien, det er tillige en ekstrem viden-intensiv virksomhed med et permanent pres på innovationskraften.

Og det afspejler sig i lederrekrutteringen.

”Ingeniørerne er dygtige til innovation, men der knytter sig nogle særlige udfordringer til at gøre ingeniører til dygtige ledere. De vil typisk nå målet hurtigt og kan ofte have svært ved at træde tilbage og lade teamet arbejde. Vi skal lære dem, at de kompetencer, der gav dem succes som specialist, ikke nødvendigvis er de samme, som vil give dem succes, når de skal lede andre specialister,” siger han.

Hos Lockheed Martin bliver man ikke leder ”overnight”, understreger han. Man skal trænes og udvikles, man flytter rundt og stifter bekendtskab med forskellige områder i virksomheden. Og nogle opgaver er så vigtige, at der ikke kan tillades fejl, så nye ledere får først mulighed for at vise deres evner i form af mindre opgaver.

Fælles for alle ledere er imidlertid, at de forventes at overholde nogle standarder for adfærd. Og der er ikke tale om løse hensigtserklæringer men om krav, der er uomgængelige, hvis man ønsker at forblive i sin stilling.

”Det er afgørende, at vore ledere har integritet og vækker tillid blandt medarbejderne. De skal udfordre deres team, så teamet bevarer gejsten, inkludere andres idéer og skabe rum for dem. De skal tage ansvar, både når tingene går godt, og når de går mindre godt. Man kan ikke sende regningen videre. Og så skal de kunne opbygge relationer på tværs i virksomheden. Vi er meget opmærksomme på, at de alle kender disse forventninger og ved, at de bliver målt på dem.”

Lockheed Martin har et internt rapporteringssystem, som medarbejderne kan anvende til at holde lederne ansvarlige, såfremt de ikke mener, at deres leder lever op til virksomhedens kodeks for god adfærd.

”Det bliver taget alvorligt hver gang. Vi kigger på den enkelte sag og håndterer den med respekt for både medarbejderne og lederen. Og nogle gange må vi konstatere, at vi har ladet nogle ledere blive for længe. Og hvis en leder ikke lever op til den adfærd, der forventes, må vi skilles fra vedkommende.”

Særlige vilkår fordrer særlige ledere
Særlige vilkår fordrer særlige ledere

Når man som Terma A/S opererer i den internationale forsvars- og rumfartsindustri, har man brug for ledere, der kan skabe teamspirit på tværs af ansvarsområder og landegrænser.

Læs mere
COWI: Vores ledere skal skabe rum for kaos
COWI: Vores ledere skal skabe rum for kaos

En omverden i hastig forandring stiller nye krav til ledere på alle niveauer hos COWI. Og når det er nødvendigt, må der hentes viden i koncernen fra unge digitale genier.

Læs mere
Ham for bordenden
Ham for bordenden

Grundig forberedelse gennem et par år førte til det første lederjob for Lars Vermund Rasmussen.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close