19-08-2018 21:51:54

IDA hjælper dig gennem hele din lederkarriere - hvadenten du er projektleder, chef med personaleansvar eller topleder. Få rådgivning om løn og arbejdsvilkår, få sparring i forhold til din karriere, styrk dine kompetencer og dyrk dit ledernetværk.

Vi efterlader ikke vore følelser i cykelstativet

Det giver ingen mening at argumentere for mindre føleri på arbejdspladsen. Det private liv og arbejdslivet påvirker hinanden gensidigt i en kompleks relation, og et arbejdsmiljø præget af tillid mellem ledere og medarbejdere er en forudsætning for en fornuftig balance, mener Peter Leth, områdedirektør i Ingeniørforeningen IDA.
12. apr. 2016 Af IDA Learning
Vi er hele mennesker på godt og på ondt, og derfor giver det ingen mening at adskille arbejds- og privatlivet, mener direktør for Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA Peter Leth.
Vi er hele mennesker på godt og på ondt, og derfor giver det ingen mening at adskille arbejds- og privatlivet, mener direktør for Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA Peter Leth.

Bevar motivationen og arbejdsglæden

Tag et kursus i robusthed og få værktøjer til at øge dit gåpåmod, mens du passer på dig selv.

Brug dine styrker og kend dine sårbarheder på arbejdet.

Tilmeld kursus i robusthed

Debatten om medarbejderes robusthed og mangel på samme er blusset op igen på det seneste. Et synspunkt er, at arbejdslivet i dag er indhyllet i for meget ”føleri.” Medarbejderne har for høje forventninger til, at arbejdspladsen og deres leder sørger for et meningsfuldt arbejdsliv, og når forventningerne brister af den ene eller anden årsag, tages det som et personligt nederlag, og robustheden krakelerer.

Lidt firkantet sagt er der stemmer i debatten, der efterlyser en evne hos nutidens medarbejdere til at skelne skarpere mellem arbejdsliv og det private, så følelserne efterlades på parkeringspladsen om morgenen, og man træder ind på kontoret iført sit professionelle jeg.

Det professionelle menneske findes ikke

Helt så enkelt arter det sig dog ikke i virkelighedens verden, påpeger Peter Leth, direktør for Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA.

"Arbejde og privatliv er forbundne kar, som de seneste mange år i stigende grad er smeltet sammen som konsekvens af først og fremmest teknologien men også i kraft af, at vi i højere grad påvirker vores job med vores personlighed. Vi er på godt og ondt hele mennesker, og det professionelle menneske findes ikke i rendyrket forstand,” siger han og uddyber:

”Hvis vi oplever dødsfald eller sygdom i familien eller hos nære, vil det naturligvis påvirke vores ageren også på jobbet, ligesom problemer eller konflikter i arbejdslivet vil afspejles i vores humør udenfor arbejdspladsen. Den dygtige leder kan rumme og håndtere medarbejderes private følelser og deres forskellige måder at reagere på i vanskelige situationer.”

Ledelse gør den største forskel

Det handler i høj grad om at afstemme forventningerne og kommunikere klart, pointerer han. Ledelse er et samarbejde mellem lederen og medarbejderen, som sammen skal få ting til at fungere for at nå et mål. Et samarbejde hvori lederen har en særlig rolle og et særligt ansvar for, at medarbejderne kender organisationens mål og rammerne for deres arbejde - men også for at de motiveres og ikke slider sig selv op.

”Ledelse er den enkeltfaktor, der gør størst forskel.  Og ledelse af mennesker er raketvidenskab sagt lidt populært. Det er en kompleks opgave, da man har med mennesker at gøre, der kommer med forskellig kultur og opdragelse, som alle kan opleve både glæde og vrede på arbejdspladsen. At være i stand til at forstå og udvikle medarbejderne stiller høje krav til ikke kun lederens selvindsigt men også evnen til at forklare og synliggøre organisationens formål, så det giver mening for alle, og så den enkeltes bidrag er tydeligt.”

Tag ansvar for din ansættelse

Når det er sagt, fritager det ikke medarbejderne fra at tage medansvar for deres ansættelse indenfor de rammer, der er givet, mener Peter Leth. Alle bør sikre, at de bevarer deres værdi på arbejdsmarkedet, og det fordrer ligeledes en udstrakt grad af selvindsigt, som skal komme indefra. Forudsætningen for, at samarbejdet fungerer optimalt, og at der er åbenhed, er en arbejdskultur præget af gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere. 

”Der findes dysfunktionelle samarbejdsrelationer i organisationer, ligesom der gør i private relationer. Men når tilliden er etableret, kan man fortælle hinanden, hvad der påvirker ens humør og motivation også når det er personlige kriser. Det kræver samarbejde, og det er ikke nogen let opgave. Men det har ingen gang på jord at forbyde følelser på jobbet.”

Peter Leth er uddannet cand.psych og har i en årrække beskæftiget sig med HR og lederudvikling. Han arbejder som direktør for områderne Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA.

Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Læs mere
Ledelse på kanten af kaos
Ledelse på kanten af kaos

For ledere i dag er en voksende kompleksitet et grundvilkår, som de kun kan håndtere, hvis de har grundig indsigt i egne styrker og svagheder og er i stand til at forstå medarbejderes forskellighe ...

Læs mere
Har du stressede medarbejdere?
Har du stressede medarbejdere?

Der er en klar sammenhæng mellem den nærmeste leder og niveauet for stress på arbejdspladsen: Jo bedre rating den nærmeste leder får, jo mindre stresset opleves arbejdspladsen.

Læs mere
Gode ledere er nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø
Gode ledere er nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø

Når medarbejdere går ned med stress, og en arbejdsplads lider under et dårligt psykisk arbejdsmiljø, så hænger det tæt sammen med kvaliteten af den nærmeste leder. Det viser undersøgelsen ’Ingeniø ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close